เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมการแข่งขันวู้ดบอลกระชับมิตร “บ้านดู่โอเพ่น” ครั้งที่ 1
  
เทศบาลตำบลบ้านดู่ ร่วมกับ ชมรมวู้ดบอลบ้านดู่
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวู้ดบอลและท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย การแข่งขันวู้ดบอลกระชับมิตร “บ้านดู่โอเพ่น” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 มกราคม 2564 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่ เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2563 รับจำนวน 200 คน (ค่าสมัครคนละ 200 บาท)

ประเภทการแข่งขัน รวม 4 ประเภท การแข่งขันแบบนับจำนวนการตี(Stroke Competition) มี 4 ประเภท
🏆 ประเภทบุคคล ชาย อายุ 60 ปี ขึ้นไป เงินรางวัลการแข่งขัน
- ชนะเลิศ จำนวนเงิน 1,200 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลชมเชย 5 รางวัล

🏆 ประเภทบุคคลหญิง อายุ 60 ปี ขึ้นไป เงินรางวัลการแข่งขัน
- ชนะเลิศ จำนวนเงิน 1,200 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลชมเชย 5 รางวัล

🏆 ประเภทบุคคลทั่วไป ชาย เงินรางวัลการแข่งขัน
- ชนะเลิศ จำนวนเงิน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

🏆 ประเภทบุคคลทั่วไป หญิง เงินรางวัลการแข่งขัน
- ชนะเลิศ จำนวนเงิน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🏆 รางวัลเกทอินวัน 1,000 บาท ถ้ามีหลายคนให้เฉลี่ยกัน ใช้เกทที่ 4 สนาม B

🌟 การแข่งขันใช้กติกาของสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย ที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยการตัดสินใช้คะแนนรวม 24 เกท คนที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันใช้คะแนนในแต่ละเกท(12เกท)สนามที่ 2 (สนาม B) ถ้าเท่ากันอีกให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการจัดการแข่งขั
🌟 สวัสดิการ : อาหารเช้า ข้าวต้ม กาแฟ โอวัลติน อาหารกลางวัน ข้าวกล่อง น้ำดื่ม น้ำแข็ง
🌟 การรับสมัครและติดต่อสอบข้อมูลการแข่งขัน ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ได้ที่ งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านดู่ (นายวันชัย ดอนลาว โทร 081-0267001) และ ประธานชมรมวู้ดบอลตำบลบ้านดู่ (นายสมบูรณ์ จักสมศักดิ์ โทร 089-9542371)
 
ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2020 เวลา 13:06:49 โดย : กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 37 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแผร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิต ในพื้นที่ควบคุม (ฉบับ 1/2564))
( ประกาศเมื่อ : 20 มกราคม 2021 )

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามข้อกำหนด
( ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2021 )

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2564
( ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2021 )

ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
( ประกาศเมื่อ : 07 มกราคม 2021 )

ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนถือปฏิบัติตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน การชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องก
( ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2020 )

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือถือปฏิบัติมาตรการเพิ่มเติม
( ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft