รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 14/07/2020 เวลา 10:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 28.0 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 77 %
ความกดอากาศ : 1008.42 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5.6 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 12.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีฝนระยะไกล
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:49 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 19:04 น.