เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 12 หน้า

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลบ้านดู่
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลบ้านดู่ ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในการป้อ

มี 27 ภาพ เปิดดู 70 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านค้าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านค้าชุมชน ลงเยี่ยมชมกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก ในร้านค้าชุมชนบ้านขัวแคร่ ม.17 ต.บ้านดู่

มี 6 ภาพ เปิดดู 52 ครั้ง
รณรงค์การคัดแยกขยะในงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓
รณรงค์การคัดแยกขยะในงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในงานวันเด็กที่โรงเรียน อนุบาล

มี 10 ภาพ เปิดดู 52 ครั้ง
การจัดการขยะอันตรายในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่
การจัดการขยะอันตรายในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดทิ้งขยะอันตรายเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 23 ภาพ เปิดดู 53 ครั้ง
การอนุรักษ์ป่าไม้
การอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรักษ์ป่าไม้

มี 5 ภาพ เปิดดู 53 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน

มี 3 ภาพ เปิดดู 64 ครั้ง
ข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านดู่
ข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านดู่ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 1 แห่ง สนามกีฬา 19 หมู่บ้าน

มี 27 ภาพ เปิดดู 85 ครั้ง
กิจกรรมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะสด
กิจกรรมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะสด ในวันที่ 22 ส.ค.2562

มี 11 ภาพ เปิดดู 51 ครั้ง
การบริหารจัดการขยะพลาสติกในชุมชน
การบริหารจัดการขยะพลาสติกในชุมชน จัดทำศูนย์สาธิตการจัดการขยะพลาสติกในบ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ ๑๘ การอัดก้อนพลาสติก

มี 8 ภาพ เปิดดู 55 ครั้ง
กิจกรรมวันป่าไม้โลก ประจำปี ๒๕๖๓
กิจกรรมวันป่าไม้โลก ประจำปี ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมวันป่าไม้โลก บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๕ การปลูกต้นไม้ และปล่อยในหนองน้ำสาธาร

มี 9 ภาพ เปิดดู 63 ครั้ง
กิจกรรมอนุรักษ์และรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ
กิจกรรมอนุรักษ์และรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ การฝึกปฏิบัติทำ EM บอลเพื่อใช้รักษาแหล่งน้ำในชุมชน

มี 7 ภาพ เปิดดู 108 ครั้ง
การจัดการขยะเปียกโดยการหมักก๊าซชีวภาพ
การจัดการขยะเปียกโดยการหมักก๊าซชีวภาพ ส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำจุดสาธิตการหมักก๊าซชีวภาพจากยะเปียก ปี 2562

มี 7 ภาพ เปิดดู 61 ครั้ง
มอบประกาศเกีรยติคุณ การจัดขยะโดยชุมชนดีเด่น
มอบประกาศเกีรยติคุณ การจัดขยะโดยชุมชนดีเด่น มอบประกาศเกีรยติคุณให้หมู่บ้านและคริสตจักร จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ดีเด่น ปี 62

มี 4 ภาพ เปิดดู 64 ครั้ง
กิจกรรมวันป่าไม้โลก
กิจกรรมวันป่าไม้โลก วันที่ 21 มีนาคม 2562

มี 7 ภาพ เปิดดู 86 ครั้ง
รับโล่ตลาดติดดาว
รับโล่ตลาดติดดาว วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

มี 4 ภาพ เปิดดู 119 ครั้ง
งานดูดล้างท่อ
งานดูดล้างท่อ ดูดล้างท่อ วันที่ 26-02-2562

มี 7 ภาพ เปิดดู 84 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟม ใช้วัสดุธรรมชาติใส่อาหารในตลาดสดทต.
กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟม ใช้วัสดุธรรมชาติใส่อาหารในตลาดสดทต. 12-18 ก.พ.63 จัดกิจกรรม ชิม ช๊อป ใช้ งดการใช้โฟมใส่อาหาร ใช้วัสดุธรรมแทน ในตลาดส

มี 10 ภาพ เปิดดู 62 ครั้ง
ประเมินมาตรฐานในตลาดและตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
ประเมินมาตรฐานในตลาดและตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

มี 8 ภาพ เปิดดู 108 ครั้ง
กิจกรรมล้างตลาด
กิจกรรมล้างตลาด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

มี 6 ภาพ เปิดดู 97 ครั้ง
การศึกษาดูงานบริหารจัดการขยะตาม Road Map และแนวทาง ๓Rs
การศึกษาดูงานบริหารจัดการขยะตาม Road Map และแนวทาง ๓Rs 18-20 ต.ค.61 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตาม Road Map และ

มี 9 ภาพ เปิดดู 31 ครั้ง
โครงการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตาม Road Map แนวทาง ๓Rs
โครงการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตาม Road Map แนวทาง ๓Rs 8 พ.ย. 61 จัดอบรมให้ความการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม Road Map และแนวทางจังหวัดสะอ

มี 6 ภาพ เปิดดู 41 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าในชุมชน ประจำปี 2562
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าในชุมชน ประจำปี 2562 สนับสนุนการเพาะกล้าไม้และพันธ์ไม้ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่เทศบาล

มี 7 ภาพ เปิดดู 52 ครั้ง
โครงการผ่าตัด-ทำหมัน สุนัขและแมว
โครงการผ่าตัด-ทำหมัน สุนัขและแมว ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าหวายขุมเงิน

มี 6 ภาพ เปิดดู 36 ครั้ง
กิจกรรมการบริหารจัดการขยะเปียกโดยการทำเสวียน
กิจกรรมการบริหารจัดการขยะเปียกโดยการทำเสวียน ส่งเสริมให้พ่อค้า แม่ค้า สมาชิกคริตสจักร พนักงานเทศบาล อสม. ทำเสวียนไม้ไผ่

มี 8 ภาพ เปิดดู 44 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ 5 ประเภท ในชุมชน งานกีฬา โรงเรียน
กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ 5 ประเภท ในชุมชน งานกีฬา โรงเรียน สนับสนุนกรงขยะคัดแยกขยะในงานต่าง ๆ ในชุมชน โรงเรียน รร.ผู้สูงอายุ วัด

มี 9 ภาพ เปิดดู 52 ครั้ง
กิจกรรมการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก
กิจกรรมการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

มี 12 ภาพ เปิดดู 64 ครั้ง
กิจกรรมจุดสาธิตการจัดการขยะเปียกในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่
กิจกรรมจุดสาธิตการจัดการขยะเปียกในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำจุดสาธิตการจัดการขยะเปียกให้พนักงานเทศบาล

มี 9 ภาพ เปิดดู 37 ครั้ง
กิจกรรมตลาดน้ำปลอดโฟม ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตลาดน้ำปลอดโฟม ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตลาดน้ำปลอโโฟม ปลอดภัย บ้านข้วแคร่ บ้านเหล่าพัฒนา

มี 4 ภาพ เปิดดู 29 ครั้ง
การรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชนเทศบาลบ้านดู่
การรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชนเทศบาลบ้านดู่ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ราคาขยะรีไซเคิลในชุมชน เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะ

มี 2 ภาพ เปิดดู 42 ครั้ง
วันอนุรักษ์น้ำโลก
วันอนุรักษ์น้ำโลก ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ตลาดน้ำประชารัฐบ้านขัวแคร่-บ้านเหล่าพัฒนา

มี 5 ภาพ เปิดดู 92 ครั้ง

หน้าสุด ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป สุดท้าย
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft