เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) E1/2560

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่  ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่  จำนวน  2 โครงการ  โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)   และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E1/2560 ลงวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 ผลการพิจารณาการประมูลราคา มีรายระเอียดดังนี้

โครงการที่ 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในโรงเรียนเทศบาล 1  กำหนดวันจัดการประมูลในวันที่  22 ธันวาคม 2559   

1.  กำหนดเวลาจัดประมูล   ระหว่างเวลา 09.30 น. – 10.00 น.

                   2ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าทำการเคาะประมูลราคา จำนวน 11  าย

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้  2,124,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลากาประมูล  5

  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)

                    6ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   4,000.-บาท

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.โกลด์  ประมูลชนะด้วยราคาเป็นเงิน  1,479,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

โครงการที่ 2  โครงการปรับปรุงผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ – บ้านโป่งพระบาท กำหนดวันจัดการประมูล ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559

1.      กำหนดเวลาจัดประมูล   ระหว่างเวลา 10.05 น. – 10.35 น.

                   2ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าทำการเคาะประมูลราคา  จำนวน  8  ราย

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้  4,679,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล  5

  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)

                    6ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   9,000.-บาท

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ หจก.สมทรงแม็คโคร คอนเน็คชั่น             ประมูลชนะด้วยราคา  3,760,000.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ วันที่   27    เดือน ธันวาคม พ.. ๒๕๕9

 
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2017 เวลา 11:21:24 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 430 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2020 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2020 )

ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered
( ประกาศเมื่อ : 08 พฤษภาคม 2020 )

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )

งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft