เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้อมูลบุคลากร

ว่าที่ ร.ต.จำรอง อ่อนพุทธา

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0808587655

นางนิชาพรรณ สมณะ

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0882539100

นางสาวบุญญาพร นาคนิล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สายด่วน 0818897996

นางสาวนันท์นภัส แดงฟู

ผู้อำนวยการกองศึกษา

สายด่วน 0973542653

นายธนบดี ผ้าเจริญ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สายด่วน 0869119492

นางศรัญช์พัฒน์ ไชยวรรณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

สายด่วน 0839863465

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น