เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

วันนี้ 27 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดู่ ได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อ 27 กันยายน 2566 เวลา 15:54:03 น. | อ่าน 5 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ นำโดย นายเสถียร เขื่อนเพชร ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

เมื่อ 27 กันยายน 2566 เวลา 14:58:54 น. | อ่าน 6 ครั้ง

25 ก.ย. 66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมพิธีแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าแฝก หมู่ 9

เมื่อ 26 กันยายน 2566 เวลา 07:04:12 น. | อ่าน 12 ครั้ง

21 ก.ย. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

เมื่อ 21 กันยายน 2566 เวลา 16:00:48 น. | อ่าน 11 ครั้ง

20 ก.ย. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

เมื่อ 21 กันยายน 2566 เวลา 09:22:09 น. | อ่าน 10 ครั้ง

19 กันยายน 2566 นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ 19 กันยายน 2566 เวลา 15:25:17 น. | อ่าน 13 ครั้ง

วันนี้ 19 กันยายน 2566 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ และผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมอบรมบรรยายเรื่องการประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535)

เมื่อ 19 กันยายน 2566 เวลา 14:08:26 น. | อ่าน 14 ครั้ง

15 ก.ย. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 13:17:28 น. | อ่าน 14 ครั้ง

วันนี้ 12 กันยายน 2566 เวลา 8.30 น. เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566

เมื่อ 12 กันยายน 2566 เวลา 21:35:28 น. | อ่าน 44 ครั้ง

8 ก.ย. 66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินโครงการปลูกป่าฟื้นฟูเพื่อคืนสภาพป่า ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อ หมู่ที่ 6

เมื่อ 09 กันยายน 2566 เวลา 11:22:41 น. | อ่าน 24 ครั้ง

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล ตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 08 กันยายน 2566 เวลา 15:09:33 น. | อ่าน 102 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ พร้อมด้วย นางนิชาพรรณ สมณะ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาต

เมื่อ 07 กันยายน 2566 เวลา 15:48:13 น. | อ่าน 13 ครั้ง

2 ก.ย. 66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เมื่อ 02 กันยายน 2566 เวลา 16:12:59 น. | อ่าน 13 ครั้ง

31 ส.ค. 66 รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีด้วยการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน บ้านปางลาว

เมื่อ 01 กันยายน 2566 เวลา 09:37:32 น. | อ่าน 17 ครั้ง

วันนี้ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายวาที ยอดบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 14:27:27 น. | อ่าน 20 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น