เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 12 หน้า

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561

มี 9 ภาพ เปิดดู 101 ครั้ง
กิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มี 4 ภาพ เปิดดู 77 ครั้ง
ส่งมอบถังขยะและออกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะติดเชื้อ ประจำปี 2563
ส่งมอบถังขยะและออกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะติดเชื้อ ประจำปี 2563 ส่งมอบถังขยะติดเชื้อและลงพื้นที่เก็บขยะติดเชื้อ ๑๙ หมู่บ้านในช่วงการแพร่ระบาดโรค

มี 7 ภาพ เปิดดู 42 ครั้ง
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปี 2563
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปี 2563 อบรมตลาดปลอดโฟม และการจัดตั้งกองทุน ในชุมชน คริสตจักร

มี 13 ภาพ เปิดดู 39 ครั้ง
โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ อถล.ประจำปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ อถล.ประจำปี 2563 จัดอบรมให้ความรู้ อถล.และประชาชนจิตอาสาในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 12 ภาพ เปิดดู 51 ครั้ง
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563

มี 8 ภาพ เปิดดู 77 ครั้ง
การลงพื้นที่ติดตามการแอบทิ้งขยะในชุมชน
การลงพื้นที่ติดตามการแอบทิ้งขยะในชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการแอบทิ้งขยะของประชาชนนอกเขตที่นำมาทิ้งในเขตเทศบาล

มี 4 ภาพ เปิดดู 50 ครั้ง
กิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะในงานต่างๆ ประจำปี 2562
กิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะในงานต่างๆ ประจำปี 2562 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ ลดการใช้โฟม ในงานกีฬา งานวันเด็ก งานคริสต์จักร

มี 16 ภาพ เปิดดู 50 ครั้ง
การจัดตั้งกองทุนขยะในชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
การจัดตั้งกองทุนขยะในชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 อบรมและให้ความรู้ การจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนในชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ

มี 14 ภาพ เปิดดู 73 ครั้ง
กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ ประจำปี 2562
กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ ประจำปี 2562 ติดตามการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ในชุมชนและการใช้ประโยชน์จากน้ำมูลไส้เดือน

มี 9 ภาพ เปิดดู 52 ครั้ง
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปี 2562
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปี 2562 จัดอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการถังกินน้ำแกง ทำเสวียนในชุมชน

มี 12 ภาพ เปิดดู 45 ครั้ง
จัดบูทให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ประจำปี 2562
จัดบูทให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ประจำปี 2562 จัดบูทให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติกในชุมชน

มี 13 ภาพ เปิดดู 62 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562
กิจกรรมจิตอาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม

มี 11 ภาพ เปิดดู 49 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ประจำปี 2562
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ประจำปี 2562 จัดอบรมให้ความรู้และฝักทักษะการจัดการขยะเปียก รณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมปลูกป่า

มี 19 ภาพ เปิดดู 77 ครั้ง
การจัดเก็บขยะอันตรายนอกเวลราชการ ประจำปี 2562
การจัดเก็บขยะอันตรายนอกเวลราชการ ประจำปี 2562 เทศบาลบ้านดู่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งออกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะอันตราย

มี 0 ภาพ เปิดดู 31 ครั้ง
โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินและบริการประชาชน ประจำปี 2562
โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินและบริการประชาชน ประจำปี 2562 วันที่ 2-4 กันยายน 2562 ณ หมู่ที่ 4,19 ตำบลบ้านดู่

มี 7 ภาพ เปิดดู 42 ครั้ง
กิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562
กิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562 ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 19 ตำบลบ้านดู่

มี 15 ภาพ เปิดดู 56 ครั้ง
โครงการอบรมผลิตสินค้าแปรรูปจากสับปะรด (แยมสับปะรด)
โครงการอบรมผลิตสินค้าแปรรูปจากสับปะรด (แยมสับปะรด) วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ณ บ้านโป่งน้ำตก หมู่ที่ 7

มี 21 ภาพ เปิดดู 36 ครั้ง
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2563
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2563 19 กรกฎาคม 2563 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 31 ภาพ เปิดดู 71 ครั้ง
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10 ก.ค. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)

มี 38 ภาพ เปิดดู 61 ครั้ง
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 6 ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทต.บ้านดู่

มี 12 ภาพ เปิดดู 45 ครั้ง
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 16 พ.ค.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทต.บ้านดู่

มี 18 ภาพ เปิดดู 125 ครั้ง
1 กรกฏาคม 2563 คุณครูยุคใหม่กับวิถีชีวิตแบบใหม่ในโรงเรียน
1 กรกฏาคม 2563 คุณครูยุคใหม่กับวิถีชีวิตแบบใหม่ในโรงเรียน New Normal คุณครูยุคใหม่กับวิถีชีวิตแบบใหม่ในโรงเรียน

มี 29 ภาพ เปิดดู 71 ครั้ง
งานรักษาความสงบเรียบร้อยดำเนินการรื้อถอนป้ายโฆษณา
งานรักษาความสงบเรียบร้อยดำเนินการรื้อถอนป้ายโฆษณา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปในตำบลบ้านดู่

มี 9 ภาพ เปิดดู 39 ครั้ง
ออกปฏิบัติงานออกเก็บถังขยะติดเชื้อคืนจากชุมชน
ออกปฏิบัติงานออกเก็บถังขยะติดเชื้อคืนจากชุมชน วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 19 ตำบลบ้านดู่

มี 9 ภาพ เปิดดู 34 ครั้ง
ปฏิบัติงานนำรถดูดล้างท่อตลาดสดบ้านดู่
ปฏิบัติงานนำรถดูดล้างท่อตลาดสดบ้านดู่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ในตลาดสดเทศบาลบ้านดู่

มี 16 ภาพ เปิดดู 39 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 อบรมการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ เพื่อใช้ในการเกษตรอินทร

มี 18 ภาพ เปิดดู 57 ครั้ง
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมรังสินีรีสอร์ท

มี 14 ภาพ เปิดดู 48 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่ติดตามศูนย์เลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ บ้านปางล

มี 18 ภาพ เปิดดู 38 ครั้ง
จิตอาสาทำความสะอาดตลาด
จิตอาสาทำความสะอาดตลาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

มี 24 ภาพ เปิดดู 51 ครั้ง

หน้าสุด ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป สุดท้าย
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft