เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 12 หน้า

ช่วยเหลือเนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกหนัก
ช่วยเหลือเนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกหนัก วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 จัดรถตรวจการณ์ออกตรวจและช่วยเหลือเนื่องจากในพื้นที่มีฝนตก

มี 8 ภาพ เปิดดู 59 ครั้ง
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพทำขนมจีบและซาลาเปา
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพทำขนมจีบและซาลาเปา วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่

มี 9 ภาพ เปิดดู 54 ครั้ง
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพทำขนมเทียนแก้ว
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพทำขนมเทียนแก้ว วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ บ้านป่าแฝก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่

มี 11 ภาพ เปิดดู 60 ครั้ง
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพทำหมูแดดเดียว
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพทำหมูแดดเดียว วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านดู่

มี 10 ภาพ เปิดดู 39 ครั้ง
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ (ทำแคบหมูติดมันและไร้มัน)
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ (ทำแคบหมูติดมันและไร้มัน) วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ บ้านหนองปิ๋ง หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านดู่

มี 16 ภาพ เปิดดู 48 ครั้ง
ออกตรวจสอบและระงับเหตุดับเพลิงเพื่อป้องกันการลุกลาม
ออกตรวจสอบและระงับเหตุดับเพลิงเพื่อป้องกันการลุกลาม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานในวันที่ 24 พฤษภาคม 2563

มี 9 ภาพ เปิดดู 41 ครั้ง
ออกระงับเหตุและดับเพลิงเพื่อป้องกันการลุกลาม
ออกระงับเหตุและดับเพลิงเพื่อป้องกันการลุกลาม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักสงฆ์

มี 13 ภาพ เปิดดู 59 ครั้ง
โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากริบบิ้นผ้าและการเข้าช่อดอกไม้
โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากริบบิ้นผ้าและการเข้าช่อดอกไม้ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ บ้านสันต้นก้อ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านดู่

มี 13 ภาพ เปิดดู 37 ครั้ง
ร่วมกันประหยัดน้ำ..เริ่มได้วันนี้ที่ตัวเรา
ร่วมกันประหยัดน้ำ..เริ่มได้วันนี้ที่ตัวเรา วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2563 จัดรถบรรทุกส่งน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือและบรรเทา

มี 13 ภาพ เปิดดู 49 ครั้ง
โครงการทำแคบหมู น้ำพริก แหนม
โครงการทำแคบหมู น้ำพริก แหนม วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่

มี 14 ภาพ เปิดดู 30 ครั้ง
โครงการอมรมเนื้อสัตว์แปรรูป หมูรมควัน/หมูแดดเดียว
โครงการอมรมเนื้อสัตว์แปรรูป หมูรมควัน/หมูแดดเดียว วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ บ้านดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดู่

มี 11 ภาพ เปิดดู 35 ครั้ง
การช่วยเหลือเหตุต้นไม้ล้ม
การช่วยเหลือเหตุต้นไม้ล้ม วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการช่วยเหลือจากการได้รับแจ้งเหตุต้นไม้หักล้ม

มี 5 ภาพ เปิดดู 53 ครั้ง
ตู้ปันสุข "หยิบแต่พอดี ใครมีก็แบ่งปัน"
ตู้ปันสุข "หยิบแต่พอดี ใครมีก็แบ่งปัน" วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ตั้งตู้ปันสุข ตู้แบ่งปัน ณ เทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 15 ภาพ เปิดดู 54 ครั้ง
กิจกรรมรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน
กิจกรรมรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี ฯ

มี 8 ภาพ เปิดดู 36 ครั้ง
การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย
การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ณ หมู่ที่ 6

มี 10 ภาพ เปิดดู 47 ครั้ง
ใช้น้ำทุกหยด...อย่างรู้คุณค่า
ใช้น้ำทุกหยด...อย่างรู้คุณค่า วันที่ 24-28 เมษายน 2563 จัดรถบรรทุกส่งน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุก

มี 13 ภาพ เปิดดู 53 ครั้ง
งานป้องกันออกช่วยเหลือเหตุการณ์ต้นไม้ล้มทับถนน
งานป้องกันออกช่วยเหลือเหตุการณ์ต้นไม้ล้มทับถนน วันที่ 13 เมษายน 2563 ปฏิบัติงานช่วยเหลือชาวบ้านจากเหตุการณ์ต้นไม้ล้มทับถนน

มี 7 ภาพ เปิดดู 40 ครั้ง
ร่วมควบคุมเหตุไฟไหม้หลังพระธาตุวังซาง
ร่วมควบคุมเหตุไฟไหม้หลังพระธาตุวังซาง วันที่ 10 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ร่วมออกควบคุมเพลิงไหม้พร้อมเครื่องแรงดันสูง

มี 6 ภาพ เปิดดู 38 ครั้ง
ทรัพยากรน้ำมีวันหมด..ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า
ทรัพยากรน้ำมีวันหมด..ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า วันที่ 10 เมษายน 2563 จัดรถบรรทุกส่งน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์

มี 5 ภาพ เปิดดู 34 ครั้ง
การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้าน
การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้าน 29 มีนาคม 2563 ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ หมู่ที่ 13

มี 4 ภาพ เปิดดู 64 ครั้ง
หยุดเผา..ร่วมส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
หยุดเผา..ร่วมส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 ณ หมู่ที่ 6 , 7 , 13 ตำบลบ้านดู่

มี 26 ภาพ เปิดดู 56 ครั้ง
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา แนวทางปฏิบัติในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

มี 15 ภาพ เปิดดู 57 ครั้ง
จิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาดต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019
จิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาดต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ตลาดสดบ้านดู่

มี 26 ภาพ เปิดดู 106 ครั้ง
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมรังสินีรีสอร์ท

มี 14 ภาพ เปิดดู 132 ครั้ง
มอบสัมฤทธิ์บัตรวันจบหลักสูตรปฐมวัย นักเรียนชั้นอนุบาล ปี2562
มอบสัมฤทธิ์บัตรวันจบหลักสูตรปฐมวัย นักเรียนชั้นอนุบาล ปี2562 วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ อาคารบานชื่น โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่

มี 16 ภาพ เปิดดู 82 ครั้ง
มาตรการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ COVID-19
มาตรการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ COVID-19 กิจกรรมตัดเย็บหน้ากากอนามัย , อบรมให้ความรู้ , การคัดกรอง

มี 37 ภาพ เปิดดู 95 ครั้ง
60 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
60 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 21 เมษายน 2563 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

มี 23 ภาพ เปิดดู 111 ครั้ง
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่

มี 12 ภาพ เปิดดู 76 ครั้ง
โครงการอบรมความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 15 ภาพ เปิดดู 102 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างความรู้สุขภาวะทางเพศแก่เยาวชน
โครงการเสริมสร้างความรู้สุขภาวะทางเพศแก่เยาวชน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร)

มี 14 ภาพ เปิดดู 229 ครั้ง

หน้าสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 ถัดไป สุดท้าย
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft