รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 25/11/2017 เวลา 16:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 20.3 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 83 %
ความกดอากาศ : 1015.67 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออก ความเร็ว 14.8 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 15.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีเมฆเต็มท้องฟ้า
ฝนสะสมวันนี้ : 0.1 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:35 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:41 น.