เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th

พบข้อมูล 582 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ ::: 1 จากทั้งหมด 12 หน้า
วันที่ประกาศ
หัวข้อข่าว
เปิดอ่าน
04 ธันวาคม 2020
 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยังประเทศเมียนมา ในช่วงะยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563 ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ 1
04 ธันวาคม 2020
 ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดเชียงราย 1
04 ธันวาคม 2020
 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลสัญาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางจากประเทศเมียนมา เข้ามาประเทศไทยให้กลับเข้าประเทศไทยตามช่องทางผ่านแดนตามกฎหมาย 1
04 ธันวาคม 2020
 เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย 2
04 ธันวาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ภายในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด 2
03 ธันวาคม 2020
 การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (บ่อทิ้งขยะ) 4
03 ธันวาคม 2020
 การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (บ่อทิ้งขยะ) 2
03 ธันวาคม 2020
 การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2
30 พฤศจิกายน 2020
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน 5 ธันวาคม 2563 5
26 พฤศจิกายน 2020
 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่ 7
26 พฤศจิกายน 2020
 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ประจำปี 2564 12
26 พฤศจิกายน 2020
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมการแข่งขันวู้ดบอลกระชับมิตร “บ้านดู่โอเพ่น” ครั้งที่ 1 8
26 พฤศจิกายน 2020
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย "งานนัดพบ จ้างงานเด็กจบใหม่ Co-payment” 12
25 พฤศจิกายน 2020
 ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการขยะในชุมชน 12
18 พฤศจิกายน 2020
 ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของสุนัข 15
18 พฤศจิกายน 2020
 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ท้ิงขยะให้เป็นเวลา เทศบาลตำบลบ้านดู่ 18
17 พฤศจิกายน 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 15
12 พฤศจิกายน 2020
 ประชาสัมพันธ์โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2564 19
12 พฤศจิกายน 2020
 ประชาสัมพันธ์การสำรวจและลงทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2564 23
11 พฤศจิกายน 2020
 ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที 3 17
03 พฤศจิกายน 2020
 การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 31
02 พฤศจิกายน 2020
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 29
02 พฤศจิกายน 2020
 ขอให้ตรวจสอบรายการอาคารชุดและห้องชุด 24
02 พฤศจิกายน 2020
 ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24
02 พฤศจิกายน 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.3) 26
02 พฤศจิกายน 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการอารคารชุดและห้องชุด ประจำปี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.4) 22
28 ตุลาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 22
28 ตุลาคม 2020
 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับปรุงบ่อขยะ (ปรับเกลี่ยและขุดตัก) 29
27 ตุลาคม 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 32
27 ตุลาคม 2020
 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์แจ้งการจ่ายวัคซีนโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ 1/64 22
18 ตุลาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บค่าขยะนอกสถานที่ ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ 88
18 ตุลาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่ ในวันที่ 19 - 30 ตุลาคม 2563 39
08 ตุลาคม 2020
 ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิด และกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 50
08 ตุลาคม 2020
 ขอประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะ 9 กิโลเมตร (5 ไมล์ทะเล) จากท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 33
06 ตุลาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ผ่านสื่อออนไลน์ 37
06 ตุลาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติของกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 ผ่านสื่อออนไลน์ 38
06 ตุลาคม 2020
 ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 30
14 กันยายน 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 82
08 กันยายน 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดุ่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลบ้านดู่ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563 99
08 กันยายน 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดุ่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลบ้านดู่ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 65
02 กันยายน 2020
 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563 56
31 สิงหาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 61
31 สิงหาคม 2020
 ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ปีงบประมาณ 2563 จึงขอเชิญผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบการตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมอบรมในวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.00 - 12.30 น. 74
29 สิงหาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 83
27 สิงหาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2563 58
18 สิงหาคม 2020
 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 64
18 สิงหาคม 2020
 ระเบียบ ประกาศ เพื่อรองรับภารกิจการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลบ้านดู่ ตามกฎหมายว่าด้วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 58
14 สิงหาคม 2020
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม คก. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 86
14 สิงหาคม 2020
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คก. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 72
14 สิงหาคม 2020
 ข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 62

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft