เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้สุขภาวะทางเพศแก่เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:45:35 น. | อ่าน 62 ครั้ง

โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้พิการตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:47:37 น. | อ่าน 203 ครั้ง

โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยห่างไกลโรคสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:39:04 น. | อ่าน 151 ครั้ง

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล ตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 08 กันยายน 2566 เวลา 15:09:33 น. | อ่าน 156 ครั้ง

พ่นสารกำจัดยุง ULV เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในวัด วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2566

เมื่อ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:52:52 น. | อ่าน 58 ครั้ง

ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:51:23 น. | อ่าน 112 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ บ้านดู่ หมู่ที่ 3 และบ้านปางลาว หมู่ที่ 10

เมื่อ 07 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:04:03 น. | อ่าน 40 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ บ้านขัวแคร่ หมู่ที่ 1 และบ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 19

เมื่อ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:58:36 น. | อ่าน 46 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ บ้านขัวแคร่ หมู่ที่ 17

เมื่อ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 15:33:38 น. | อ่าน 50 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านต้นลุง หมู่ที่ 11

เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 15:13:19 น. | อ่าน 53 ครั้ง

กิจกรรมสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย และการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 18

เมื่อ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 14:58:03 น. | อ่าน 39 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านป่ากุ๊ก หมู่ที่ 15

เมื่อ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 14:51:53 น. | อ่าน 38 ครั้ง

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านดู่ (อถล.)

เมื่อ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 16:11:18 น. | อ่าน 75 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ดำเนินการออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2566

เมื่อ 05 มิถุนายน 2566 เวลา 13:02:11 น. | อ่าน 75 ครั้ง

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามแนวทางจังหวัดสะอาด 3Rs และตามแนวทางประชารัฐ ปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:00:42 น. | อ่าน 25 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น