เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
เมื่อ 11 เมษายน 2567 เวลา 14:35:17 น. | อ่าน 23 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์
เมื่อ 09 เมษายน 2567 เวลา 10:08:59 น. | อ่าน 25 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การจัด MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ "การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
เมื่อ 25 มีนาคม 2567 เวลา 11:02:28 น. | อ่าน 30 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อ 07 มีนาคม 2567 เวลา 15:31:51 น. | อ่าน 82 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เมื่อ 04 มีนาคม 2567 เวลา 15:12:20 น. | อ่าน 47 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรการและแนวการเฝ้าระวัง การป้องกันและการบริารจัดการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:13:08 น. | อ่าน 45 ครั้ง
การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-PAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เมื่อ 26 มกราคม 2567 เวลา 09:35:05 น. | อ่าน 58 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567
เมื่อ 18 มกราคม 2567 เวลา 11:22:25 น. | อ่าน 71 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ.2567-2570
เมื่อ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09:30:11 น. | อ่าน 35 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่
เมื่อ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09:27:11 น. | อ่าน 42 ครั้ง
ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์
เมื่อ 04 ธันวาคม 2566 เวลา 11:56:18 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยวันอาทิตย์ ที่ 29 ต.ค. 66 นี้ เป็นวันออกพรรษา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 16:50:47 น. | อ่าน 170 ครั้ง
ตรวจเฝ้าระวังน้ำปะปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 29 กันยายน 2566 เวลา 09:20:34 น. | อ่าน 61 ครั้ง
ออกตรวจประเมินร้านขายของชำ ปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 22 กันยายน 2566 เวลา 16:12:15 น. | อ่าน 69 ครั้ง
ตรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 20 กันยายน 2566 เวลา 08:34:07 น. | อ่าน 78 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่
เมื่อ 19 กันยายน 2566 เวลา 13:15:40 น. | อ่าน 68 ครั้ง
ขอเชิญชวนร่วมบริจาค อะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 16:17:32 น. | อ่าน 50 ครั้ง
แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร
เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 15:51:09 น. | อ่าน 62 ครั้ง
UPCYCLING ต่างจาก RECYCLE อย่างไร?
เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 15:48:47 น. | อ่าน 65 ครั้ง
แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร
เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 15:47:59 น. | อ่าน 45 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีการเลี้ยงสุนัขและแมว เทศบาลตำบลบ้านดู่จะดำเนินการลงสำรวจสุนัขและแมว เพื่อขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่
เมื่อ 08 กันยายน 2566 เวลา 13:12:37 น. | อ่าน 66 ครั้ง
การจัดการขยะมูลฝอยในสภาวะอุทกภัย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11:18:27 น. | อ่าน 96 ครั้ง
วิธีการแยกชิ้นส่วนโทรทัศน์
เมื่อ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11:17:58 น. | อ่าน 69 ครั้ง
การจัดการขยะอาหารในสำนักงาน
เมื่อ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11:17:18 น. | อ่าน 56 ครั้ง
Food waste ขยะอาหาร
เมื่อ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 15:44:22 น. | อ่าน 65 ครั้ง
รูปแบบการจัดการขยะด้วยวิธีง่ายๆ
เมื่อ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 15:44:03 น. | อ่าน 68 ครั้ง
การคัดแยกขยะในสำนักงาน
เมื่อ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 15:43:30 น. | อ่าน 73 ครั้ง
การศึกษาองค์ประกอบของขยะ ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง(อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย)
เมื่อ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 11:23:38 น. | อ่าน 64 ครั้ง
ขยะมูลฝอยกับการลด การคัดแยก การนำกลับไปใช้ประโยชน์
เมื่อ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 11:22:47 น. | อ่าน 53 ครั้ง
การคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs
เมื่อ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 11:17:28 น. | อ่าน 42 ครั้ง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองการศึกษา จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะจากต้นทาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 15:53:47 น. | อ่าน 89 ครั้ง
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00:46 น. | อ่าน 146 ครั้ง
การปรับสมดุลสภาพของน้ำด้วย EM ball
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:49:04 น. | อ่าน 91 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝนในสถานศึกษา
เมื่อ 04 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:33:11 น. | อ่าน 84 ครั้ง
การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมด้วยถังดักไขมัน
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 22:31:31 น. | อ่าน 88 ครั้ง
รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกเนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:28:09 น. | อ่าน 76 ครั้ง
รณรงค์ร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
เมื่อ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 16:36:17 น. | อ่าน 196 ครั้ง
เปิดรับบริจาคหลอดพลาสติกเพื่อนำไปทำหมอนให้กับผู้ป่วยติดเตียง
เมื่อ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 11:06:52 น. | อ่าน 1183 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน
เมื่อ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09:56:35 น. | อ่าน 66 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุข เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อถล.
เมื่อ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 15:30:12 น. | อ่าน 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านดู่ กิจกรรมขยะแลกน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ โดยการนำขวดพลาสติก 10 ขวด แลกน้ำหมักชีวภาพ 1 ขวด ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านด
เมื่อ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 15:27:54 น. | อ่าน 73 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 14:40:49 น. | อ่าน 106 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน
เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 14:38:32 น. | อ่าน 67 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แนวปฎิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 14:28:52 น. | อ่าน 59 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 12:11:56 น. | อ่าน 84 ครั้ง
เนื่องในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (Asean Dengue Day)​ โดยขอความร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันกำจัดยุงลาย โดยใช้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
เมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 16:05:13 น. | อ่าน 84 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 15:22:35 น. | อ่าน 122 ครั้ง
ขอเชิญผู้ประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังและพัฒนาน้ำอุปโภค น้ำบริโภค เทศบาลตำบลบ้านดู่ ปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 09 มิถุนายน 2566 เวลา 15:48:36 น. | อ่าน 126 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านดู่แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ ซึ่งจะมีการออกดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตั้งแต่เวลา 03.00 – 11.00 น. ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เมื่อ 09 มิถุนายน 2566 เวลา 15:32:15 น. | อ่าน 106 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 08 มิถุนายน 2566 เวลา 14:42:30 น. | อ่าน 98 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 01 มิถุนายน 2566 เวลา 11:11:41 น. | อ่าน 107 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การเลือกรับประทานเห็ดที่ไม่มีพิษ
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:54:06 น. | อ่าน 74 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ที่อาจเกิดในช่วงฤดูฝน
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:40:05 น. | อ่าน 154 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ 10 เมนูอาหารที่เสี่ยงกับโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:27:53 น. | อ่าน 119 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:12:24 น. | อ่าน 81 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์อาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:40:01 น. | อ่าน 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 22:10:31 น. | อ่าน 111 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:40:21 น. | อ่าน 97 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 04 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:11:52 น. | อ่าน 88 ครั้ง
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้และพัมนาศักยภาพของ อถล. ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 28 เมษายน 2566 เวลา 09:07:47 น. | อ่าน 163 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 27 เมษายน 2566 เวลา 15:49:28 น. | อ่าน 175 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ 6 อาการเตือนภาวะคลอดก่อนกำหนดที่คุณแม่ควรรู้
เมื่อ 21 เมษายน 2566 เวลา 16:34:59 น. | อ่าน 75 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 20 เมษายน 2566 เวลา 08:32:37 น. | อ่าน 134 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 13 เมษายน 2566 เวลา 09:45:59 น. | อ่าน 135 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้)
เมื่อ 10 เมษายน 2566 เวลา 15:24:21 น. | อ่าน 134 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 06 เมษายน 2566 เวลา 08:53:39 น. | อ่าน 116 ครั้ง
5.การจัดการกลิ่นจากฟาร์มสัตว์ปีกด้วยวิธีการกำจัดกลิ่นแบบม่านกระจายน้ำ
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 15:25:07 น. | อ่าน 67 ครั้ง
การตรวจสอบกลิ่นเหม็นจากสถานที่เลี้ยงสัตว์
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 15:24:13 น. | อ่าน 72 ครั้ง
ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 14:28:18 น. | อ่าน 121 ครั้ง
แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราขบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 13:33:41 น. | อ่าน 100 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13:57:17 น. | อ่าน 104 ครั้ง
"ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ"
เมื่อ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13:50:14 น. | อ่าน 99 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ แนวคิดการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
เมื่อ 24 มีนาคม 2566 เวลา 16:31:26 น. | อ่าน 85 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของสุนัข
เมื่อ 23 มีนาคม 2566 เวลา 15:03:54 น. | อ่าน 77 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 23 มีนาคม 2566 เวลา 14:48:28 น. | อ่าน 101 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 23 มีนาคม 2566 เวลา 12:11:55 น. | อ่าน 85 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
เมื่อ 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:26:32 น. | อ่าน 74 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09:10:59 น. | อ่าน 127 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 10 มีนาคม 2566 เวลา 15:41:15 น. | อ่าน 99 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 02 มีนาคม 2566 เวลา 16:36:46 น. | อ่าน 106 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:36:29 น. | อ่าน 76 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 21:33:22 น. | อ่าน 100 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:26:35 น. | อ่าน 135 ครั้ง
การจัดการขยะ จากการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่
เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:15:13 น. | อ่าน 81 ครั้ง
การห้ามเผาในที่โล่ง ผลกระทบจากการเผาในที่โล่งแจ้งและแนวทางการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง
เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:09:13 น. | อ่าน 100 ครั้ง
การใช้ EM Ball ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนเบื้องต้น
เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:05:33 น. | อ่าน 82 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ตารางการจัดเก็บขยะของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:40:06 น. | อ่าน 116 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดรับสมัคร พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2) และ พนักงานเก็บขยะ จำนวนหลายอัตรา
เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:48:53 น. | อ่าน 83 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:51:13 น. | อ่าน 124 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:28:24 น. | อ่าน 152 ครั้ง
การเก็บขยะอันตรายของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30:28 น. | อ่าน 306 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบแระมาณ2566
เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 14:48:28 น. | อ่าน 69 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 13:06:50 น. | อ่าน 114 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
เมื่อ 24 มกราคม 2566 เวลา 13:32:13 น. | อ่าน 70 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน
เมื่อ 23 มกราคม 2566 เวลา 16:46:49 น. | อ่าน 109 ครั้ง
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 23 มกราคม 2566 เวลา 13:16:24 น. | อ่าน 38 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ร่วมกัน..ป้องกัน การคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 20 มกราคม 2566 เวลา 10:22:25 น. | อ่าน 65 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 19 มกราคม 2566 เวลา 10:56:23 น. | อ่าน 43 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 12 มกราคม 2566 เวลา 09:52:32 น. | อ่าน 126 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 05 มกราคม 2566 เวลา 11:43:33 น. | อ่าน 128 ครั้ง
แนวทางการเก็บขยะของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 05 มกราคม 2566 เวลา 10:48:55 น. | อ่าน 180 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
เมื่อ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09:58:09 น. | อ่าน 86 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ยกเลิกคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่เกี่ยวข้อง
เมื่อ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14:45:37 น. | อ่าน 112 ครั้ง
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 07 ตุลาคม 2565 เวลา 14:44:28 น. | อ่าน 112 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์นโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เมื่อ 29 กันยายน 2565 เวลา 16:30:27 น. | อ่าน 202 ครั้ง
รายงานการตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 22 กันยายน 2565 เวลา 11:56:03 น. | อ่าน 129 ครั้ง
รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 21 กันยายน 2565 เวลา 11:38:50 น. | อ่าน 87 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน
เมื่อ 12 กันยายน 2565 เวลา 16:43:26 น. | อ่าน 153 ครั้ง
ฐานข้อมูลใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภท 2
เมื่อ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14:44:59 น. | อ่าน 121 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
เมื่อ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 15:31:16 น. | อ่าน 157 ครั้ง
เชิญชวนทุกท่านร่วมกันงดใช้ถุงพลาสติก เพื่อโลกที่น่าอยู่
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:04:22 น. | อ่าน 91 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกปฎิบัติงานพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน
เมื่อ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14:45:17 น. | อ่าน 168 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของแมวเพศเมีย จำนวน 1 ตัว มีลักษณะลำตัวขนสีน้ำตาลลายขาวหากเป็นแมวของท่านใดสามารถติดต่อขอรับแมวได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65
เมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10:20:19 น. | อ่าน 219 ครั้ง
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การงดเก็บขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 7-12 มิถุนายน 2565 # กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
เมื่อ 08 มิถุนายน 2565 เวลา 11:46:21 น. | อ่าน 206 ครั้ง
โครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ปี 2565
เมื่อ 06 มิถุนายน 2565 เวลา 11:04:31 น. | อ่าน 186 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2565
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:28:14 น. | อ่าน 217 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การประหยัดน้ำ
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:13:28 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:51:00 น. | อ่าน 178 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 20/2565 \"เตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียน ในช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:03:12 น. | อ่าน 169 ครั้ง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:25:45 น. | อ่าน 146 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานป้องกันเกี่ยวกับหมอกควันและไฟป่า
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:13:06 น. | อ่าน 143 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 6 - 8 /2565
เมื่อ 22 เมษายน 2565 เวลา 09:54:15 น. | อ่าน 228 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน
เมื่อ 16 เมษายน 2565 เวลา 15:00:25 น. | อ่าน 264 ครั้ง
รายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อ 11 เมษายน 2565 เวลา 14:48:27 น. | อ่าน 166 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เรื่องการปฎิบัติตัวเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่มีหมอกควัน
เมื่อ 24 มีนาคม 2565 เวลา 12:43:01 น. | อ่าน 179 ครั้ง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อ 07 มีนาคม 2565 เวลา 15:03:49 น. | อ่าน 210 ครั้ง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อ 07 มีนาคม 2565 เวลา 14:50:42 น. | อ่าน 190 ครั้ง
อันตรายและความเสี่ยงจากภาชนะโฟมบรรจุอาหารต่อสุขภาพ
เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:30:21 น. | อ่าน 114 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:05:34 น. | อ่าน 266 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:55:59 น. | อ่าน 241 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด 60 วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 31 มกราคม 2565 เวลา 12:51:57 น. | อ่าน 218 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การใช้แพล็ตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่
เมื่อ 27 มกราคม 2565 เวลา 11:01:21 น. | อ่าน 250 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 26 มกราคม 2565 เวลา 10:28:10 น. | อ่าน 323 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโควิด-19 ควรปฎิบัติตัวอย่างไร
เมื่อ 26 มกราคม 2565 เวลา 09:54:03 น. | อ่าน 259 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 4/2565 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
เมื่อ 25 มกราคม 2565 เวลา 14:01:53 น. | อ่าน 233 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฎิบัติของเทศบาลตำบลบ้านดู่ภายหลังเทศกาลปีใหม่
เมื่อ 06 มกราคม 2565 เวลา 14:07:36 น. | อ่าน 262 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 16:12:26 น. | อ่าน 273 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้แพล็ตฟอร์ม JITASA.CARE
เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13:37:23 น. | อ่าน 261 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 44/2564 เตือนประชาชนในช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ อาจมีการรวมตัวรับประทานอาหารในช่วงวันหยุดยาว ขอให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ
เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 11:21:36 น. | อ่าน 276 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 88/2564
เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09:34:03 น. | อ่าน 289 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 39) และคำสั่ง ศบค. ที่ 22/2564
เมื่อ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09:40:14 น. | อ่าน 250 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 87/2564
เมื่อ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11:30:25 น. | อ่าน 263 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00:35 น. | อ่าน 305 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:07:20 น. | อ่าน 320 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แนวทาง COVID Free Setting
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:54:22 น. | อ่าน 290 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ 4 มาตรการเปิดประเทศ V-U-C-A V
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:51:29 น. | อ่าน 326 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 82/2564
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:35:14 น. | อ่าน 309 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 81/2564
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:50:44 น. | อ่าน 295 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16:03:44 น. | อ่าน 314 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 71
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13:49:08 น. | อ่าน 310 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34)
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13:36:08 น. | อ่าน 381 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศราชกิจจานุเบกษาของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13:33:53 น. | อ่าน 338 ครั้ง
รายงานการตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี2564
เมื่อ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 16:14:27 น. | อ่าน 144 ครั้ง
รายงานสถานการณ์น้ำเสียในเขตตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2564
เมื่อ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 15:00:43 น. | อ่าน 122 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 70/2564
เมื่อ 28 กันยายน 2564 เวลา 13:45:14 น. | อ่าน 323 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นทำหมัน หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อ 23 กันยายน 2564 เวลา 11:51:41 น. | อ่าน 294 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ (Infographic) เกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10:46:12 น. | อ่าน 324 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10:44:04 น. | อ่าน 355 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจและลงทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10:41:40 น. | อ่าน 327 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เรื่องนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เมื่อ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10:45:39 น. | อ่าน 383 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 66/2564,ที่67/2564,ที่68/2564
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16:26:49 น. | อ่าน 351 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 65
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16:17:02 น. | อ่าน 451 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16:13:54 น. | อ่าน 378 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29)
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16:03:23 น. | อ่าน 333 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อสม. ในด่านชุมชนของ อปท.
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 15:41:34 น. | อ่าน 309 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)
เมื่อ 04 สิงหาคม 2564 เวลา 16:06:11 น. | อ่าน 327 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 62/2564 และ ที่ 63/2564
เมื่อ 04 สิงหาคม 2564 เวลา 14:19:04 น. | อ่าน 334 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:50:55 น. | อ่าน 457 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการปฎิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:43:34 น. | อ่าน 383 ครั้ง
วิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อสุขอนามัยที่ดี
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:23:32 น. | อ่าน 2540 ครั้ง
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:15:05 น. | อ่าน 1878 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 62/2564
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:58:58 น. | อ่าน 794 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 61/2564
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:57:23 น. | อ่าน 405 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 60/2564
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:15:30 น. | อ่าน 326 ครั้ง
ต้องอยู่บ้านกันมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ควรสวมหน้ากากเวลาอยู่ใกล้ชิดกัน
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:40:37 น. | อ่าน 342 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันงดดื่มสุราในวันเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.stopdrink.com
เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:51:11 น. | อ่าน 356 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2564 (ฮ.ศ.1442) อนุญาตเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:19:14 น. | อ่าน 340 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:14:03 น. | อ่าน 338 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 57/2564
เมื่อ 07 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:13:19 น. | อ่าน 344 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์มาตรการปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ความควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:30:34 น. | อ่าน 344 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 52/2564
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:17:30 น. | อ่าน 544 ครั้ง
ฉีควัคซีนแล้วยังติดเชื้อโควิด 19 ได้ ** อย่าประมาทการ์ดตก** หลังฉีดวัคซีนแล้วต้องหมั่น #ล้างมือ #รักษาระยะห่าง #ใส่หน้ากาก
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:13:43 น. | อ่าน 343 ครั้ง
เชิญชวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง เข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี โดยคนไทยสามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อทราบสถานะการติดเชื้อของตนโดยเร็ว ป้องกันการส่งต่อเชื้อและรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็ว
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:51:20 น. | อ่าน 345 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 24)
เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:26:37 น. | อ่าน 331 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:17:25 น. | อ่าน 351 ครั้ง
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:15:01 น. | อ่าน 331 ครั้ง
ช้อมูลตลาดสดและตลาดนัด ถายในตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2564
เมื่อ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10:52:44 น. | อ่าน 159 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 49 / 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
เมื่อ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 15:07:49 น. | อ่าน 358 ครั้ง
กินปิ้ง ย่าง เป็นประจำ เสี่ยง..มะเร็ง
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13:34:03 น. | อ่าน 354 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์วิธีเลือกซื้ออาหารให้ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13:32:42 น. | อ่าน 468 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์วิธีการลดสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13:28:58 น. | อ่าน 504 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:57:43 น. | อ่าน 405 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:32:17 น. | อ่าน 426 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ศบค.) ครั้งที่5/2564
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:25:14 น. | อ่าน 375 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22)
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:22:58 น. | อ่าน 376 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:53:20 น. | อ่าน 375 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุม ศปก.ศบค.
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:45:19 น. | อ่าน 415 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:43:57 น. | อ่าน 381 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 25/2564 และ 26/2564
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:40:09 น. | อ่าน 377 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 23/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:37:33 น. | อ่าน 379 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 20/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:36:17 น. | อ่าน 378 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 26/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:34:31 น. | อ่าน 346 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 25/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:32:40 น. | อ่าน 355 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการ \"รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้กู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่\"
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:25:23 น. | อ่าน 361 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:17:41 น. | อ่าน 350 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 17-2564 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 53 , 54 , 55
เมื่อ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:28:16 น. | อ่าน 360 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 52
เมื่อ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:25:52 น. | อ่าน 354 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 18-2564
เมื่อ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:23:17 น. | อ่าน 351 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10:37:13 น. | อ่าน 393 ครั้ง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10:33:30 น. | อ่าน 386 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่10)
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10:29:47 น. | อ่าน 395 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์ (ญมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 2/2564)
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14:47:22 น. | อ่าน 405 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14:08:18 น. | อ่าน 461 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างคร่งครัด
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:22:50 น. | อ่าน 376 ครั้ง
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:29:05 น. | อ่าน 371 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:27:38 น. | อ่าน 380 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:25:16 น. | อ่าน 372 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:24:23 น. | อ่าน 338 ครั้ง
สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:26:08 น. | อ่าน 358 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 25 มกราคม 2564 เวลา 14:31:12 น. | อ่าน 424 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 25 มกราคม 2564 เวลา 14:30:23 น. | อ่าน 354 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อ 12 มกราคม 2564 เวลา 14:32:51 น. | อ่าน 397 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามข้อกำหนด
เมื่อ 12 มกราคม 2564 เวลา 14:32:04 น. | อ่าน 332 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนถือปฏิบัติตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน การชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยหรื
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 14:33:40 น. | อ่าน 342 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือถือปฏิบัติมาตรการเพิ่มเติม
เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14:34:41 น. | อ่าน 325 ครั้ง
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 03 ธันวาคม 2563 เวลา 14:48:06 น. | อ่าน 391 ครั้ง
การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (บ่อทิ้งขยะ)
เมื่อ 03 ธันวาคม 2563 เวลา 14:46:03 น. | อ่าน 421 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ภายในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:42:58 น. | อ่าน 332 ครั้ง
เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:42:06 น. | อ่าน 350 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลสัญาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางจากประเทศเมียนมา เข้ามาประเทศไทยให้กลับเข้าประเทศไทยตามช่องทางผ่านแดนตามกฎหมาย
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:37:21 น. | อ่าน 340 ครั้ง
ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:36:35 น. | อ่าน 366 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยังประเทศเมียนมา ในช่วงะยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563 ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:35:22 น. | อ่าน 348 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ประจำปี 2564
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:49:40 น. | อ่าน 471 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของสุนัข
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:53:03 น. | อ่าน 319 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:54:25 น. | อ่าน 454 ครั้ง
ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลบ้านดู่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
เมื่อ 01 กันยายน 2563 เวลา 11:05:21 น. | อ่าน 355 ครั้ง
ร่วมด้วยช่วยกันคัดแยกขยะให้ถูกประเภท และกำจัดขยะให้ถูกวิธี ลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:42:14 น. | อ่าน 273 ครั้ง
6 วิธีประหยัดไฟ ช่วงหน้าร้อน
เมื่อ 21 เมษายน 2563 เวลา 09:04:57 น. | อ่าน 283 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่เหตุรำคาญ
เมื่อ 13 มีนาคม 2563 เวลา 11:12:51 น. | อ่าน 376 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะอันตรายในตำบลบ้านดู่
เมื่อ 07 มกราคม 2563 เวลา 13:07:39 น. | อ่าน 889 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายเทศบาลปลอดโฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก
เมื่อ 03 มกราคม 2563 เวลา 12:46:54 น. | อ่าน 301 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและรักษาความสะอาด พ.ศ.2535
เมื่อ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 12:48:44 น. | อ่าน 323 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น