เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

ข้อมูลบุคลากร

นายธนบดี ผ้าเจริญ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสิรินาตยา วงศ์วาล

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสร้อยสังวาล คำเรือง

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวกุลธิดา เทพรัตน์

นักวิชาการสุขาภิบาล

นางสาวณหทัย รักประชา

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสร้อยทิพย์ พุทธปัญญา

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวจิรวรรณ จันทร์ศรี

เจ้าพนักงานธุรการ

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น