เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ร้องเรียนร้องทุกข์

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รายละเอียด วันที่ สถานะ
ไม่มีรายชื่อในการเลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมา รายละเอียด 01 เม.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัข รายละเอียด 25 เม.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ขอให้ย้ายเสาหอกระจายเสียงในหมู่บ้าน รายละเอียด 27 เม.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
มีกาเผาเกิดขึ้นกลางทุ่งนา รายละเอียด 16 พ.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
เรื่องรถเก็บขยะเทศบาล รายละเอียด 25 พ.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
พนักงานเก็บขยะรถเก็บขยะ รายละเอียด 09 มิ.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ รายละเอียด 14 มิ.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ขอไฟฟ้าสาธารณะ รายละเอียด 16 มิ.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
เรื่องขอออกทะเบียนบ้าน รายละเอียด 05 ก.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนชำรุด รายละเอียด 14 ก.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนชำรุด รายละเอียด 14 ก.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
พ่นหมอกควันกำจัดยุง รายละเอียด 27 ก.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ทำถนน​ ทำให้น้ำท่วมขังในซอย​ ไม่สามารถสัญจร​ได้ รายละเอียด 15 ส.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
เพิ่มเติมเรื่องร้องเรียนทำถนนด้านบน​ รายละเอียด 15 ส.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
รถขยะไม่ยอมเก็บอุจจาระแมว รายละเอียด 22 ส.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
น้ำท่วม รายละเอียด 23 ส.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ขอช่วยดูแลเรื่องสาธารณสุขการเลี้ยงสัตว์ เพราะส่งกลิ่นเหม็นเหน่า รบกวนลูกค้าทำให้ไม่อยากมาใช้บริการ บริเวณพื้นที่ข้างร้านอาหารภูพันธ์ รายละเอียด 30 ส.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
รถไม่เก็็บขยะ รายละเอียด 07 ก.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
แม่ค้านำไก่ที่ยังไม่ตายมาวางข้างทางเดินในตลาด รายละเอียด 23 ก.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ขายอาหารทะเลไม่มีท่อบำบัดน้ำเสีย รายละเอียด 24 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
ถนนชำรุดและรถบรรทุกขับเร็วเขตชุมชน รายละเอียด 24 ก.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนชำรุดและรถบรรทุกขับเร็วเขตชุมชน รายละเอียด 24 ก.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนชำรุดและรถบรรทุกขับเร็วเขตชุมชน รายละเอียด 24 ก.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนชำรุดและรถบรรทุกขับเร็วเขตชุมชน รายละเอียด 24 ก.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนชำรุดและรถบรรทุกขับเร็วเขตชุมชน รายละเอียด 24 ก.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนชำรุดและรถบรรทุกขับเร็วเขตชุมชน รายละเอียด 24 ก.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
รถขยะ รายละเอียด 11 ต.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
การเปิดเสียงเพลงจากการประกาศเสียงตามสาย รายละเอียด 20 ต.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
รถเก็บขยะ บีบน้ำขยะหน้าบ้าน รายละเอียด 27 ต.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ก่อสร้างบ้านไม้กลางหมู่บ้าน...มีการไสไม้เสียงดัง รบกวนชาวบ้าน รายละเอียด 14 พ.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในตลาดสดบ้านดู่ไม่มีคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่ดีที่ควรพึงมี รายละเอียด 15 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
รา้นทำอาหร เสียงดังทั้งคืน บางคืนกินเหล้าเสียงดัง จนเช้า รายละเอียด 20 พ.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนชำรุด รายละเอียด 07 ธ.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ขอเสาไฟฟ้าส่องสว่างของ กฟผ. รายละเอียด 09 ธ.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
พฤติกรรมทางชู้สาว รายละเอียด 20 ธ.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
โรงงานอัดอิฐบล็อค รายละเอียด 27 ธ.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
รถเก็บขยะ รายละเอียด 30 ธ.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
บริเวณบ้านมีการเลี้ยงหมาหลายตัว รายละเอียด 22 ม.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
มีบ้านเปิดประตูทิ้งไว้ ขวางหนทางจารจร อยู่เป็นประจำ รายละเอียด 01 ก.พ. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
สุนัขเห่า รายละเอียด 05 ก.พ. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
การจัดเก็บขยะของพนักงานเทศบาล รายละเอียด 19 ก.พ. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
รถขยะไม่เก็บขยะ รายละเอียด 04 มี.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
พนักงานเก็บขยะ รายละเอียด 19 มี.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนชำรุด รายละเอียด 19 มี.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ร้านอาหารเสียงดัง รายละเอียด 25 เม.ย. 2565 รอตรวจสอบ
เสียงดังมากรบกวนคนแก่และเด็ก (ฝากแก้ไขด่วน) รายละเอียด 01 พ.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
การตั้งกรวยและจอดรถกีดขวางทางจราจรของร้านอาหาร รายละเอียด 25 พ.ค. 2565 เสร็จสิ้น
การบริหารจัดการการเก็บขยะ รายละเอียด 05 มิ.ย. 2565 รอตรวจสอบ
การบริหารจัดการการเก็บขยะ รายละเอียด 05 มิ.ย. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
การบริหารจัดการการเก็บขยะ รายละเอียด 05 มิ.ย. 2565 รอตรวจสอบ
การเก็บขยะ รายละเอียด 07 มิ.ย. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ตากผ้าหลังบ้าน คนอื่น รายละเอียด 08 มิ.ย. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
การเก็บขยะของเทศบาล รายละเอียด 09 มิ.ย. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ลานตากผ้าตากถนน รายละเอียด 06 ก.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
สุนัข เห่าหอน เสียงดัง รบกวนสุขภาพจิต (เจ้าของบ้านเลี้ยงสุนัขจำนวณมาก) รายละเอียด 13 ก.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
สุนัข เห่าหอน เสียงดัง รบกวนสุขภาพจิต (เจ้าของบ้านเลี้ยงสุนัขจำนวณมาก) รายละเอียด 13 ก.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
สุนัข เห่าหอน เสียงดัง รบกวนสุขภาพจิต (เจ้าของบ้านเลี้ยงสุนัขจำนวณมาก) รายละเอียด 13 ก.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
สุนัข เห่าหอน เสียงดัง รบกวนสุขภาพจิต (ยังไม่ได้รับการแก้ไข) รายละเอียด 20 ก.ค. 2565 เสร็จสิ้น
รถขนดิน รถบรรทุก วิ่งเร็ว รายละเอียด 28 ก.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ฝาท่อระบายน้ำหน้าบ้าน รายละเอียด 31 ก.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ฝาท่อระบายน้ำหน้าบ้าน รายละเอียด 31 ก.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ฝาท่อระบายน้ำหน้าบ้าน รายละเอียด 31 ก.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนชำรุดพัง รายละเอียด 02 ส.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ผู้ประกอบการ หอพัก หญิง กมลรัตน์ และห้องเช่า จำนวน 2 ห้อง ภายในบริเวณหิพักหญิง กมลรัตน์ ไม่ปลอดภัย รายละเอียด 10 ส.ค. 2565 เสร็จสิ้น
ไฟถนนที่เป็น LED ไม่ติดในช่วงกลางคืน รายละเอียด 10 ส.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ขอให้ตรวจสอบอาคาร ร้านฮาร์ท ฟรีซเซอร์ บ้านดู่เมืองใหม่ รายละเอียด 14 ส.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ไฟถนนไม่ติดในเวลากลางคืน รายละเอียด 31 ส.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ร้านอาหารเสียงดัง รายละเอียด 05 ก.ย. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ทางออกโรงเรียนบ้านดู่ รายละเอียด 06 ก.ย. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ร้านเหล้าเปิดเพลง ร้องเพลงเสียงดัง รายละเอียด 06 ก.ย. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ขอความอนุเคราะห์ ปรับเวลาปิดตลาดแผงลอยรอบเช้า จาก 9.00 น. เป็น 9.30 น. หรือ 10.00 รายละเอียด 07 ก.ย. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
พนักงานป้องกันภัย พฤติกรรมนักเลง รายละเอียด 14 ก.ย. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
การถมที่ดิน รายละเอียด 02 ต.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
น้ำท่วมขัง รายละเอียด 03 ต.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ขอตัดต้นไม้ รายละเอียด 22 พ.ย. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนเป็นหลุม รายละเอียด 29 พ.ย. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
การสุมไฟ เผาเศษขยะ รายละเอียด 03 ธ.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
ร้านอาหารกลางคืนเสียงดัง รายละเอียด 07 ธ.ค. 2565 รับเรื่องร้องเรียน
สุนัขบ้านอื่นมาอึในพื้นที่บ้านผู้ร้องเรียน รายละเอียด 01 ม.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
เศษไม้กีดขวางทางน้ำ รายละเอียด 06 ก.พ. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ รายละเอียด 13 ก.พ. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
พนักงานเก็บขยะ เจาะถุงดำแล้วไม่เก็บขยะ รายละเอียด 14 ก.พ. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ขยะ รายละเอียด 15 ก.พ. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
มีการประกอบกิจการดสียงดังในหมู่บ้านจัดสรร รายละเอียด 19 ก.พ. 2566 เสร็จสิ้น
ร้านอาหารตามสั่งไปติดตั้งปล่องควันระบาย รายละเอียด 24 ก.พ. 2566 เสร็จสิ้น
การอนุญาตให้เอกชนใช้เสียง รายละเอียด 25 ก.พ. 2566 เสร็จสิ้น
เอกชนมีการจัดคอนเสิร์ตส่งเสียงดังรบกวน รายละเอียด 25 ก.พ. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ขอไฟกิ่งส่องสว่าง รายละเอียด 28 ก.พ. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ที่ดินรกร่าง รายละเอียด 28 ก.พ. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนชำรุดครั้งที่ 3 รายละเอียด 03 มี.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนชำรุดครั้งที่3 รายละเอียด 03 มี.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนชำรุด รายละเอียด 09 มี.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนชำรุด รายละเอียด 09 มี.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนชำรุด รายละเอียด 09 มี.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ผิวถนนไม่เรียบเป็นคลื่น รายละเอียด 10 มี.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
พนักงานเก็บขยะ รายละเอียด 13 มี.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ไฟถนนตลอดเส้นด้านขวา ทางเข้าเทศบาลชำรุดไม่สามรถใช้งานได้เป็นจำนวนมาก รายละเอียด 14 มี.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ประชาชนบ้านดู่เมืองใหม่ร้องเรียน รายละเอียด 07 เม.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
รถขนดินวิ่งไวมากๆ ถนนทรุด รายละเอียด 08 เม.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนพัง รายละเอียด 08 เม.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
รถบรรทุกขนดินผ่านหมู่บ้าน รายละเอียด 08 เม.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
รถบรรทุกเข้าออกมาก ถนนในหมู่บ้านทรุดตัว รายละเอียด 09 เม.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ได้กระเบื้องไม่เพียงพอกับความต้องการ รายละเอียด 24 เม.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
การทิ้งขยะในที่ดินทำกินของชาวบ้าน รายละเอียด 29 เม.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
พนักงานไม่เก็บขยะ รายละเอียด 29 เม.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
รถเก็บขยะไม่เก็บขยะในซอย รายละเอียด 02 พ.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
รถเก็บขยะไม่ยอมเก็บอุจระแมว รายละเอียด 05 พ.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
โคมไฟถนนเอียงเข้าบ้านเนื่องจากพายุ รายละเอียด 10 พ.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
การก็บขยะที่เป็นมูลแมว รายละเอียด 11 พ.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมขุดหลุมถนน ทางแคบ ช่วยดำเนินการให้เสร็จ ปากทางเข้าบ้านสันติ ร้านโอหม์ รายละเอียด 18 พ.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
นโยบายเทศบาล ต.บ้านดู่ ให้ใช้ถุงขยะใส รายละเอียด 28 พ.ค. 2566 เสร็จสิ้น
รถเก็บขยะ ไม่มาเก็บขยะ 1 สัปดาห์ รายละเอียด 04 มิ.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ตระแกรงปิดช่องว่าง หาย ตลาดบ้านดู่ รายละเอียด 05 มิ.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
น้ำปะปาหมู่บ้านเสียบ่อย รายละเอียด 08 มิ.ย. 2566 กำลังดำเนินการ
กำจัดรังต่อ รายละเอียด 13 มิ.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนมีการเผา รายละเอียด 14 มิ.ย. 2566 เสร็จสิ้น
ถนนที่อันตรายมาก สัญจรไปมาลำบากค่ะ รายละเอียด 19 มิ.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
เรื่องภาษี รายละเอียด 20 มิ.ย. 2566 เสร็จสิ้น
ฉีดพ่นหมอกควันยุง (ยุงเยอะ) รายละเอียด 24 มิ.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
น้ำขยะราดบนพื้นถนนจากรถขยะมูลฝอย รายละเอียด 10 ก.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
เสียงโบสถ์คริสต์ รบกวน รายละเอียด 16 ก.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ไก่ชนขันเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน รายละเอียด 20 ก.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ถนน ตรงท่อระบายน้ำ ทรุด รายละเอียด 21 ก.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนตรงท่อระบายน้ำทรุด รายละเอียด 21 ก.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ รายละเอียด 25 ก.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนตรงท่อระบายน้ำทรุด ทำให้เศษปูนของถนนทับถมปิดทางระบายน้ำทิ้ง รายละเอียด 26 ก.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนตรงท่อระบายน้ำทรุด ทำให้เศษปูนของถนนทับถมปิดทางระบายน้ำทิ้ง รายละเอียด 26 ก.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนทรุด ปิดทางท่อระบายน้ำ รายละเอียด 26 ก.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
เพื่อนบ้านต่อเติมบ้าน รายละเอียด 26 ก.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
เพื่อนบ้านต่อเติมบ้าน รายละเอียด 26 ก.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
การเก็บขยะของเทศบาล รายละเอียด 03 ส.ค. 2566 เสร็จสิ้น
น้ำจากลำธารหลังบ้านเซาะดินพัง รายละเอียด 04 ส.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ป้ายห้ามกลับรถชำรุด ทำให้เข้าใจผิดคิดว่ากลับรถได้ รายละเอียด 13 ส.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
กำจัดรังต่อ รายละเอียด 13 ส.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียน ร้านหลบมุมคาเฟ่ (สถานบันเทิง) รายละเอียด 25 ส.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ประกอบอาหารส่งกลิ่นเหม็น รายละเอียด 24 ก.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ตัดกิ่งไม้ ที่พาดสายไฟ รายละเอียด 18 ต.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
เปิดเสียงดัง รายละเอียด 01 พ.ย. 2566 เสร็จสิ้น
ไฟถนนไม่มีเวลากลางคืน รายละเอียด 03 พ.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
เสียงดังช่วงกลางดึก รายละเอียด 03 พ.ย. 2566 เสร็จสิ้น
การดำเนินการเก็บขยะของพนักงานเก็บขยะไม่มีประสิทธิภาพ รายละเอียด 07 พ.ย. 2566 เสร็จสิ้น
ร้านอาหารบ้านดู่เมืองใหม่เสียงดัง รายละเอียด 21 พ.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
การถมดินทำให้ทรพย์สินโดยรอบเกิดความเสียหาย รายละเอียด 22 พ.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
นกนางแอ่นอพยพเข้ามา รายละเอียด 23 พ.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ขอติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะสำหรับประชาชนในหมู่บ้านขัวแคร่ บ้่่านขัวแคร่ ซอย 11 (ท้ายซอย ) ม.1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย รายละเอียด 23 พ.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
รังผึ้งหลวง รายละเอียด 23 พ.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
นกนางแอนอพยพเดือนร้อนมากมีทั้งกลิ่นและขี้ รายละเอียด 24 พ.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ขยะและการจุดไฟ รอบหนองบัวหลัง มอ ราชภัฏ รายละเอียด 29 พ.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
นักตกปลาและนักท่องเที่ยวทิ้งขยะรอบๆหนองบัว รายละเอียด 29 พ.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ขยะ รายละเอียด 29 พ.ย. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
แบบฟอร์มกรอกสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ รายละเอียด 04 ธ.ค. 2566 เสร็จสิ้น
สายสัญญาณของหน่วยงานเอกชน พาดผ่านหน้าบ้านเกะกะไม่เรียบร้อย รายละเอียด 09 ธ.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง รายละเอียด 13 ธ.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
ตรวจสอบการก่อสร้าง รายละเอียด 13 ธ.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
เสียงรบกวน รายละเอียด 24 ธ.ค. 2566 รับเรื่องร้องเรียน
การจัดเก็บขยะเศษอาหาร รายละเอียด 25 ธ.ค. 2566 เสร็จสิ้น
เพื่อนบ้านปลูกต้นกลัวย ลุกล้ำเขตบ้าน แจ้งให้ตัดแต่ไม่ตัด รายละเอียด 08 ม.ค. 2567 รับเรื่องร้องเรียน
การเผาขยะ รายละเอียด 20 ม.ค. 2567 รับเรื่องร้องเรียน
ที่ดินเปล่าแปลงติดข้างบ้าน ปล่อยให้รกร้าง ต้นไมยราบยักษ์ โน้มกิ่งมาพาดหลังคาบ้าน เลขที่ 272 รายละเอียด 02 มี.ค. 2567 รับเรื่องร้องเรียน
แผงร้านค้าบดบังการมองเห็น รายละเอียด 12 มี.ค. 2567 รับเรื่องร้องเรียน
ตัดต้นไม้ ต้นไม้สูงกว่าเสาไฟฟ้าหลวง พายุเข้าเกรงว่าต้นไม้จะหักมาใส่หลังคาบ้าน รายละเอียด 29 มี.ค. 2567 รับเรื่องร้องเรียน
ไม่มีไหล่ทางให้เดินและทางทางสัญจรแคบ รายละเอียด 03 เม.ย. 2567 รับเรื่องร้องเรียน
ไฟฟ้าดับ รายละเอียด 11 เม.ย. 2567 รับเรื่องร้องเรียน
ต้นไม้สูงเกินเสาไฟฟ้า แจ้งเทศบาลมาตัดเร่งด่วนเกรงว่าพายุเข้าต้นไม้จะหักโค่นมาทางบ้านเรือน รายละเอียด 13 เม.ย. 2567 รับเรื่องร้องเรียน
ต้นไม้สูงเกินเสาไฟฟ้า พายุเข้าเกรงว่าจะหักโค่น รายละเอียด 13 เม.ย. 2567 รับเรื่องร้องเรียน
ต้นไม้สูงเกินเสาไฟฟ้า พายุเข้าเกรงว่าจะหักโค่น รายละเอียด 13 เม.ย. 2567 รับเรื่องร้องเรียน
ไฟฟ้าเสีย ไฟฟ้าดับ มองไม่เห็นทางจราจร ม.ราชภัฏเชียงราย(หนองบัวน้อย) รายละเอียด 13 เม.ย. 2567 รับเรื่องร้องเรียน
ตั้งตู้ออกนอกเขตพื้นที่ รายละเอียด 18 เม.ย. 2567 รับเรื่องร้องเรียน
เมื่อวานช่างไฟมาเปลี่ยนหลอดไฟเสาไฟฟ้าหลวงแต่ไฟไม่ติด หนองบัวน้อย รายละเอียด 20 เม.ย. 2567 รับเรื่องร้องเรียน
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น