เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th

แบบฟอร์มต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านดู่


แบบฟอร์มสำหรับการขออนุมัติอนุญาต
1. คำร้องทั่วไป
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. แบบฟอร์ม_คำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
2. แบบฟอร์ม_คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
3. แบบฟอร์ม_คำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
4. แบบฟอร์ม_คำขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
5. แบบฟอร์ม_คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
6. แบบฟอร์ม_คำขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
7. แบบฟอร์ม_คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
8. แบบฟอร์ม_คำขอต่อใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แบบฟอร์มสำหรับพนักงานเทศบาล
1. แบบฟอร์ม_ใบลาป่วย
2. แบบฟอร์ม_ใบลาพักผ่อน
3. แบบฟอร์ม_ใบลาอุปสมบท
4. แบบฟอร์ม_คำขอมีบัตร
5. แบบฟอร์ม_คำขอยกเลิกวันลา
6. แบบฟอร์ม_คำขออนุญาตออกก่อนเวลาราชการปกติ
7. แบบฟอร์ม_คำขออนุญาตออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
8. แบบฟอร์ม_คำชี้แจงการไม่ลงเวลาด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9. แบบฟอร์ม_คำร้องขอหนังสือรับรอง
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft