เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 11 หน้า

การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย
การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ณ หมู่ที่ 6

มี 10 ภาพ เปิดดู 24 ครั้ง
ใช้น้ำทุกหยด...อย่างรู้คุณค่า
ใช้น้ำทุกหยด...อย่างรู้คุณค่า วันที่ 24-28 เมษายน 2563 จัดรถบรรทุกส่งน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุก

มี 13 ภาพ เปิดดู 39 ครั้ง
งานป้องกันออกช่วยเหลือเหตุการณ์ต้นไม้ล้มทับถนน
งานป้องกันออกช่วยเหลือเหตุการณ์ต้นไม้ล้มทับถนน วันที่ 13 เมษายน 2563 ปฏิบัติงานช่วยเหลือชาวบ้านจากเหตุการณ์ต้นไม้ล้มทับถนน

มี 7 ภาพ เปิดดู 22 ครั้ง
ร่วมควบคุมเหตุไฟไหม้หลังพระธาตุวังซาง
ร่วมควบคุมเหตุไฟไหม้หลังพระธาตุวังซาง วันที่ 10 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ร่วมออกควบคุมเพลิงไหม้พร้อมเครื่องแรงดันสูง

มี 6 ภาพ เปิดดู 26 ครั้ง
ทรัพยากรน้ำมีวันหมด..ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า
ทรัพยากรน้ำมีวันหมด..ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า วันที่ 10 เมษายน 2563 จัดรถบรรทุกส่งน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์

มี 5 ภาพ เปิดดู 21 ครั้ง
การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้าน
การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้าน 29 มีนาคม 2563 ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ หมู่ที่ 13

มี 4 ภาพ เปิดดู 47 ครั้ง
หยุดเผา..ร่วมส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
หยุดเผา..ร่วมส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 ณ หมู่ที่ 6 , 7 , 13 ตำบลบ้านดู่

มี 26 ภาพ เปิดดู 35 ครั้ง
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา แนวทางปฏิบัติในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

มี 15 ภาพ เปิดดู 42 ครั้ง
จิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาดต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019
จิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาดต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ตลาดสดบ้านดู่

มี 26 ภาพ เปิดดู 89 ครั้ง
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมรังสินีรีสอร์ท

มี 14 ภาพ เปิดดู 118 ครั้ง
มอบสัมฤทธิ์บัตรวันจบหลักสูตรปฐมวัย นักเรียนชั้นอนุบาล ปี2562
มอบสัมฤทธิ์บัตรวันจบหลักสูตรปฐมวัย นักเรียนชั้นอนุบาล ปี2562 วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ อาคารบานชื่น โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่

มี 16 ภาพ เปิดดู 70 ครั้ง
มาตรการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ COVID-19
มาตรการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ COVID-19 กิจกรรมตัดเย็บหน้ากากอนามัย , อบรมให้ความรู้ , การคัดกรอง

มี 37 ภาพ เปิดดู 81 ครั้ง
60 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
60 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 21 เมษายน 2563 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

มี 23 ภาพ เปิดดู 99 ครั้ง
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่

มี 12 ภาพ เปิดดู 65 ครั้ง
โครงการอบรมความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 15 ภาพ เปิดดู 85 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างความรู้สุขภาวะทางเพศแก่เยาวชน
โครงการเสริมสร้างความรู้สุขภาวะทางเพศแก่เยาวชน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร)

มี 14 ภาพ เปิดดู 208 ครั้ง
การแข่งขันกีฬา
การแข่งขันกีฬา ในวันที่ 18,20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุตลอดชีพ

มี 38 ภาพ เปิดดู 105 ครั้ง
งานชิม ช้อป ใช้ สินค้าราคาถูก สินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองฯ
งานชิม ช้อป ใช้ สินค้าราคาถูก สินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองฯ วันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานจอดรถหลังตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 71 ภาพ เปิดดู 108 ครั้ง
ประมวลภาพเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ
ประมวลภาพเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยือนจำนวน 19 หมู่บ้าน

มี 86 ภาพ เปิดดู 85 ครั้ง
งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2563
งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2563 ในวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า)

มี 16 ภาพ เปิดดู 93 ครั้ง
ประเพณีกินวอชนเผ่าลาหู่ (เขาะจาเว) ประจำปี 2563
ประเพณีกินวอชนเผ่าลาหู่ (เขาะจาเว)  ประจำปี 2563 วันที่ 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกินวอ ชุมชนปูไข่ หมูที่ 13

มี 31 ภาพ เปิดดู 109 ครั้ง
พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล วันที่ 16 มกราคม 2563 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ นักเรียน ครู บคุลากรทางการศึกษา

มี 59 ภาพ เปิดดู 115 ครั้ง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 54 ภาพ เปิดดู 100 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู เรื่อง การบริหารจัดการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน/กองสาธารณสุข ในวันที่ 9 มกราคม 2563

มี 15 ภาพ เปิดดู 127 ครั้ง
ร่วมรณรงค์กิจกรรมงดใช้ถุงพลาสติก
ร่วมรณรงค์กิจกรรมงดใช้ถุงพลาสติก วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ

มี 15 ภาพ เปิดดู 129 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดบริการประชาชนหน้าโรงเรียนบ้านดู่ ระหว่าง 27 ธันวาคม 2562- 2 มกราคม 2563

มี 24 ภาพ เปิดดู 157 ครั้ง
เยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563
เยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563

มี 17 ภาพ เปิดดู 95 ครั้ง
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านดู่ จำนวน 13,079 ภาพ

มี 32 ภาพ เปิดดู 144 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ประจำปี 2563
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ประจำปี 2563 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 17 ภาพ เปิดดู 118 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลบางเตย จังหวัดปทุมธานี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลบางเตย จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจัดการขยะโดยชุมชน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ น้ำพุร้อนโป่งพระบาท

มี 15 ภาพ เปิดดู 90 ครั้ง

หน้าสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ถัดไป สุดท้าย
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft