เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
งานเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.
ภาพตัวอย่างการบรรทุกที่ไม่โดนเปรียบเทียบปรับ

แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า     ไปยังหน้า

เจ้าหน้าที่จากหลายกอง ทั้งกองช่าง กองสาธารณสุข งานพัฒนารายได้ มาช่วยงานกัน
ภาพการตั้งจุด เปรียบเทียบปรับ บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 15
ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
การตรวจจับ เปรียบเทียบปรับ ต้องประสานความร่วมมือหลายฝ่าย ทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ฝ่ายปกครอง
ทั้ง 2 คัน บรรทุกเกิน และไม่คลุมผ้า โดนเปรียบเทียบปรับแน่นอน
รถบรรทุกดินคลุมผ้าจริง แต่ไม่มิดชิด ก็ยังจะโดนเปรียบเทียบปรับ
รถบรรทุกดิน เกินขอบตัวรถ โดนเปรียบเทียบปรับแน่นอน
ภาพตัวอย่างรถบรรทุกดินที่ไม่โดนเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft