เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กิจการสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสภาเทศบาล

- รายงานการประชุมสภาเทศบาล

- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2562- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 23 กันยายน 2562- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562- รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 24 , 27 กุมภาพันธ์ 2563- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 25 กันยายน 2563- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 21 มิถุนายน 2564- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 - 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 17 , 22 , 28 กันยายน 2564- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 11 , 19 ตุลาคม 2564- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 11 และ 27 เมษายน 2565- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น