เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 2 โครงการ
ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย   ได้ดำเนินการสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่   จำนวน 3 โครงการ   ตามประกาศสอบราคา           ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  และเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  12/๒๕๕5  ดังนี้.-
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด   บริเวณซอย
                  คุ้มไก่ฟ้า   หมู่ที่ 12  
โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างอาคารสปาหลังที่ 1 บริเวณน้ำพุร้อนโป่งพระบาท หมู่ที่ 6     
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณน้ำพุร้อนโป่งพระบาท   หมู่ที่ 6               
                   เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอยกเลิกประกาศสอบราคาลงวันที่  23 พฤษภาคม 2555  และเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  12/๒๕๕5    จำนวน 2 โครงการ   ดังต่อไปนี้
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารสปาหลังที่ 1 บริเวณน้ำพุร้อนโป่งพระบาท หมู่ที่ 6     
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณน้ำพุร้อนโป่งพระบาท   หมู่ที่ 6     
เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่มีผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการดังกล่าว   เพื่อเทศบาลจะได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป   
                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ   ณ วันที่  12  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕5  
 
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 10:53:53 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 1308 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบอ่างเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๑
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๑๙ เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสาย ๕๐๒๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft