เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 11 หน้า

รับโล่ตลาดติดดาว
รับโล่ตลาดติดดาว วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

มี 4 ภาพ เปิดดู 106 ครั้ง
งานดูดล้างท่อ
งานดูดล้างท่อ ดูดล้างท่อ วันที่ 26-02-2562

มี 7 ภาพ เปิดดู 72 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟม ใช้วัสดุธรรมชาติใส่อาหารในตลาดสดทต.
กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟม ใช้วัสดุธรรมชาติใส่อาหารในตลาดสดทต. 12-18 ก.พ.63 จัดกิจกรรม ชิม ช๊อป ใช้ งดการใช้โฟมใส่อาหาร ใช้วัสดุธรรมแทน ในตลาดส

มี 10 ภาพ เปิดดู 37 ครั้ง
ประเมินมาตรฐานในตลาดและตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
ประเมินมาตรฐานในตลาดและตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

มี 8 ภาพ เปิดดู 96 ครั้ง
กิจกรรมล้างตลาด
กิจกรรมล้างตลาด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

มี 6 ภาพ เปิดดู 87 ครั้ง
การศึกษาดูงานบริหารจัดการขยะตาม Road Map และแนวทาง ๓Rs
การศึกษาดูงานบริหารจัดการขยะตาม Road Map และแนวทาง ๓Rs 18-20 ต.ค.61 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตาม Road Map และ

มี 9 ภาพ เปิดดู 21 ครั้ง
โครงการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตาม Road Map แนวทาง ๓Rs
โครงการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตาม Road Map แนวทาง ๓Rs 8 พ.ย. 61 จัดอบรมให้ความการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม Road Map และแนวทางจังหวัดสะอ

มี 6 ภาพ เปิดดู 31 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าในชุมชน ประจำปี 2562
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าในชุมชน ประจำปี 2562 สนับสนุนการเพาะกล้าไม้และพันธ์ไม้ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่เทศบาล

มี 7 ภาพ เปิดดู 40 ครั้ง
โครงการผ่าตัด-ทำหมัน สุนัขและแมว
โครงการผ่าตัด-ทำหมัน สุนัขและแมว ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าหวายขุมเงิน

มี 6 ภาพ เปิดดู 28 ครั้ง
กิจกรรมการบริหารจัดการขยะเปียกโดยการทำเสวียน
กิจกรรมการบริหารจัดการขยะเปียกโดยการทำเสวียน ส่งเสริมให้พ่อค้า แม่ค้า สมาชิกคริตสจักร พนักงานเทศบาล อสม. ทำเสวียนไม้ไผ่

มี 8 ภาพ เปิดดู 38 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ 5 ประเภท ในชุมชน งานกีฬา โรงเรียน
กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ 5 ประเภท ในชุมชน งานกีฬา โรงเรียน สนับสนุนกรงขยะคัดแยกขยะในงานต่าง ๆ ในชุมชน โรงเรียน รร.ผู้สูงอายุ วัด

มี 9 ภาพ เปิดดู 40 ครั้ง
กิจกรรมการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก
กิจกรรมการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

มี 12 ภาพ เปิดดู 49 ครั้ง
กิจกรรมจุดสาธิตการจัดการขยะเปียกในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่
กิจกรรมจุดสาธิตการจัดการขยะเปียกในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำจุดสาธิตการจัดการขยะเปียกให้พนักงานเทศบาล

มี 9 ภาพ เปิดดู 29 ครั้ง
กิจกรรมตลาดน้ำปลอดโฟม ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตลาดน้ำปลอดโฟม ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตลาดน้ำปลอโโฟม ปลอดภัย บ้านข้วแคร่ บ้านเหล่าพัฒนา

มี 4 ภาพ เปิดดู 22 ครั้ง
การรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชนเทศบาลบ้านดู่
การรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชนเทศบาลบ้านดู่ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ราคาขยะรีไซเคิลในชุมชน เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะ

มี 2 ภาพ เปิดดู 37 ครั้ง
วันอนุรักษ์น้ำโลก
วันอนุรักษ์น้ำโลก ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ตลาดน้ำประชารัฐบ้านขัวแคร่-บ้านเหล่าพัฒนา

มี 5 ภาพ เปิดดู 85 ครั้ง
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561

มี 9 ภาพ เปิดดู 92 ครั้ง
กิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มี 4 ภาพ เปิดดู 66 ครั้ง
ส่งมอบถังขยะและออกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะติดเชื้อ ประจำปี 2563
ส่งมอบถังขยะและออกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะติดเชื้อ ประจำปี 2563 ส่งมอบถังขยะติดเชื้อและลงพื้นที่เก็บขยะติดเชื้อ ๑๙ หมู่บ้านในช่วงการแพร่ระบาดโรค

มี 7 ภาพ เปิดดู 30 ครั้ง
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปี 2563
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปี 2563 อบรมตลาดปลอดโฟม และการจัดตั้งกองทุน ในชุมชน คริสตจักร

มี 13 ภาพ เปิดดู 29 ครั้ง
โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ อถล.ประจำปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ อถล.ประจำปี 2563 จัดอบรมให้ความรู้ อถล.และประชาชนจิตอาสาในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 12 ภาพ เปิดดู 39 ครั้ง
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563

มี 8 ภาพ เปิดดู 53 ครั้ง
การลงพื้นที่ติดตามการแอบทิ้งขยะในชุมชน
การลงพื้นที่ติดตามการแอบทิ้งขยะในชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการแอบทิ้งขยะของประชาชนนอกเขตที่นำมาทิ้งในเขตเทศบาล

มี 4 ภาพ เปิดดู 36 ครั้ง
กิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะในงานต่างๆ ประจำปี 2562
กิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะในงานต่างๆ ประจำปี 2562 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ ลดการใช้โฟม ในงานกีฬา งานวันเด็ก งานคริสต์จักร

มี 16 ภาพ เปิดดู 33 ครั้ง
การจัดตั้งกองทุนขยะในชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
การจัดตั้งกองทุนขยะในชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 อบรมและให้ความรู้ การจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนในชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ

มี 14 ภาพ เปิดดู 57 ครั้ง
กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ ประจำปี 2562
กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ ประจำปี 2562 ติดตามการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ในชุมชนและการใช้ประโยชน์จากน้ำมูลไส้เดือน

มี 9 ภาพ เปิดดู 38 ครั้ง
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปี 2562
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปี 2562 จัดอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการถังกินน้ำแกง ทำเสวียนในชุมชน

มี 12 ภาพ เปิดดู 38 ครั้ง
จัดบูทให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ประจำปี 2562
จัดบูทให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ประจำปี 2562 จัดบูทให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติกในชุมชน

มี 13 ภาพ เปิดดู 46 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562
กิจกรรมจิตอาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม

มี 11 ภาพ เปิดดู 40 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ประจำปี 2562
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ประจำปี 2562 จัดอบรมให้ความรู้และฝักทักษะการจัดการขยะเปียก รณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมปลูกป่า

มี 19 ภาพ เปิดดู 63 ครั้ง

หน้าสุด ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป สุดท้าย
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft