เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ 19 บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 20 บ้านสันปอแตง

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:59:21 น. | อ่าน 1 ครั้ง

วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านดู่จัดการประชุมศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลบ้านดู่ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2567

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:16:05 น. | อ่าน 2 ครั้ง

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ 10-18

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:05:08 น. | อ่าน 4 ครั้ง

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบครบวงจร (ครั้งที่ 2) ตามโครงการ "พัฒนานครเชียงราย สู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ"

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:03:37 น. | อ่าน 7 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20:19:30 น. | อ่าน 11 ครั้ง

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการจัดการประชุมส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ครั้งที่ 1/2566

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19:50:12 น. | อ่าน 13 ครั้ง

วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดู่ ดำเนินการจัดกิจกรรม big cleaning day เนื่องในวันส้วมโลก

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:21:32 น. | อ่าน 17 ครั้ง

วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ... และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ...

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:24:44 น. | อ่าน 40 ครั้ง

วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:48:39 น. | อ่าน 18 ครั้ง

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ 5 บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 7 บ้านโป่งน้ำตก หมู่ที่ 8 บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก

เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:09:34 น. | อ่าน 18 ครั้ง

วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลบ้านดู่ ขอขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ที่ได้มอบกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว น้ำพุร้อนโป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:26:56 น. | อ่าน 17 ครั้ง

วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2566 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกับเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:58:15 น. | อ่าน 16 ครั้ง

วันนี้ 10 พฤศจิกายน 2566 นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอชาวบ้าน

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:58:09 น. | อ่าน 21 ครั้ง

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 ฝั่งตะวันออก , ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 บ้านดู่ หมู่ที่ 4 บ้าสันติ

เมื่อ 07 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:37:58 น. | อ่าน 28 ครั้ง

วันนี้ 6 พฤศจิกายม 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อ 06 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:21:33 น. | อ่าน 29 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น