เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 12577 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลบ้านดู่   มีเขตพื้นที่รับผิดชอบประมาณ  72 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 44,375 ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ       ติดต่อกับ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ทิศใต้          ติดต่อกับ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย และติดต่อเขตเทศบาลนครเชียงราย
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต.ริมกก และตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต.แม่ยาว อ. เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลบ้านดู่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 20 หมู่บ้าน ดังนี้

เขต 1
เขต 2

1. หมู่ที่ 1   บ้านขัวแคร่ 

2. หมู่ที่ 2   บ้านป่าซาง 

3. หมู่ที่ 3    บ้านดู่

4. หมู่ที่ 10  บ้านปางลาว

5. หมู่ที่ 11  บ้านต้นลุง

6. หมู่ที่ 12  บ้านป่าสักไก่

7. หมู่ที่ 15  บ้านป่ากุ๊ก

8. หมู่ที่ 16  บ้านสันต้นก๊อ

9. หมู่ที่ 17  บ้านขัวแคร่

10.หมู่ที่ 19 บ้านหนองปึ๋ง

11.หมู่ที่ 20 บ้านสันปอแตง

1. หมู่ที่ 4   บ้านสันติ

2. หมู่ที่ 5   บ้านป่าไร่

3. หมู่ที่ 6   บ้านโป่งพระบาท

4. หมู่ที่ 7   บ้านโป่งน้ำตก

5. หมู่ที่ 8   บ้านป่าอ้อ

6. หมู่ที่ 9   บ้านป่าแฝก

7. หมู่ที่ 13 บ้านหัวฝาย

8. หมู่ที่ 14  บ้านเหล่าพัฒนา

9. หมู่ที่ 18 บ้านโป่งพระบาท

 

 

ข้อมูลประชากร
เทศบาลตำบลบ้านดู่มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  15,864 คน  แยกเป็นชาย 7,497  คน   หญิง 8,367 คน

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

            เกษตรกรรม                                 ปศุสัตว์       

การพาณิชย์

สถานบริการ

พื้นที่ทำนา   9,246 ไร่
พื้นที่ทำสวน 2,641 ไร่
พืชที่สำคัญได้แก่
- สับปะรด จำนวน 2,200 ไร่
- ลิ้นจี่     จำนวน    180 ไร่
- กล้วย    จำนวน    110 ไร่
- ลำไย    จำนวน    113 ไร่
- ถั่วเหลือง จำนวน    51 ไร่
พื้นที่ทำไร่ประมาณ จำนวน 2,130 ไร่

 

 

สัตว์ที่เลี้ยงในพื้นที่โดยประมาณ
- โค  จำนวน      543 ตัว
- สุกร จำนวน     371 ตัว
- เป็ด จำนวน     598 ตัว
- ไก่   จำนวน 15,245 ตัว
- แพะ  จำนวน     27 ตัว

 

 

 

 

ธนาคาร               จำนวน 6 แห่ง
สถานบันการเงินอื่น  จำนวน 3 แห่ง
ตลาดสดเทศบาล    จำนวน 1 แห่ง
ตลาดสดเอกชน      จำนวน 3 แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน    จำนวน 3 แห่ง
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 แห่ง
มินิมาร์ท               จำนวน 6 แห่ง
ร้านค้า                 จำนวน 400 แห่ง
ศูนย์บริการรถยนต์    จำนวน 4 แห่ง
ศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 แห่ง
สถานีบรรจุก๊าซ       จำนวน 1 แห่ง
โรงรับจำนำ           จำนวน 1 แห่ง

 

โรงแรม     จำนวน    8 แห่ง
ร้านอาหาร  จำนวน  33 แห่ง
อื่น ๆ (ห้องพัก/ห้องเช่า)

จำนวน  400 แห่ง (ประมาณ)

 

 

 

 

 

 

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น