เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 6 หน้า

จิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาดต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019
จิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาดต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ตลาดสดบ้านดู่

มี 26 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมรังสินีรีสอร์ท

มี 14 ภาพ เปิดดู 3 ครั้ง
มอบสัมฤทธิ์บัตรวันจบหลักสูตรปฐมวัย นักเรียนชั้นอนุบาล ปี2562
มอบสัมฤทธิ์บัตรวันจบหลักสูตรปฐมวัย นักเรียนชั้นอนุบาล ปี2562 วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ อาคารบานชื่น โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่

มี 16 ภาพ เปิดดู 4 ครั้ง
มาตรการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ COVID-19
มาตรการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ COVID-19 กิจกรรมตัดเย็บหน้ากากอนามัย , อบรมให้ความรู้ , การคัดกรอง

มี 37 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
60 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
60 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 21 เมษายน 2563 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

มี 23 ภาพ เปิดดู 3 ครั้ง
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่

มี 12 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
โครงการอบรมความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 15 ภาพ เปิดดู 15 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างความรู้สุขภาวะทางเพศแก่เยาวชน
โครงการเสริมสร้างความรู้สุขภาวะทางเพศแก่เยาวชน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร)

มี 14 ภาพ เปิดดู 15 ครั้ง
การแข่งขันกีฬา "บ้านดู่สูงวัยเกมส์ ครั้งที่ 5"
การแข่งขันกีฬา "บ้านดู่สูงวัยเกมส์ ครั้งที่ 5" ในวันที่ 18,20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุตลอดชีพต

มี 38 ภาพ เปิดดู 16 ครั้ง
งานชิม ช้อป ใช้ สินค้าราคาถูก สินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองฯ
งานชิม ช้อป ใช้ สินค้าราคาถูก สินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองฯ วันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานจอดรถหลังตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 71 ภาพ เปิดดู 54 ครั้ง
ประมวลภาพเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ
ประมวลภาพเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ เดือนพฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยือนจำนวน 19 หมู่บ้าน รวม

มี 86 ภาพ เปิดดู 28 ครั้ง
งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2563
งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 (สนามบินเก

มี 16 ภาพ เปิดดู 27 ครั้ง
ประเพณีกินวอชนเผ่าลาหู่ (เขาะจาเว) ประจำปี 2563
ประเพณีกินวอชนเผ่าลาหู่ (เขาะจาเว)  ประจำปี 2563 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกินวอ อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนปูไข่

มี 31 ภาพ เปิดดู 23 ครั้ง
พิธีเปิดป้ายอาคารเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล
พิธีเปิดป้ายอาคารเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล วันที่ 16 มกราคม 2563 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ นักเรียน ครู บคุลากรทางการศึกษาและสร้

มี 59 ภาพ เปิดดู 56 ครั้ง
11 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
11 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 54 ภาพ เปิดดู 32 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู เรื่อง การบริหารจัดการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน/กองสาธารณสุข ในวันที่ 9 มกราคม 2563

มี 15 ภาพ เปิดดู 42 ครั้ง
ร่วมรณรงค์กิจกรรมงดใช้ถุงพลาสติก
ร่วมรณรงค์กิจกรรมงดใช้ถุงพลาสติก งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ วันที่ 24

มี 15 ภาพ เปิดดู 34 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดบริการประชาชน หน้าโรงเรียนบ้านดู่ในห้วง 7 วันอันตราย ระหว่าง 27 ธันวาคม 2562

มี 24 ภาพ เปิดดู 92 ครั้ง
เยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563
เยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563

มี 17 ภาพ เปิดดู 26 ครั้ง
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านดู่ จำนวน 13,079 ภาพ

มี 32 ภาพ เปิดดู 51 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ประจำปี 2563
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ประจำปี 2563 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 17 ภาพ เปิดดู 39 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลบางเตย จังหวัดปทุมธานี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลบางเตย จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจัดการขยะโดยชุมชน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ น้ำพุร้อนโป่งพระบาท

มี 15 ภาพ เปิดดู 35 ครั้ง
รอยยิ้มผู้สูงอายุ "ศึกษาดูงาน"
รอยยิ้มผู้สูงอายุ "ศึกษาดูงาน" วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่-ลำปาง

มี 13 ภาพ เปิดดู 48 ครั้ง
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล : เจียงฮายไร้คอร์รัปชั่น
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล : เจียงฮายไร้คอร์รัปชั่น วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มี 10 ภาพ เปิดดู 45 ครั้ง
การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน "บ้านดู่เกมส์"
การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน "บ้านดู่เกมส์" 12 ธันวาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านดู่

มี 22 ภาพ เปิดดู 51 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2562
ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2562 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

มี 7 ภาพ เปิดดู 46 ครั้ง
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณทางเข้าสำนักงาน

มี 15 ภาพ เปิดดู 62 ครั้ง
เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย
เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

มี 8 ภาพ เปิดดู 59 ครั้ง
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย

มี 12 ภาพ เปิดดู 57 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ ม.ราชภัฏเชียงราย

มี 9 ภาพ เปิดดู 64 ครั้ง

[1] 2 3 4 5 6 ถัดไป สุดท้าย
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft