เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กิจการสภาเทศบาล

ข้อมูลบุคลากร

นายเสถียร เขื่อนเพชร

ประธานสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายทวีศักดิ์ สุภารัตน์

รองประธานสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายศักดิ์ ยาวิลาศ

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายครรชิตพล ดอนลาว

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายศรศักดิ์ มะโนเรือง

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายธวัฒน์ แสงคำ

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายทวี ดอนลาว

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายกอบชัย พันสุภะ

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายสุภจิตร กันทะเตียน

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นางศิริพร พรหมเสนใจ

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นางสาวรุ่งนภา เนตรสุวรรณ์

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายศุนิมิตร สีทิไชย

สมาชิกสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

นายศรศักดิ์ มะโนเรือง

เลขานุการสภาเทศบาล

สายด่วน 053-703653

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น