เมนูหลักเว็บไซต์ / หน้าแรกของเว็บ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
เทศบัญติเทศบาลตำบลบ้านดู่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เรื่อง การเก็บขน และกำกัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เรื่อง ตลาด
 
คลังเอกสาร
รายงานการตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ปี 62
การออกสำรวจตลาดในพื้นที่ตำบลบ้านดู่
การดูแลสุขภาพเนื่องจากไฟป่า
รายงานผลโครงการระบบสุขภาพประชากรวัยทำงานและวัยสูงอายุ (สปสช.) ประจำปี 2562
ประกาศ ทต.บ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
คำแนะนำ เรื่อง หมอกควัน
การอนุรักษ์น้ำ
รายงานผลโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพรำวงย้อนยุค (สปสช.) หมู่ที่ 9 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย (สปสช.) หมู่ที่ 19 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัย ฯ รพ.สต.บ้านโป่งพระบาท (สปสช.) ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมและสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ รร.ผู้สูงอายุ (สปสช.) ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ (สปสช.) หมู่ที่ 12 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมธรรมมะผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพ (สปสช.) หมู่ที่ 2 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมดูแลสุขภาพในช่องปากของนักเรียนบ้านขัวแคร่ (สปสช.) หมู่ที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเบาหวาน (สปสช.) หมู่ที่ 15 ประจำปี 2562
 

[CLICK]
เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์ บริการออกแบบเว็บไซต์ครบวงจร
ปฏิทินวันนี้
พฤ
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
สายตรงถึงเทศบาลตำบลบ้านดู่

พบข้อมูล 32 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ ::: 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
วันที่ประกาศ
หัวข้อข่าว
เปิดอ่าน
02 กันยายน 2020
 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563 36
31 สิงหาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 38
31 สิงหาคม 2020
 ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ปีงบประมาณ 2563 จึงขอเชิญผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบการตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมอบรมในวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.00 - 12.30 น. 54
14 สิงหาคม 2020
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม คก. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 68
14 สิงหาคม 2020
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คก. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 54
14 สิงหาคม 2020
 ข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 44
14 สิงหาคม 2020
 มาตการรองรับการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต 40
14 สิงหาคม 2020
 ประกาศจุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ 9/2563) 38
14 สิงหาคม 2020
 แนวทางการพิจารณาปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษา กรณีเกิดโรคโควิด-19 36
11 สิงหาคม 2020
 แจ้งประชาสัมพันธ์รูปแบบสติ๊กเกอร์บริการเก็บขยะปี 2564 44
10 สิงหาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนกรงคัดแยกขยะในงานชุมชน 50
10 สิงหาคม 2020
 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4) 44
07 สิงหาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารีบการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 64
06 สิงหาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19 54
06 สิงหาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การงดใช้โฟม ถุงพลาสติกในโรงเรียน และคริสตจักร 50
31 กรกฏาคม 2020
 โรคและภัยสุขภาพในฤดูฝน 51
31 กรกฏาคม 2020
 แนวทางปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) สำหรับหอพัก สถานศึกษา และหอพักเอกชน 54
31 กรกฏาคม 2020
 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 30 50
30 กรกฏาคม 2020
 พิชิตโรคไข้เลือดออก 49
30 กรกฏาคม 2020
 รณรงค์ตลาดโฟม งดการใช้ถุงพลาสติก 54
30 กรกฏาคม 2020
 สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก 53
30 กรกฏาคม 2020
 ข่าวสารสาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยา ที่มาพร้อมกับยุงลาย 52
30 กรกฏาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและถูกวิธี 52
24 กรกฏาคม 2020
 สื่อประชาสัมพันธ์ New normal วิถีชีวิตใหม่เพื่อป้องกันภัยโควิด-19 64
21 มิถุนายน 2018
 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การประหยัดพลังงาน 698

[1] 2 Next Last





เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft