เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่   ได้ดำเนินการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  จำนวน  1  หลัง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมกำหนด)   ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  2,274,000.-บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2558 ลงวันที่ 14  พฤศจิกายน  2557   นั้น

1.  กำหนดวันจัดประมูลในวันที่  15  ธันวาคม  2557 ระหว่างเวลา 13.30 ถึง 14.00 น.

                     2.  ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าทำการเคาะประมูลราคา  จำนวน  9  ราย

                     3.  วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้   3,200,000.-บาท  (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)              

                      5. ระยะเวลาในการประมูล   30  นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล  5  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)

                    6.  ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   4,000 .-บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยลานคอนสตรัคชั่น            ในราคา   2,264,000.-บาท(สองล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่  19   เดือน  ธันวาคม  .. ๒๕๕7


 
ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 10:04:59 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 233 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 4 โครงการ
( ประกาศเมื่อ : 31 สิงหาคม 2015 )

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2557 เทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 15 กรกฏาคม 2015 )

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ( ประกาศครั้งที่ 2 )
( ประกาศเมื่อ : 10 กรกฏาคม 2015 )

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
( ประกาศเมื่อ : 08 กรกฏาคม 2015 )

สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ : 29 มิถุนายน 2015 )

สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 23 มิถุนายน 2015 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft