เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

วันนี้ 24 เมษายน 2567 นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกลั่นกรองโครงการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อ 24 เมษายน 2567 เวลา 15:22:45 น. | อ่าน 9 ครั้ง

วันนี้ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านดู่ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

เมื่อ 24 เมษายน 2567 เวลา 13:51:52 น. | อ่าน 10 ครั้ง

วันนี้ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านดู่เข้าร่วมประชุมสัญจรกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่

เมื่อ 22 เมษายน 2567 เวลา 15:34:29 น. | อ่าน 14 ครั้ง

11 เม.ย. 67 เทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดสงกรานต์ พ.ศ. 2567

เมื่อ 11 เมษายน 2567 เวลา 15:58:11 น. | อ่าน 20 ครั้ง

วันนี้ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการแปรรูปหมูแดดเดียว จัดโดยกลุ่มผู้สูงอายุบ้านโป่งพระบาท หมู่ 6

เมื่อ 11 เมษายน 2567 เวลา 11:38:34 น. | อ่าน 13 ครั้ง

วันนี้ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมทำผ้ามัดย้อม

เมื่อ 10 เมษายน 2567 เวลา 11:42:01 น. | อ่าน 9 ครั้ง

วันนี้ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมทำหมูนุ่มแดดเดียวหมักน้ำมันงาและพริกไทยดำ

เมื่อ 09 เมษายน 2567 เวลา 13:56:06 น. | อ่าน 12 ครั้ง

วันนี้ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการทำหมูกรอบ จัดโดยกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นลุง หมู่ 11

เมื่อ 05 เมษายน 2567 เวลา 15:33:27 น. | อ่าน 14 ครั้ง

วันนี้ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมทำหมูแดดเดียว จัดโดยกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแฝก หมู่ที่ 9

เมื่อ 05 เมษายน 2567 เวลา 15:14:48 น. | อ่าน 14 ครั้ง

วันนี้ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมทำปลาแดดเดียว จัดโดยกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโป่งพระบาท หมู่ 18

เมื่อ 04 เมษายน 2567 เวลา 14:33:59 น. | อ่าน 19 ครั้ง

วันนี้ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมทำหมูกรอบ จัดโดยกลุ่มผูสูงอายุบ้านสันต้นก๊อ หมู่ 16

เมื่อ 04 เมษายน 2567 เวลา 13:54:17 น. | อ่าน 15 ครั้ง

วันนี้ 3 เมษายน 2567 นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมทำใส้อั่ว จัดโดยกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านขัวแคร่ หมู่ที่ 17

เมื่อ 03 เมษายน 2567 เวลา 16:06:04 น. | อ่าน 18 ครั้ง

วันนี้ 2 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านดู่จัดการประชุมศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลบ้านดู่ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลวันหยุดสงกรานต์ 2567

เมื่อ 02 เมษายน 2567 เวลา 11:51:46 น. | อ่าน 15 ครั้ง

29 มี.ค. 67 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลแม่ปืม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อ 29 มีนาคม 2567 เวลา 15:14:02 น. | อ่าน 15 ครั้ง

28 มี.ค. 67 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่ด้วยการผลิตข้าวกล้องและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องเป็นข้าวควบ ข้าวเเคบ

เมื่อ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14:46:14 น. | อ่าน 16 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น