เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหาร

นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0841515678

นางพีระพรรณ ศิริกุล

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0897555773

นายวาที ยอดบุตร

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0818833868

นางสาวนิรชา เรือนคำ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0832004147

นายพิทยุตม์ แก้วประภา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0948682549

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น