เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน )

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่   ได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อย กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  จำนวน ๑ คัน  ตามรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน    ราคากลางในการประมูลราคาครั้งนี้เป็นเงินจำนวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  (สองล้านบาทถ้วน)                ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

ผลการประมูลราคามีรายละเอียดดังนี้

๑. กำหนดวันจัดการประมูลในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น.

                   .  วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   ๓. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้  ,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)                                        . ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที ไม่มีต่อเวลาก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕ นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)

                    ๕. ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าครั้งละ   ๔,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ๔,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

๖. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ,๙๙๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)    

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2017 เวลา 14:48:00 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 870 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2020 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2020 )

ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered
( ประกาศเมื่อ : 08 พฤษภาคม 2020 )

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )

งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft