เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 11 หน้า

การจัดเก็บขยะอันตรายนอกเวลราชการ ประจำปี 2562
การจัดเก็บขยะอันตรายนอกเวลราชการ ประจำปี 2562 เทศบาลบ้านดู่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งออกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะอันตราย

มี 0 ภาพ เปิดดู 20 ครั้ง
โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินและบริการประชาชน ประจำปี 2562
โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินและบริการประชาชน ประจำปี 2562 วันที่ 2-4 กันยายน 2562 ณ หมู่ที่ 4,19 ตำบลบ้านดู่

มี 7 ภาพ เปิดดู 30 ครั้ง
กิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562
กิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562 ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 19 ตำบลบ้านดู่

มี 15 ภาพ เปิดดู 43 ครั้ง
โครงการอบรมผลิตสินค้าแปรรูปจากสับปะรด (แยมสับปะรด)
โครงการอบรมผลิตสินค้าแปรรูปจากสับปะรด (แยมสับปะรด) วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ณ บ้านโป่งน้ำตก หมู่ที่ 7

มี 21 ภาพ เปิดดู 26 ครั้ง
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2563
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2563 19 กรกฎาคม 2563 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 31 ภาพ เปิดดู 49 ครั้ง
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10 ก.ค. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)

มี 38 ภาพ เปิดดู 47 ครั้ง
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 6 ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทต.บ้านดู่

มี 12 ภาพ เปิดดู 31 ครั้ง
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 16 พ.ค.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทต.บ้านดู่

มี 18 ภาพ เปิดดู 35 ครั้ง
1 กรกฏาคม 2563 คุณครูยุคใหม่กับวิถีชีวิตแบบใหม่ในโรงเรียน
1 กรกฏาคม 2563 คุณครูยุคใหม่กับวิถีชีวิตแบบใหม่ในโรงเรียน New Normal คุณครูยุคใหม่กับวิถีชีวิตแบบใหม่ในโรงเรียน

มี 29 ภาพ เปิดดู 50 ครั้ง
งานรักษาความสงบเรียบร้อยดำเนินการรื้อถอนป้ายโฆษณา
งานรักษาความสงบเรียบร้อยดำเนินการรื้อถอนป้ายโฆษณา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปในตำบลบ้านดู่

มี 9 ภาพ เปิดดู 27 ครั้ง
ออกปฏิบัติงานออกเก็บถังขยะติดเชื้อคืนจากชุมชน
ออกปฏิบัติงานออกเก็บถังขยะติดเชื้อคืนจากชุมชน วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 19 ตำบลบ้านดู่

มี 9 ภาพ เปิดดู 23 ครั้ง
ปฏิบัติงานนำรถดูดล้างท่อตลาดสดบ้านดู่
ปฏิบัติงานนำรถดูดล้างท่อตลาดสดบ้านดู่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ในตลาดสดเทศบาลบ้านดู่

มี 16 ภาพ เปิดดู 25 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 อบรมการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ เพื่อใช้ในการเกษตรอินทร

มี 18 ภาพ เปิดดู 36 ครั้ง
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมรังสินีรีสอร์ท

มี 14 ภาพ เปิดดู 36 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่ติดตามศูนย์เลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ บ้านปางล

มี 18 ภาพ เปิดดู 26 ครั้ง
จิตอาสาทำความสะอาดตลาด
จิตอาสาทำความสะอาดตลาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

มี 24 ภาพ เปิดดู 39 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เตรียมโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงไส้เดือน ม.2

มี 8 ภาพ เปิดดู 39 ครั้ง
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักสงฆ์ป่าแฝกหนองป่ายาง หมู่ที่ 9

มี 18 ภาพ เปิดดู 34 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 จัดอบรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การเลี้ยงไส้เดือนใยบ่อ

มี 22 ภาพ เปิดดู 45 ครั้ง
ปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมโรค วันที่ 22-23 มิ.ย 2563 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

มี 24 ภาพ เปิดดู 41 ครั้ง
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ฯ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ฯ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เพื่อผลิตภัณฑ์ข้าวไรท์เบอร์รี่ ข้าวกล้องหอมมะลิและงานจักรสาน งานฝีมือต่าง ๆ

มี 18 ภาพ เปิดดู 44 ครั้ง
โครงการอบรมเนื้อสัตว์แปรรูป เนื้อหมูทอดนมสด
โครงการอบรมเนื้อสัตว์แปรรูป เนื้อหมูทอดนมสด วันที่ 18 มิถุนายน 2563 จัดอบรมเนื้อสัตว์ เนื้อหมูทอดให้แก่กลุ่มสตรี หมูที่ 19

มี 10 ภาพ เปิดดู 28 ครั้ง
โครงการอบรมจัดทำซุ้มดอกไม้แห้ง
โครงการอบรมจัดทำซุ้มดอกไม้แห้ง วันที่ 18 มิถุนายน 2563 จัดอบรมจัดทำซุ้มดอกไม้แห้ง ให้แก่กลุ่มสตรี ณ หมู่ที่ 10

มี 10 ภาพ เปิดดู 781 ครั้ง
โครงการทำดอกไม้ประดิษฐ์และของชำร่วย
โครงการทำดอกไม้ประดิษฐ์และของชำร่วย วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ บ้านขัวแคร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดู่

มี 15 ภาพ เปิดดู 39 ครั้ง
โครงการทำแคบหมูติดมันและไร้มัน
โครงการทำแคบหมูติดมันและไร้มัน วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่

มี 17 ภาพ เปิดดู 35 ครั้ง
กิจกรรม "รถครัวสนามปันสุข"
กิจกรรม "รถครัวสนามปันสุข" วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ร่วมแจกอาหารพร้อมผักสดจากให้ประชาชนชาวบ้านดู่

มี 62 ภาพ เปิดดู 46 ครั้ง
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพ่นหมอกควันในตำบลบ้านดู่
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพ่นหมอกควันในตำบลบ้านดู่ วันที่ 15-17 มิถุนายน 2563 เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

มี 17 ภาพ เปิดดู 51 ครั้ง
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานล้างตลาดสดเทศบาล
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานล้างตลาดสดเทศบาล วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 17 ภาพ เปิดดู 35 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (สปสช.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (สปสช.) วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ บ้านโป่งพระบาท หมูที่ 6

มี 22 ภาพ เปิดดู 1447 ครั้ง
โครงการส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย
โครงการส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย วันที่ 7 มิ.ย 2563เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย

มี 8 ภาพ เปิดดู 44 ครั้ง

หน้าสุด ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป สุดท้าย
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft