รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 25/07/2017 เวลา 07:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 24.1 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 96 %
ความกดอากาศ : 1005.12 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีฝนธรรมดา ขนาดเบา ตกต่อเนื่องกัน
ฝนสะสมวันนี้ : 44.4 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:53 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 19:02 น.