เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

วันนี้ 28 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี จำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 16:09:17 น. | อ่าน 25 ครั้ง

27 ส.ค. 66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2566 (การแข่งขันฟุตบอลชาย ประเภททีม รุ่นประชาชนตำบลบ้านดู่)

เมื่อ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 14:17:01 น. | อ่าน 30 ครั้ง

25 ส.ค. 66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณรอบสำนักงาน

เมื่อ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09:36:05 น. | อ่าน 18 ครั้ง

วันนี้ ( 24 สิงหาคม 2566 ) เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 21:43:20 น. | อ่าน 18 ครั้ง

วันนี้ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น.เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อเสริมสร้างการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14:28:42 น. | อ่าน 26 ครั้ง

22 ส.ค. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจร กลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่

เมื่อ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 21:28:08 น. | อ่าน 22 ครั้ง

วันนี้ 22 สิงหาคม 2566 นายวาที ยอดบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมประชุม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี 2566

เมื่อ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13:59:05 น. | อ่าน 26 ครั้ง

วันนี้ 20 สิงหาคมคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เมื่อ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 14:46:24 น. | อ่าน 37 ครั้ง

18 ส.ค. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ อปพร. ตำบลบ้านดู่

เมื่อ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18:39:34 น. | อ่าน 30 ครั้ง

วันนี้ 18 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านดู่ดำเนินการจัดอบรมโครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16:34:24 น. | อ่าน 26 ครั้ง

18 ส.ค. 66 รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการนวดประคบสมุนไพร หมู่ 18

เมื่อ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 14:21:52 น. | อ่าน 17 ครั้ง

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองการศึกษา จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะจากต้นทาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 15:34:39 น. | อ่าน 15 ครั้ง

วันนี้ 15 สิงหาคม 2566 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 16:45:05 น. | อ่าน 37 ครั้ง

วันนี้ 9 สิงหาคม 2566 นายวาที ยอดบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาที่ดินเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครั้งที่ 1/ 2566

เมื่อ 09 สิงหาคม 2566 เวลา 14:13:02 น. | อ่าน 24 ครั้ง

9 ส.ค. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่ประชาชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโป่งน้ำตก

เมื่อ 09 สิงหาคม 2566 เวลา 13:16:36 น. | อ่าน 18 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น