เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

รางวัลที่ได้รับ

ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านดู่ เพื่อแสดงว่ามีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ในระดับดีเยี่ยม

เมื่อ 03 เมษายน 2564 เวลา 15:35:56 น. | อ่าน 230 ครั้ง

โล่ที่ระลึก จาก เทศบาลนครเชียงราย ให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ที่ให้การสนับสนุนงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง(สงกรานต์) ประจำปี 2549 ณ สวนตุงและโคมเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:50:08 น. | อ่าน 235 ครั้ง

โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ที่ได้ให้การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2552

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:49:40 น. | อ่าน 237 ครั้ง

รางวัลการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น จาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้และศึกษาดูงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2562

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:49:28 น. | อ่าน 260 ครั้ง

โล่รางวัล จาก กรมการค้าภายใน ให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อแสดงว่าตลาดสดเทศบาลเป็น ตลาดสดติดดาว ประจำปี 2561

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:48:59 น. | อ่าน 192 ครั้ง

โล่ประกาศเกียรติคุณ จากอุตสาหกรรมยาไทย - ผลิตภัณฑ์สุขภาพ คลินิกการแพทย์ไทย STAM 2002

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:48:49 น. | อ่าน 196 ครั้ง

โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านดู่เพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการประกวดการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่นประจำปี 2559 ระดับชมเชย

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:48:20 น. | อ่าน 216 ครั้ง

โล่เกียรติคุณ จาก จ.เชียงราย ร่วมกับ สสส. ให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อแสดงว่ามีการป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามแผนงาน ฯ ของ อปท.นำร่องช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:43:22 น. | อ่าน 229 ครั้ง

โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงว่าเทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้รับการรับรองเป็นตำบลนมแม่ ประจำปี 2558

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:42:45 น. | อ่าน 208 ครั้ง

ใบเกียรติคุณให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อแสดงว่าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดเชียงรายดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:35:46 น. | อ่าน 215 ครั้ง

ใบเกียรติบัตรให้แก่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนตำบลบ้านดู่ เพื่อแสดงว่ามีผลการประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนประจำปี 2560 ระดับดีเด่น

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:35:36 น. | อ่าน 212 ครั้ง

ใบประกาศเกียรติคุณ แด่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านดู่ เพื่อแสดงว่ามีผลการดำเนินงานดีเด่นและได้รับสนับสนุนกิจกรรมยุติธรรมชุมชนสมควรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนและสังคมประจำปี 2562

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:35:16 น. | อ่าน 209 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 5 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น