เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองคลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

เมื่อ 05 สิงหาคม 2565 เวลา 10:55:08 น. เปิดอ่าน 124 ครั้ง

 

                 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2560 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน โดยสำเนาข้อมูลที่ลงในระบบ e-GP ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาจัดทำสำเนาไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเป็นดัชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

                 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

                            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                          ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

 

 

รายละเอียดตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

โดย กองคลัง
เมื่อ 03/11/2566 | อ่าน 16 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2566

โดย กองคลัง
เมื่อ 06/10/2566 | อ่าน 26 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566

โดย กองคลัง
เมื่อ 06/10/2566 | อ่าน 21 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

โดย กองคลัง
เมื่อ 06/09/2566 | อ่าน 52 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

โดย กองคลัง
เมื่อ 10/08/2566 | อ่าน 52 ครั้ง
© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น