เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ประชาสัมพันธ์การปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควันในช่วงเทศกาล

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ขอความอนุเคราะห์ให้อำเภอได้ประสาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและขอความร่วมมือการจัดงานเทศกาลลอยกระทงและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในปี 2562 ซึ่งการจัดให้มีการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน เพื่อไม่เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานขณะทำการบิน 

 
ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10:13:59 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 81 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2020 )

ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง ประกาศใช้คูู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน / ร้องทุกข์ และแนวทางปฏิบัติการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2020 )

ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
( ประกาศเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2020 )

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2020 )

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
( ประกาศเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2020 )

ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
( ประกาศเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft