เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

27 ก.พ. 67 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดหูหนู โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านปางลาว หมู่10

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:57:26 น. | อ่าน 11 ครั้ง

23 ก.พ. 67 โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายใน โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06:52:31 น. | อ่าน 13 ครั้ง

วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9:00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:01:17 น. | อ่าน 12 ครั้ง

วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวข้อการดำน้ำขั้นพื้นฐานและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20:39:56 น. | อ่าน 10 ครั้ง

21 ก.พ. 67 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมการประชุมสัญจรกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่ เดือน ก.พ. 67

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:44:43 น. | อ่าน 10 ครั้ง

21 ก.พ. 67 รองนายกเทสมนตรีตำบลบ้านดู่ เปิดโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ อถล. ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:21:14 น. | อ่าน 9 ครั้ง

16 ก.พ. 67 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ต้อนรับชาวบ้านจากบ้านดอยปู่ไข่ ที่เข้าสวัสดีปีใหม่เทศบาลตำบลบ้านดู่ เนื่องในประเพณีเขาะจาเว (ประเพณีกินวอ) ประจำปี 2567

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:02:04 น. | อ่าน 25 ครั้ง

วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา9.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านดู่จัดการประชุมหารือกระบวนการและหลักการที่เกี่ยวข้องในการสรรหาที่ดินเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:31:23 น. | อ่าน 13 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้สุขภาวะทางเพศแก่เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:45:35 น. | อ่าน 20 ครั้ง

วันนี้15 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลดู่ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมสุขาภิบาลอาหารปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:13:14 น. | อ่าน 14 ครั้ง

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านดู่จัดการประชุมโครงการสำรวจประชากรแฝงสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:19:46 น. | อ่าน 11 ครั้ง

14 กุมภาพันธ์ 2567เทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดกิจกรรมรณรงค์ (Kickoff) ประชาสัมพันธ์ การห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด"76วัน ปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:52:37 น. | อ่าน 10 ครั้ง

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลดู่ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:38:00 น. | อ่าน 17 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 งานเทศกิจได้ติดตั้งกรวยจราจร ณ ชอย4 หมู่บ้านสันติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:16:17 น. | อ่าน 18 ครั้ง

8 ก.พ. 67 เทศบาลตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเขาะจาเว (ประเพณีกินวอ) ประจำปี 2567

เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:28:05 น. | อ่าน 27 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น