เมนูหลักเว็บไซต์ / หน้าแรกของเว็บ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
เทศบัญติเทศบาลตำบลบ้านดู่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เรื่อง การเก็บขน และกำกัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เรื่อง ตลาด
 
คลังเอกสาร
คู่มือการจัดการขยะ
รายงานการตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ปี 62
การออกสำรวจตลาดในพื้นที่ตำบลบ้านดู่
การดูแลสุขภาพเนื่องจากไฟป่า
รายงานผลโครงการระบบสุขภาพประชากรวัยทำงานและวัยสูงอายุ (สปสช.) ประจำปี 2562
ประกาศ ทต.บ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
คำแนะนำ เรื่อง หมอกควัน
การอนุรักษ์น้ำ
รายงานผลโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพรำวงย้อนยุค (สปสช.) หมู่ที่ 9 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย (สปสช.) หมู่ที่ 19 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัย ฯ รพ.สต.บ้านโป่งพระบาท (สปสช.) ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมและสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ รร.ผู้สูงอายุ (สปสช.) ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ (สปสช.) หมู่ที่ 12 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมธรรมมะผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพ (สปสช.) หมู่ที่ 2 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมดูแลสุขภาพในช่องปากของนักเรียนบ้านขัวแคร่ (สปสช.) หมู่ที่ 1 ประจำปี 2562
 

[CLICK]
เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์ บริการออกแบบเว็บไซต์ครบวงจร
ปฏิทินวันนี้
พฤ
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031    
สายตรงถึงเทศบาลตำบลบ้านดู่
ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่
 ตารางการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของรถบรรทุกขยะเทศบาลตำบลบ้านดู่

งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่

 

วัน

รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน

81-6063ชร (นายโยนาธาน  ชัยสมบัติ)

รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน

80-9520 ชร  (นายชดโดน จาอินทร์ )

รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน

81-4246 ชร  (นายสายยันต์  โม๊ะกุย )

รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน

81-4902 ชร(นายวัชระ  ต๊ะคำ)

จันทร์

หน้าม.ราชภัฎขาเข้า,หมู่8

บ้านดู่เมืองใหม่ ,ป่าบง

สายถนน ซอยลาบไก่ หมู่ 4,5

 

บ้านปางลาว  หมู่ที่  10 , บ้านต้นลุง  หมู่ที่11  , แมคโคร,หน้าลาบไก่ยามแลง  U-turn กลับถึงปั้ม Cosmo,บ้านสันป่าแตง

สนามบิน ,หมู่บ้านนอร์ทเทิร์น

หัวขัวแคร่ฝั่งตะวันออก,

หมู่บ้านออมสิน

อังคาร

 

 

 

หน้าม.ราชภัฎขาออก,หมู่9บ้านป่าแฝก

,สายถนนฝั่งตะวันออก

 

สายถนน หมู่6,18

บ้านสันต้นก้อ  หมู่ที่ 16   แมคโคร

เริ่มไปรษณีย์เข้าข้างวัดบ้านดู่

สนามบิน ,บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 19

สันป่าสัก,หัวขัวแคร่ฝั่งตะวันออก

ป่าซางหมู่ 2

 

พุธ

สนามบิน-แมคโคร-ตลาด-โรงเรียน

           ,บ้านดู่เมืองใหม่ ,ป่าบง

สายถนน 7,13

บ้านป่าสักไก่ หมู่ที่ 12  , บ้านป่ากุ๊กหมู่ที่15

สนามบิน,บ้านสนทยา,บ้านห้วยเหี้ย

บ้านโกหย่วน

พฤหัสบดี

หน้าม.ราชภัฎขาเข้า , หมู่8

 

สายถนน,ซอยลาบไก่ถึงหน้าม.ราชภัฎ

หมู่ 4,5

บ้านปางลาวหมู่10 ,บ้านต้นลุง หมู่ที่11,

บ้านดู่หมู่ที่ 3 , บ้านสันต้นก้อ หมู่ที่ 16

(บ้านสันป่าแตง),แมคโคร,หน้าลาบไก่ยามแลง

U-turn กลับถึงปั้ม Cosmo

สนามบิน ,หมู่บ้านนอร์ทเทิร์น

หัวขัวแคร่ฝั่งตะวันออก,

หมู่บ้านออมสิน

ศุกร์

หน้าม.ราชภัฎขาออก,หมู่9บ้านป่าแฝก

,สายถนนฝั่งตะวันออก

 

สายถนน 6,18,7,13

บ้านป่าสักไก่ หมู่ที่ 12  , บ้านป่ากุ๊กหมู่ที่15 ,

บ้านสันต้นก้อ หมู่ที่ 16, แมคโคร ,

หมู่บ้านอาข่า,ไปรษณีย์เข้าข้างวัดบ้านดู่

 

สนามบิน ,บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 19

สันป่าสัก,หัวขัวแคร่ฝั่งตะวันออก

ป่าตองหมู่ 7

 

หมายเหตุ   ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงเทศบาลตำบลบ้านดู่จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราว

 
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2012 เวลา 14:17:49 โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 5709 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยังประเทศเมียนมา ในช่วงะยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563 ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
( ประกาศเมื่อ : 04 ธันวาคม 2020 )

ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ : 04 ธันวาคม 2020 )

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลสัญาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางจากประเทศเมียนมา เข้ามาประเทศไทยให้กลับเข้าประเทศไทยตามช่องทางผ่านแดนตามกฎหมาย
( ประกาศเมื่อ : 04 ธันวาคม 2020 )

เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ : 04 ธันวาคม 2020 )

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ภายในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด
( ประกาศเมื่อ : 04 ธันวาคม 2020 )

การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (บ่อทิ้งขยะ)
( ประกาศเมื่อ : 03 ธันวาคม 2020 )
อ่านข่าวทั้งหมด

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft