เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 11 หน้า

การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดทำจุดคัดกรองในตลาดสดเทศบาลบ้านดู่

มี 10 ภาพ เปิดดู 1 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๔
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๔ ศูนย์สาธิตการจัดการขยะพลาสติก หมู่ที่ ๑๘

มี 8 ภาพ เปิดดู 3 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๔
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๔ ติดตามประเมินผลศูนย์เลี้ยงไส้เดือน ม.2,10

มี 20 ภาพ เปิดดู 128 ครั้ง
จัดเก็บขยะอันตราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จัดเก็บขยะอันตราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน พ.ย.63

มี 10 ภาพ เปิดดู 4 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๔
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๔ ศูนย์สาธิตการจัดการขยะเปียกบ้านสันต้นก๊อ ม.16 (ผลิตดินเพาะปลูก)

มี 12 ภาพ เปิดดู 279 ครั้ง
การจัดเก็บขยะอันตรายนอกเวลราชการ ประจำปี ๒๕๖๔
การจัดเก็บขยะอันตรายนอกเวลราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ จัดเก็บขยะอันตราย ๑๙ หมู่บ้าน ประจำเดือน ต.ค.63

มี 10 ภาพ เปิดดู 8 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๔
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๔ การเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์บ้านป่าซาง ม.2 และปางลาว ม.10

มี 12 ภาพ เปิดดู 11 ครั้ง
การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยอุทกภัยและดินถล่ม

มี 10 ภาพ เปิดดู 9 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการวู้ดบอล
ประชุมคณะกรรมการวู้ดบอล วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการวู้ดบอลสามัญประจำปี 2563

มี 15 ภาพ เปิดดู 9 ครั้ง
กองช่างออกพื้นที่ปฏิบัติงานตัดต้นไม้บ้านปางลาว
กองช่างออกพื้นที่ปฏิบัติงานตัดต้นไม้บ้านปางลาว วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ปฏิบัติงานตัดต้นไม้ ณ หมู่ที่ 10

มี 8 ภาพ เปิดดู 10 ครั้ง
กองช่างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา
กองช่างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาว​ หมู่ 10

มี 7 ภาพ เปิดดู 9 ครั้ง
กองช่างลงพื้นที่ซ่อมถนน(ลงยางมะตอย)
กองช่างลงพื้นที่ซ่อมถนน(ลงยางมะตอย) วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ซ่อมถนน(ลงยางมะตอย) หมู่ที่ 2 , 3

มี 5 ภาพ เปิดดู 9 ครั้ง
กองช่างลงพื้นที่ซ่อมถนน (ลงยางมะตอย)
กองช่างลงพื้นที่ซ่อมถนน (ลงยางมะตอย) วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ซ่อมถนน(ลงยางมะตอย) หมู่ที่ 3

มี 4 ภาพ เปิดดู 11 ครั้ง
กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าตามแนวถนน
กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าตามแนวถนน วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าตามแนวถนน

มี 2 ภาพ เปิดดู 6 ครั้ง
กองช่างสำรวจและลงหินคลุกในการซ่อมแซมถนน
กองช่างสำรวจและลงหินคลุกในการซ่อมแซมถนน วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางอย่างสะดวก หมูที่ 3,6

มี 4 ภาพ เปิดดู 7 ครั้ง
กองช่างพัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้และซ่อมแซมไฟฟ้าตามแนวถนน
 กองช่างพัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้และซ่อมแซมไฟฟ้าตามแนวถนน วันที่ 6 ตุลาคม 2563 พัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้และซ่อมแซมไฟฟ้าตามแนวถนน หมู่ที่ 12

มี 6 ภาพ เปิดดู 4 ครั้ง
ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ของ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงราย
ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ของ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงราย วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ของ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงราย

มี 2 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร ฯลฯ
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร ฯลฯ วันที่ 24 กันยายน 63 ณ ภูพันธ์ คอนเวนชั่นฮอลล์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่

มี 24 ภาพ เปิดดู 4 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ 18 กันยายน 63 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา

มี 19 ภาพ เปิดดู 8 ครั้ง
งานป้องกัน ฯ นำรถดับเพลิงช่วยเหลืออุบัติเหตุในพื้นที่
งานป้องกัน ฯ นำรถดับเพลิงช่วยเหลืออุบัติเหตุในพื้นที่ วันที่ 17 กันยายน 63 รับประสานงานจาก สภ.บ้านดู่ ณ หน้าโรงเรียนขัวแคร่

มี 3 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
งานทำความสะอาดล้างถนนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
งานทำความสะอาดล้างถนนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง วันที่ 16 กันยายน 2563 ทำการล้างถนนพหลโยธินแยกหน้าบิ๊กซีถึง ม.ราชภัฎเชียงราย

มี 4 ภาพ เปิดดู 4 ครั้ง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 12-13 กันยายน 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

มี 15 ภาพ เปิดดู 7 ครั้ง
โครงการจัดอบรมทำพุ่มดอกไม้แห้งให้แก่กลุ่มสตรี ประจำปี 2563
โครงการจัดอบรมทำพุ่มดอกไม้แห้งให้แก่กลุ่มสตรี ประจำปี 2563 วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดู่

มี 10 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
กิจกรรมอบรมฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กิจกรรมอบรมฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 8 - 9 กันยายน 2563 ให้ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน(ชรบ) ตำบลบ้านดู่

มี 14 ภาพ เปิดดู 3 ครั้ง
งานป้องกันฯ เตรียมการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
งานป้องกันฯ เตรียมการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 จากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก หมู่ที่ 11 , 12 , 16

มี 10 ภาพ เปิดดู 4 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ด้านการทำแผนสตรี
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ด้านการทำแผนสตรี วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ฯ

มี 6 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วันที่ 6 สิงหาคม 2563 การทำแคบหมู ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านป่าไร่

มี 5 ภาพ เปิดดู 4 ครั้ง
เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลบ้านดู่
เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลบ้านดู่ เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ย ฯ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 11 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บางกระสอบ จ.สมุทรปราการ

มี 8 ภาพ เปิดดู 43 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓ การติดตามการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ บ้านปางลาว และบ้านป่าซาง

มี 8 ภาพ เปิดดู 20 ครั้ง

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป สุดท้าย
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft