เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านดู่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง งดการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
เมื่อ 01 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:24:32 น. | อ่าน 425 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
เมื่อ 25 เมษายน 2566 เวลา 14:29:00 น. | อ่าน 125 ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
เมื่อ 21 เมษายน 2566 เวลา 16:14:35 น. | อ่าน 373 ครั้ง
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
เมื่อ 20 เมษายน 2566 เวลา 15:02:16 น. | อ่าน 130 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563
เมื่อ 14 เมษายน 2566 เวลา 10:41:36 น. | อ่าน 87 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลบ้านดู่ เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำ การติดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
เมื่อ 13 เมษายน 2566 เวลา 12:03:37 น. | อ่าน 88 ครั้ง
ขั้นตอนการขออนุญาตโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง
เมื่อ 12 เมษายน 2566 เวลา 13:50:13 น. | อ่าน 191 ครั้ง
คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (กรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง)
เมื่อ 11 เมษายน 2566 เวลา 09:30:39 น. | อ่าน 79 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดเกี่ยวกับการจัดทำ การติดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
เมื่อ 10 เมษายน 2566 เวลา 10:58:17 น. | อ่าน 62 ครั้ง
เอกสารการสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
เมื่อ 08 เมษายน 2566 เวลา 11:26:39 น. | อ่าน 97 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อ 06 เมษายน 2566 เวลา 12:55:46 น. | อ่าน 57 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563
เมื่อ 06 เมษายน 2566 เวลา 12:54:46 น. | อ่าน 68 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 06 เมษายน 2566 เวลา 12:50:53 น. | อ่าน 54 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ( ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก) )
เมื่อ 06 เมษายน 2566 เวลา 12:47:15 น. | อ่าน 43 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง คู่มือ การจัดทำ บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อ 06 เมษายน 2566 เวลา 12:45:43 น. | อ่าน 54 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
เมื่อ 06 เมษายน 2566 เวลา 12:40:05 น. | อ่าน 44 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อ 06 เมษายน 2566 เวลา 12:36:54 น. | อ่าน 68 ครั้ง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เมื่อ 05 เมษายน 2566 เวลา 16:13:31 น. | อ่าน 2608 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
เมื่อ 03 เมษายน 2566 เวลา 14:10:57 น. | อ่าน 110 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 8 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น