เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล ตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 08 กันยายน 2566 เวลา 15:09:33 น. | อ่าน 102 ครั้ง

พ่นสารกำจัดยุง ULV เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในวัด วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2566

เมื่อ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:52:52 น. | อ่าน 6 ครั้ง

ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:51:23 น. | อ่าน 51 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ บ้านดู่ หมู่ที่ 3 และบ้านปางลาว หมู่ที่ 10

เมื่อ 07 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:04:03 น. | อ่าน 5 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ บ้านขัวแคร่ หมู่ที่ 1 และบ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 19

เมื่อ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:58:36 น. | อ่าน 8 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ บ้านขัวแคร่ หมู่ที่ 17

เมื่อ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 15:33:38 น. | อ่าน 8 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านต้นลุง หมู่ที่ 11

เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 15:13:19 น. | อ่าน 9 ครั้ง

กิจกรรมสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย และการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 18

เมื่อ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 14:58:03 น. | อ่าน 4 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านป่ากุ๊ก หมู่ที่ 15

เมื่อ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 14:51:53 น. | อ่าน 3 ครั้ง

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านดู่ (อถล.)

เมื่อ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 16:11:18 น. | อ่าน 31 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ดำเนินการออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2566

เมื่อ 05 มิถุนายน 2566 เวลา 13:02:11 น. | อ่าน 37 ครั้ง

25 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อ 25 เมษายน 2566 เวลา 14:30:08 น. | อ่าน 98 ครั้ง

วันนี้ 20 เมษายน 2566 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อ 20 เมษายน 2566 เวลา 16:24:03 น. | อ่าน 50 ครั้ง

{22 มีนาคม 2566} ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกลั่นกรองโครงการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15:46:54 น. | อ่าน 54 ครั้ง

วันนี้ 9 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลบ้านดู่ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น3 เทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 14:24:43 น. | อ่าน 75 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น