เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) E7/2560

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่  ได้ดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่  จำนวน  3 โครงการ  ตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  E7/2560 ลงวันที่  6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560  กำหนดวันจัดการประมูลในวันที่ 5 กรกฎาคม  2560  ผลการประมูลราคามีรายละเอียดดังนี้

โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านดู่ 

1.   กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา 13.30 น. -14.00 น.

                   2.  สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  1,045,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

6. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ บริษัท ธัญวลัยฐนกร จำกัด  ประมูลชนะด้วยราคาเป็นเงิน  1,038,999.-บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)  

 โครงการที่ 2. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านดู่ 

1.      กำหนดเวลาจัดประมูล   ระหว่างเวลา  14.05  น. - 14.35 น.

                   2.  สถานที่จัดประมูล   ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4.ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน   998,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5 นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

6. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ช.โชคอนันต์ แมเนจเม้นท์  ประมูลชนะด้วยราคาเป็นเงิน  996,000.-บาท  (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

โครงการที่ 3. โครงการก่อสร้างถังพักน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 13 

1.      กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา 14.40 น. – 15.10 น.

                   2.  สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  770,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

6. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  บีทูเอ็น            คอนสตรัคชั่น   ประมูลชนะด้วยราคาเป็นเงิน  768,000.-บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ วันที่   12  เดือน  กรกฎาคม  พ.. 2560   

 
ประกาศเมื่อ 13 กรกฏาคม 2017 เวลา 08:45:21 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 126 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 13 หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6/1 หมู่ที่ 13
( ประกาศเมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2018 )

ประกวดกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 สุดซอยเชื่อมฝั่งบ้านสันปอแตง (สันต้นก๊อ) หมู่ที่ 16
( ประกาศเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2018 )

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาหรือใบปลิว ในเขตเทศบบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 30 มกราคม 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลางจัดจ้างทำ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ : 26 มกราคม 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หอพักกุลภร-หอพักจอมสุรางค์ หมู่ที่ 10
( ประกาศเมื่อ : 25 มกราคม 2018 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft