เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่
 ตารางการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของรถบรรทุกขยะเทศบาลตำบลบ้านดู่

งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่

 

วัน

รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน

81-6063ชร (นายโยนาธาน  ชัยสมบัติ)

รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน

80-9520 ชร  (นายชดโดน จาอินทร์ )

รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน

81-4246 ชร  (นายสายยันต์  โม๊ะกุย )

รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน

81-4902 ชร(นายวัชระ  ต๊ะคำ)

จันทร์

หน้าม.ราชภัฎขาเข้า,หมู่8

บ้านดู่เมืองใหม่ ,ป่าบง

สายถนน ซอยลาบไก่ หมู่ 4,5

 

บ้านปางลาว  หมู่ที่  10 , บ้านต้นลุง  หมู่ที่11  , แมคโคร,หน้าลาบไก่ยามแลง  U-turn กลับถึงปั้ม Cosmo,บ้านสันป่าแตง

สนามบิน ,หมู่บ้านนอร์ทเทิร์น

หัวขัวแคร่ฝั่งตะวันออก,

หมู่บ้านออมสิน

อังคาร

 

 

 

หน้าม.ราชภัฎขาออก,หมู่9บ้านป่าแฝก

,สายถนนฝั่งตะวันออก

 

สายถนน หมู่6,18

บ้านสันต้นก้อ  หมู่ที่ 16   แมคโคร

เริ่มไปรษณีย์เข้าข้างวัดบ้านดู่

สนามบิน ,บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 19

สันป่าสัก,หัวขัวแคร่ฝั่งตะวันออก

ป่าซางหมู่ 2

 

พุธ

สนามบิน-แมคโคร-ตลาด-โรงเรียน

           ,บ้านดู่เมืองใหม่ ,ป่าบง

สายถนน 7,13

บ้านป่าสักไก่ หมู่ที่ 12  , บ้านป่ากุ๊กหมู่ที่15

สนามบิน,บ้านสนทยา,บ้านห้วยเหี้ย

บ้านโกหย่วน

พฤหัสบดี

หน้าม.ราชภัฎขาเข้า , หมู่8

 

สายถนน,ซอยลาบไก่ถึงหน้าม.ราชภัฎ

หมู่ 4,5

บ้านปางลาวหมู่10 ,บ้านต้นลุง หมู่ที่11,

บ้านดู่หมู่ที่ 3 , บ้านสันต้นก้อ หมู่ที่ 16

(บ้านสันป่าแตง),แมคโคร,หน้าลาบไก่ยามแลง

U-turn กลับถึงปั้ม Cosmo

สนามบิน ,หมู่บ้านนอร์ทเทิร์น

หัวขัวแคร่ฝั่งตะวันออก,

หมู่บ้านออมสิน

ศุกร์

หน้าม.ราชภัฎขาออก,หมู่9บ้านป่าแฝก

,สายถนนฝั่งตะวันออก

 

สายถนน 6,18,7,13

บ้านป่าสักไก่ หมู่ที่ 12  , บ้านป่ากุ๊กหมู่ที่15 ,

บ้านสันต้นก้อ หมู่ที่ 16, แมคโคร ,

หมู่บ้านอาข่า,ไปรษณีย์เข้าข้างวัดบ้านดู่

 

สนามบิน ,บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 19

สันป่าสัก,หัวขัวแคร่ฝั่งตะวันออก

ป่าตองหมู่ 7

 

หมายเหตุ   ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงเทศบาลตำบลบ้านดู่จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราว

 
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2012 เวลา 14:17:49 โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 5277 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2020 )

ประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ : 13 กรกฏาคม 2020 )

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 28 กรกฎาคม 2563
( ประกาศเมื่อ : 13 กรกฏาคม 2020 )

ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย
( ประกาศเมื่อ : 23 มิถุนายน 2020 )

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับใบแจ้งยอดเงินออมประจำปี 2563 ให้แก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
( ประกาศเมื่อ : 22 มิถุนายน 2020 )

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรื้อถอนป้ายโฆษณาและแนวทางการติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 22 มิถุนายน 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft