เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 8 หน้า

จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย วันที่ 26 มิถุนายน 2563 จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามแนวทา

มี 22 ภาพ เปิดดู 2 ครั้ง
ปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมโรค วันที่ 22-23 มิ.ย 2563 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

มี 24 ภาพ เปิดดู 1 ครั้ง
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ฯ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ฯ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เพื่อผลิตภัณฑ์ข้าวไรท์เบอร์รี่ ข้าวกล้องหอมมะลิและงานจักรสาน งานฝีมือต่าง ๆ

มี 18 ภาพ เปิดดู 1 ครั้ง
โครงการอบรมเนื้อสัตว์แปรรูป เนื้อหมูทอดนมสด
โครงการอบรมเนื้อสัตว์แปรรูป เนื้อหมูทอดนมสด วันที่ 18 มิถุนายน 2563 จัดอบรมเนื้อสัตว์ เนื้อหมูทอดให้แก่กลุ่มสตรี หมูที่ 19

มี 10 ภาพ เปิดดู 1 ครั้ง
โครงการอบรมจัดทำซุ้มดอกไม้แห้ง
โครงการอบรมจัดทำซุ้มดอกไม้แห้ง วันที่ 18 มิถุนายน 2563 จัดอบรมจัดทำซุ้มดอกไม้แห้ง ให้แก่กลุ่มสตรี ณ หมู่ที่ 10

มี 10 ภาพ เปิดดู 2 ครั้ง
โครงการทำดอกไม้ประดิษฐ์และของชำร่วย
โครงการทำดอกไม้ประดิษฐ์และของชำร่วย วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ บ้านขัวแคร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดู่

มี 15 ภาพ เปิดดู 10 ครั้ง
โครงการทำแคบหมูติดมันและไร้มัน
โครงการทำแคบหมูติดมันและไร้มัน วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่

มี 17 ภาพ เปิดดู 9 ครั้ง
กิจกรรม "รถครัวสนามปันสุข"
กิจกรรม "รถครัวสนามปันสุข" วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ร่วมแจกอาหารพร้อมผักสดจากให้ประชาชนชาวบ้านดู่

มี 62 ภาพ เปิดดู 8 ครั้ง
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน วันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรค

มี 17 ภาพ เปิดดู 7 ครั้ง
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานล้างตลาดสดเทศบาล
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานล้างตลาดสดเทศบาล วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 17 ภาพ เปิดดู 7 ครั้ง
ยุง..คือสัญญาณอันตรายของโรคไข้เลือดออก
ยุง..คือสัญญาณอันตรายของโรคไข้เลือดออก 12 มิถุนายน 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (สปสช.) ณ

มี 22 ภาพ เปิดดู 6 ครั้ง
โครงการส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย
โครงการส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย วันที่ 7 มิ.ย 2563เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย

มี 8 ภาพ เปิดดู 7 ครั้ง
ร่วมตรวจมาตรการป้องกันไวรัสโควิด 19
ร่วมตรวจมาตรการป้องกันไวรัสโควิด 19 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่ตรวจโรงภาพยนต์ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เชียงราย2

มี 15 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
5 มิถุนายน ของทุกๆ ปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
5 มิถุนายน ของทุกๆ ปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2563 จัดโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครท้องถิ

มี 21 ภาพ เปิดดู 6 ครั้ง
โครงการอบรมให้ความรู้การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อใ
โครงการอบรมให้ความรู้การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อใ วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2563จัดโครงการอบรมให้ความรู้การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกัน

มี 22 ภาพ เปิดดู 6 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจร้านค้าตลาดสดบ้านดู่..สู้ภัยโควิด
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจร้านค้าตลาดสดบ้านดู่..สู้ภัยโควิด วันที่ 21 พฤษภาคม 2563ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจร้านค้า ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้า

มี 14 ภาพ เปิดดู 7 ครั้ง
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 จัดอบรมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง ณ บ้านสันติ หมู่ที

มี 7 ภาพ เปิดดู 7 ครั้ง
ตรวจติดตามไวรัสโควิด..เพื่อการเว้นระยะห่างของทุกคนให้ปลอดภัย
ตรวจติดตามไวรัสโควิด..เพื่อการเว้นระยะห่างของทุกคนให้ปลอดภัย เมื่อวันที่7 พ.ค.63ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานประ

มี 12 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
ร่วมมือตรวจสถานประกอบการเพื่อรองรับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19
ร่วมมือตรวจสถานประกอบการเพื่อรองรับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 วันที่ 24 เมษายน 2563 ออกตรวจสถานประกอบการ ณ พื้นที่ตำบลบ้านดู่

มี 25 ภาพ เปิดดู 4 ครั้ง
ด้วยรักและห่วงใย..ขยะในมือทุกท่านเลือกทิ้งให้ถูกถังสีแดง
ด้วยรักและห่วงใย..ขยะในมือทุกท่านเลือกทิ้งให้ถูกถังสีแดง วันที่ 15 เมษายน 2563ลงพื้นที่มอบถังขยะและถุงใส่ขยะติดเชื้อ ให้ทุกหมู่บ้านในตำบล

มี 13 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการตั้งด่าน จุดตรวจชุมชน
เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการตั้งด่าน จุดตรวจชุมชน วันที่ 15 เมษายน 2563 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการตั้งด่านเพื่อตรวจคั

มี 3 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
ร่วมด้วยช่วยแจกอาหารฟรี เพื่อแทนกำลังใจให้ เพื่อน พี่ น้อง บ
ร่วมด้วยช่วยแจกอาหารฟรี เพื่อแทนกำลังใจให้ เพื่อน พี่ น้อง บ วันที่ 15 เมษายน 2563 ร่วมกับร้านโต้งหมูสด แจกหมูสด ไข่ไก่ซีพี ผลไม้ และเจลแอลกอ

มี 15 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
ลงพื้นที่ให้กำลังใจจุดตรวจคัดกรอง
ลงพื้นที่ให้กำลังใจจุดตรวจคัดกรอง 10 เมษายน 2563 ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตั้งด่านจุดคัดกรอง

มี 16 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมมอบหน้ากาก Face Shield
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมมอบหน้ากาก Face Shield 3 มีนาคม 2563 ร่วมมอบหน้ากาก Face Shield ให้กับพ่อค้า แม่ค้า ณ ตลาดสดเทศบาล

มี 16 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
ตำบลบ้านดู่ร่วมตั้งจุดตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019
ตำบลบ้านดู่ร่วมตั้งจุดตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 31 มีนาคม 2563บูรณาการตั้งจุดตรวจและจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดข

มี 13 ภาพ เปิดดู 4 ครั้ง
ตลาดสดบ้านดู่...เตรียมพร้อมงดขายสินค้าให้ผู้ไม่สวมหน้ากากอนา
ตลาดสดบ้านดู่...เตรียมพร้อมงดขายสินค้าให้ผู้ไม่สวมหน้ากากอนา 29 มีนาคม 2563 เตรียมตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส โควิด-19 ณ ตลาด

มี 15 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
มอบอาหารข้าวกล่องและขนมปัง ให้ประชาชนตำบลบ้านดู่
มอบอาหารข้าวกล่องและขนมปัง ให้ประชาชนตำบลบ้านดู่ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 มอบอาหารข้าวกล่องและขนมปัง ณ ตลาดสดเทศบาล จำนวน 500 กล่อง

มี 14 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ (ทำแคบหมู)
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ (ทำแคบหมู) วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ บ้านต้นลุง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านดู่

มี 6 ภาพ เปิดดู 3 ครั้ง
ช่วยเหลือเนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกหนัก
ช่วยเหลือเนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกหนัก วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 จัดรถตรวจการณ์ออกตรวจและช่วยเหลือเนื่องจากในพื้นที่มีฝนตก

มี 8 ภาพ เปิดดู 5 ครั้ง
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพทำขนมจีบและซาลาเปา
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพทำขนมจีบและซาลาเปา วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่

มี 9 ภาพ เปิดดู 3 ครั้ง

[1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป สุดท้าย
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft