เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

Hilight : ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

23 ก.พ. 67 โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายใน โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06:52:31 น. | อ่าน 4 ครั้ง

วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9:00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:01:17 น. | อ่าน 4 ครั้ง

วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวข้อการดำน้ำขั้นพื้นฐานและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20:39:56 น. | อ่าน 8 ครั้ง

21 ก.พ. 67 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมการประชุมสัญจรกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่ เดือน ก.พ. 67

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:44:43 น. | อ่าน 8 ครั้ง

21 ก.พ. 67 รองนายกเทสมนตรีตำบลบ้านดู่ เปิดโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ อถล. ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:21:14 น. | อ่าน 8 ครั้ง

16 ก.พ. 67 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ต้อนรับชาวบ้านจากบ้านดอยปู่ไข่ ที่เข้าสวัสดีปีใหม่เทศบาลตำบลบ้านดู่ เนื่องในประเพณีเขาะจาเว (ประเพณีกินวอ) ประจำปี 2567

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:02:04 น. | อ่าน 23 ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2567

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 23/02/2567 | อ่าน 8 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ...และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 22/02/2567 | อ่าน 47 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 15/02/2567 | อ่าน 17 ครั้ง

ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(เตรียมการ) เรื่องห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 14/02/2567 | อ่าน 13 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดห้วงห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด"76 วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 14/02/2567 | อ่าน 18 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนภายใต้ Participation Programme สำหรับปี ค.ศ. 2024-2025

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 06/02/2567 | อ่าน 30 ครั้ง

ข่าวประกวดราคา

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.หมู่ที่ 11 บ้านต้นลุง ต่อจากจุดเดิมเชื่อม บ้านหนองปึ๋ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:02:43 น. | อ่าน 15 ครั้ง
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเอกสาร (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่งรถน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
เมื่อ 30 มกราคม 2567 เวลา 15:47:19 น. | อ่าน 33 ครั้ง
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเอกสาร (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่งรถน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
เมื่อ 11 มกราคม 2567 เวลา 15:51:18 น. | อ่าน 49 ครั้ง
โครงการจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 11:14:01 น. | อ่าน 52 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ ซอย 6 หมู่ที่ 5
เมื่อ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13:48:27 น. | อ่าน 67 ครั้ง
ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสถาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:46:52 น. | อ่าน 156 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

เที่ยวบ้านดู่แล้วจะรู้ว่ามีดี

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งว่าง เชียงราย

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

| วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น