เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 10:34:17 น. | อ่าน 30 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 16:32:05 น. | อ่าน 40 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
เมื่อ 06 มิถุนายน 2566 เวลา 11:13:02 น. | อ่าน 49 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เขต 1
เมื่อ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:58:40 น. | อ่าน 79 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 08 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:10:13 น. | อ่าน 71 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดเกี่ยวกับการจัดทำการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
เมื่อ 01 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:00:08 น. | อ่าน 45 ครั้ง
เอกสารการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
เมื่อ 28 เมษายน 2566 เวลา 14:45:43 น. | อ่าน 76 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563
เมื่อ 28 เมษายน 2566 เวลา 11:33:39 น. | อ่าน 51 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563
เมื่อ 28 เมษายน 2566 เวลา 11:29:19 น. | อ่าน 36 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 28 เมษายน 2566 เวลา 11:28:14 น. | อ่าน 43 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ( ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก) )
เมื่อ 28 เมษายน 2566 เวลา 11:27:15 น. | อ่าน 46 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง คู่มือ การจัดทำ บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อ 28 เมษายน 2566 เวลา 11:25:31 น. | อ่าน 36 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
เมื่อ 28 เมษายน 2566 เวลา 11:24:05 น. | อ่าน 39 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อ 28 เมษายน 2566 เวลา 11:22:51 น. | อ่าน 28 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อ 28 เมษายน 2566 เวลา 11:20:59 น. | อ่าน 38 ครั้ง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
เมื่อ 26 เมษายน 2566 เวลา 13:52:55 น. | อ่าน 49 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
เมื่อ 26 เมษายน 2566 เวลา 13:48:55 น. | อ่าน 60 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
เมื่อ 26 เมษายน 2566 เวลา 13:36:47 น. | อ่าน 73 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 5 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น