เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรการและแนวการเฝ้าระวัง การป้องกันและการบริารจัดการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 29/02/2567 | อ่าน 8 ครั้ง

การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-PAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 26/01/2567 | อ่าน 28 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 18/01/2567 | อ่าน 32 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ.2567-2570

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 28/12/2566 | อ่าน 23 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 28/12/2566 | อ่าน 31 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้สุขภาวะทางเพศแก่เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:45:35 น. | อ่าน 20 ครั้ง

โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้พิการตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:47:37 น. | อ่าน 172 ครั้ง

โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยห่างไกลโรคสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:39:04 น. | อ่าน 128 ครั้ง

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล ตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 08 กันยายน 2566 เวลา 15:09:33 น. | อ่าน 143 ครั้ง

พ่นสารกำจัดยุง ULV เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในวัด วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2566

เมื่อ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:52:52 น. | อ่าน 49 ครั้ง

ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:51:23 น. | อ่าน 93 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น