เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 11/04/2567 | อ่าน 23 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 09/04/2567 | อ่าน 25 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การจัด MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ "การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 25/03/2567 | อ่าน 30 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 07/03/2567 | อ่าน 82 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 04/03/2567 | อ่าน 47 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้สุขภาวะทางเพศแก่เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:45:35 น. | อ่าน 62 ครั้ง

โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้พิการตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:47:37 น. | อ่าน 203 ครั้ง

โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยห่างไกลโรคสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:39:04 น. | อ่าน 151 ครั้ง

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล ตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 08 กันยายน 2566 เวลา 15:09:33 น. | อ่าน 156 ครั้ง

พ่นสารกำจัดยุง ULV เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในวัด วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2566

เมื่อ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:52:52 น. | อ่าน 58 ครั้ง

ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:51:23 น. | อ่าน 112 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น