เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่

ตามที่ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่   เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่   อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)  รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 11/2561 ลงวันที่  28  มีนาคม 2561 ราคาในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน  1,847,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  ห้างหุ้นส่วน  ฐิติพันธ์ธุรกิจ  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น  1,199,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                                                                                                                       

                                                          ประกาศ ณ วันที่       เดือน เมษายน  พ.ศ. 2561

           

                   

         (นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ)

                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

 

 

 

 
ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2018 เวลา 11:20:24 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 3 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 10 เมษายน 2018 )

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ : 04 เมษายน 2018 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนาม โรงเรียนเทศบาล ๑ เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง หมู่ ๒
( ประกาศเมื่อ : 22 มีนาคม 2018 )

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ : 20 มีนาคม 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร จุดเริ่มต้นบ้านนายสมชาย จุดสิ้นสุดบ้านยายวุฒิชัย หมู่ที่ 8
( ประกาศเมื่อ : 13 มีนาคม 2018 )

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ถังเก็บขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ : 08 มีนาคม 2018 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft