เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) E3/2560

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่  ได้ดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่   โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 6  เชื่อมต่อประปาภูมิภาค หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านดู่  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  (รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลน การประปาส่วนภูมิภาค)   ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่  และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่ E3/2560  ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 

งบประมาณเป็นเงิน  2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  1,943,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

กำหนดการประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ในวันที่ 2 มีนาคม 2560  2560  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.      กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา 14.00 น. - 14.30 น.

                   2.  สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   ๔. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  1,943,000.-บาท

. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

                    6ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   3,000.-บาท

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่  บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด   ประมูลชนะด้วยราคาเป็นเงิน  1,931,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ วันที่  7  เดือน  มีนาคม  พ.. ๒๕60

 
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2017 เวลา 10:49:05 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 184 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
( ประกาศเมื่อ : 08 ตุลาคม 2018 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
( ประกาศเมื่อ : 11 กันยายน 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมฝายเก็บน้ำหนองต้นโชค หมู่ที่ 15
( ประกาศเมื่อ : 10 กันยายน 2018 )

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล
( ประกาศเมื่อ : 22 สิงหาคม 2018 )

ตารางการแข่งขันฟุตบอล 7คน
( ประกาศเมื่อ : 22 สิงหาคม 2018 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
( ประกาศเมื่อ : 15 สิงหาคม 2018 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft