เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านดู่

ตามประกาศ เทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ซอย ๓ ข้างบ้าน นางศิริมา ชั่งทอง ไปทะลุหน้าบ้านนายไพรินทร์ ธุวะคำ  หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านดู่  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ราคากลางของงานก่อสร้าง  ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น  

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยตุง บิวดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                       ประกาศ ณ วันที่      เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2018 เวลา 10:56:08 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 10 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 17
( ประกาศเมื่อ : 25 มิถุนายน 2018 )

กำหนดวันและเวลาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
( ประกาศเมื่อ : 20 มิถุนายน 2018 )

กำหนดวันและเวลาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
( ประกาศเมื่อ : 20 มิถุนายน 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างอ่างเก็บน้ำ หมู่ที 13
( ประกาศเมื่อ : 19 มิถุนายน 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 17
( ประกาศเมื่อ : 19 มิถุนายน 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการเรียงหินยาแนวหน้าโบสถ์คริสตจักรวัฒนธรรม หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ : 19 มิถุนายน 2018 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft