เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
การคืนหลักประกันสัญญา

           เทศบาลตำบลบ้านดู่  ได้ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาประเภทเงินสด  ให้แก่คู่สัญญาที่พ้นภาระผูกพัน  โดยได้จัดทำหนังสือแจ้งให้มารับหลักประกันสัญญาคืนแล้ว  แต่ยังมีผู้ที่ยังไม่มายื่นคำร้องเพื่อรับหลักประกันสัญญาคืน  จำนวน  7 ราย ดังนี้.-

 

วันที่รับหลักประกัน

รับจาก

รายการ

จำนวนเงิน

วันครบ

ลำดับ

กำหนด

 

จ่ายคืน

1

16 ม.ค. 49

นายทนงศักดิ์  ใหม่วงค์

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่  17

380.00

24 พ.ค. 51

2

22 ม.ค. 49

หจก.หนองบัวแดงก่อสร้าง

ขุดร่องระบายน้ำ

490.00

23 ต.ค. 50

3

18 เม.ย. 49

บ. ดี เอ็น คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

2,485.00

18 เม.ย. 52

4

29 ส.ค. 51

ดาบตำรวจเฉลิมพันธ์  บุญเรือง

หลักประกันสัญญาเช่าที่ดิน

300.00

30 ส.ค. 52

5

16 ต.ค. 52

หจก.ชัยกรคอนสตรัคชั่น

หลักประกันสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

3,000.00

28 ต.ค. 53

6

25 ม.ค. 53

หจก.เชียงรายเพสท์คอนโทรล

หลักประกันสัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก

630.00

3 ก.พ. 54

7

6 พ.ย. 57

หจก.ชนะพงษ์

ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณน้ำพุร้อน  cntr-0136/58

9,860.00

8 ธ.ค. 59

                    เทศบาลตำบลบ้านดู่  จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวยื่นคำร้องขอรับหลักประกันสัญญาคืน  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่  ในวันเวลาราชการ  หากยังไม่มายื่นคำร้องขอรับหลักประกันสัญญาคืน  เทศบาลตำบลบ้านดู่ จะพิจารณานำเงินหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของเทศบาล ต่อไป 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่   6    เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 
ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2018 เวลา 10:48:56 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 905 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารีบการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ : 07 สิงหาคม 2020 )

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19
( ประกาศเมื่อ : 06 สิงหาคม 2020 )

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การงดใช้โฟม ถุงพลาสติกในโรงเรียน และคริสตจักร
( ประกาศเมื่อ : 06 สิงหาคม 2020 )

ประชาสัมพันธ์การขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำปี ๒๕๖๔
( ประกาศเมื่อ : 05 สิงหาคม 2020 )

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ พ.ศ.2560 - 2564
( ประกาศเมื่อ : 03 สิงหาคม 2020 )

เอกสารประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563
( ประกาศเมื่อ : 31 กรกฏาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft