เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่   ได้ดำเนินการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  บริเวณไหล่สองข้างทางสายทางถนนระหว่างหมู่บ้านภายในพื้นที่ตำบลบ้านดู่  จำนวน  73  จุด  (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)  โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)   ราคากลางในการประมูลราคาครั้งนี้   4,767,300.-บาท  (สี่ล้านเจ็ด-แสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

                  มีผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค  จำนวน  2  ราย    มีผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคและมีสิทธิเข้าเสนอราคาในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  29  สิงหาคม  2556  เวลาเริ่มตั้งแต่  10.00 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ดังนี้.-

1.      บริษัท  เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง  จำกัด

2.      บริษัท  ที ซี แอนด์ ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผลปรากฏว่า  ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณไหล่สองข้างทางสายทางถนนระหว่างหมู่บ้านภายในพื้นที่ตำบลบ้านดู่  จำนวน  73  จุด  ได้แก่ บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด  ในราคา  4,740,800.-บาท  (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่  30  เดือน  กันยายน  .๒๕๕6

 
ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2013 เวลา 15:34:57 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 527 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๗
( ประกาศเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมยยายผิวขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒
( ประกาศเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft