เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่   ได้ดำเนินการประมูลราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถดูดล้างท่อ ชนิด 6  ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล  มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 210  แรงม้า  พร้อมติดตั้งดักเก็บสิ่งโสโครกไม่น้อยกว่า  3  ลูกบาศก์เมตร  ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า  2,000  ลิตร  จำนวน  1 คัน  ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด  โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงิน    8,200,000.-บาท (แปดล้านสองแสนบาทถ้วน)   ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่  และเอกสารประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ เลขที่ E2/๒๕๕9  ลงวันที่ 19  มกราคม  2559  กำหนดวันจัดการประมูลในวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.      กำหนดเวลาจัดประมูล   ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น.

                   2.  สถานที่จัดประมูล   ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   ๔. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  8,200,000.-บาท (แปดล้านสองแสนบาทถ้วน)  

. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล  ๕  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)  

6. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ได้แก่  บริษัท แกรนด์เซอร์วิส ทรัค จำกัด    ในราคาที่เสนอเป็นเงินทั้งสิ้น   8,150,000.-บาท (แปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่   4   เดือน  มีนาคม  พ.. ๒๕๕9

 
ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2017 เวลา 13:31:32 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 454 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2020 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2020 )

ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered
( ประกาศเมื่อ : 08 พฤษภาคม 2020 )

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )

งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft