เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.หมู่ที่ 11 บ้านต้นลุง ต่อจากจุดเดิมเชื่อมบ้านหน้องปึ๋ง
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:09:05 น. | อ่าน 9 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำหลังอาคารอเนกประสงค์วัดป่าอ้อ หมู่ที่ ๘
เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:46:22 น. | อ่าน 20 ครั้ง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:08:30 น. | อ่าน 15 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่งรถน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:48:28 น. | อ่าน 20 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำหลังวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8
เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:32:57 น. | อ่าน 21 ครั้ง
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างอาคาร ๓ ชั้น โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่
เมื่อ 25 มกราคม 2567 เวลา 10:06:47 น. | อ่าน 22 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ค.ส.ล.ข้ามน้ำงามเชื่อมหมู่ ๕ บ้านป่าไร่ และหมู่ ๘ บ้านป่าอ้อ
เมื่อ 18 มกราคม 2567 เวลา 11:51:33 น. | อ่าน 26 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานเมรุสถาน บ้านสันปอแตง หมู่ที่ ๒๐
เมื่อ 02 มกราคม 2567 เวลา 15:28:36 น. | อ่าน 39 ครั้ง
โครงการจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 11:15:05 น. | อ่าน 31 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ ซอย 6 หมู่ที่ 5
เมื่อ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13:45:38 น. | อ่าน 37 ครั้ง
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างอาคาร ๓ ชั้น โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่
เมื่อ 01 ธันวาคม 2566 เวลา 10:13:50 น. | อ่าน 57 ครั้ง
โครงการติดตั้งราว สแตนเลส น้ำพุร้อนโป่งพระบาท หมู่ที่ 6
เมื่อ 01 ธันวาคม 2566 เวลา 09:25:22 น. | อ่าน 45 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๓ หลังเทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ ๖
เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:56:14 น. | อ่าน 70 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เมื่อ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 17:15:22 น. | อ่าน 52 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
เมื่อ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 15:13:22 น. | อ่าน 49 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายต่อจากบ้านนายปรีชา ทาผัด ถึงหอศิลป์ หมู่ที่ ๑
เมื่อ 04 ตุลาคม 2566 เวลา 15:26:35 น. | อ่าน 53 ครั้ง
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเชื่อมถนนลาดยางเดิมถึงหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย หมู่ที่ 1 บ้านขัวแคร่
เมื่อ 28 กันยายน 2566 เวลา 18:58:09 น. | อ่าน 56 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการป้องกันตลิ่งลำเหมืองกลางหมู่บ้าน หมู่ ๑๖
เมื่อ 28 กันยายน 2566 เวลา 18:02:59 น. | อ่าน 57 ครั้ง
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔
เมื่อ 26 กันยายน 2566 เวลา 18:10:03 น. | อ่าน 47 ครั้ง
โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นข้ามน้ำงาม หมู่ที่ 7
เมื่อ 21 กันยายน 2566 เวลา 15:50:15 น. | อ่าน 62 ครั้ง
โครงการก่อสร้างหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 21 กันยายน 2566 เวลา 15:48:57 น. | อ่าน 56 ครั้ง
โครงการก่อสร้างตลิ่งเกเบี้ยน ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๑๐
เมื่อ 21 กันยายน 2566 เวลา 07:36:21 น. | อ่าน 61 ครั้ง
โครงการก่อสร้างประตูรั้วทางเข้าออกสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 19 กันยายน 2566 เวลา 18:09:45 น. | อ่าน 64 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๙ เชื่อมถนนลาดยางเดิมหน้าโรงเรียนโป่งพระบาท หมู่ที่ ๖
เมื่อ 18 กันยายน 2566 เวลา 12:13:07 น. | อ่าน 46 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ซอย ๑๐ หมู่ ๔
เมื่อ 18 กันยายน 2566 เวลา 08:30:40 น. | อ่าน 44 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ ๔
เมื่อ 18 กันยายน 2566 เวลา 08:28:44 น. | อ่าน 38 ครั้ง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอย 10 หมู่ที่ 5
เมื่อ 18 กันยายน 2566 เวลา 07:36:56 น. | อ่าน 33 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่สามแยกคุ้มบ้านเหนือจากจุดเดิมถึงถนนสาย ๑๑๕๑ หมู่ที่ ๘
เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 13:28:25 น. | อ่าน 38 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๑๔
เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 11:48:48 น. | อ่าน 36 ครั้ง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรจากสี่แยกประปาวัดป่าอ้อถึงลำเหมืองบ้านเหล่าหมู่ที่ 8
เมื่อ 12 กันยายน 2566 เวลา 18:20:21 น. | อ่าน 56 ครั้ง
โครงการท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.บ้านต้นลุง หมู่ที่ 11 ต่อจากจุดเชื่อมบ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 19
เมื่อ 12 กันยายน 2566 เวลา 17:01:19 น. | อ่าน 49 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอย ๑ หมู่ ๓
เมื่อ 12 กันยายน 2566 เวลา 13:54:05 น. | อ่าน 53 ครั้ง
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๓
เมื่อ 12 กันยายน 2566 เวลา 13:06:46 น. | อ่าน 50 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 6 หัวนาดอ หมู่ที่ 18
เมื่อ 12 กันยายน 2566 เวลา 10:34:07 น. | อ่าน 50 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหลังบ้านนายชาลี พิยาเครือ หมู่ที่ ๘
เมื่อ 09 กันยายน 2566 เวลา 11:11:20 น. | อ่าน 65 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นน้ำงาม หมู่ที่ ๘
เมื่อ 09 กันยายน 2566 เวลา 11:07:51 น. | อ่าน 42 ครั้ง
โครงการปรับปรุงและซ่อมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 07 กันยายน 2566 เวลา 12:30:34 น. | อ่าน 44 ครั้ง
โครงการขยายผิวจราจรถนนสายหลักในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
เมื่อ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 14:17:51 น. | อ่าน 60 ครั้ง
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.พร้อมขยายผิวจราจรถนนสายหลักหมู่ที่ 15
เมื่อ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 12:20:01 น. | อ่าน 79 ครั้ง
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.พร้อมขยายผิวจราจรถนนสายหลักหมู่ที่ ๑๒
เมื่อ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09:13:32 น. | อ่าน 58 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนสายหลักต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 16
เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15:47:29 น. | อ่าน 83 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักต่อจากจุดเดิมถึงสามแยกร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ หมู่ที่ 9
เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15:10:51 น. | อ่าน 57 ครั้ง
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.บ้านต้นลุง หมู่ที่ 11 ต่อจากจุดเดิมเชื่อมบ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 19
เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 12:42:41 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10:54:02 น. | อ่าน 45 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
เมื่อ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 15:34:17 น. | อ่าน 75 ครั้ง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองจอน้อย หมู่ที่ 6
เมื่อ 07 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:14:56 น. | อ่าน 93 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอย ๑ หมู่ ๓
เมื่อ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:57:10 น. | อ่าน 86 ครั้ง
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:23:59 น. | อ่าน 93 ครั้ง
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔
เมื่อ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:10:53 น. | อ่าน 163 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:59:57 น. | อ่าน 114 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะ
เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 11:12:57 น. | อ่าน 104 ครั้ง
โครงการวางท่อ ค.ส.ล. ต่อจากบ่อพักของเดิมระบายน้ำสู่ลำเหมืองน้ำงาม หมู่ที่ ๖
เมื่อ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 15:30:14 น. | อ่าน 53 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเก็บของส่วนรวม หมู่ที่ ๑
เมื่อ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00:09 น. | อ่าน 44 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการป้องกันตลิ่งลำเหมืองกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๒๕๒,๙๙๐.๐๘. บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสตางค์)
เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 12:26:51 น. | อ่าน 54 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าสัก ซอย 2/2 หมู่ที่ 19
เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10:57:45 น. | อ่าน 44 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคอสะพาน ค.ส.ล. ข้ามน้ำงามเชื่อมหมู่ ๕ บ้านป่าไร่ และหมู่ ๘ บ้านป่าอ้อ อ้อ กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๑๗๙,๖๗๒.๑๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสตงค์)
เมื่อ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 10:07:16 น. | อ่าน 45 ครั้ง
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.หน้าอาคารเดิม หมู่ที่ 17
เมื่อ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08:54:10 น. | อ่าน 82 ครั้ง
โครงการขยายสะพานข้ามลำเหมืองหนองอีหล้า หมู่ที่ ๑๐
เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13:32:54 น. | อ่าน 47 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นน้ำงาม หมู่ที่ ๘ บ้านป่าอ้อ
เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 12:50:29 น. | อ่าน 43 ครั้ง
โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นข้ามน้ำงาม หมู่ที่ 7
เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 11:50:35 น. | อ่าน 46 ครั้ง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล (อาคารบานชื่น) โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่
เมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 11:00:42 น. | อ่าน 47 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมกำแพงป้องกันไหล่ทางถนนข้างมาสด้าสินธานี หมู่ที่ 9
เมื่อ 09 มิถุนายน 2566 เวลา 15:10:21 น. | อ่าน 47 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 13
เมื่อ 09 มิถุนายน 2566 เวลา 14:45:57 น. | อ่าน 44 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ บ้านสันต้นก๊อ หมู่ที่ 16
เมื่อ 09 มิถุนายน 2566 เวลา 14:27:18 น. | อ่าน 45 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะ
เมื่อ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 13:59:01 น. | อ่าน 51 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 8
เมื่อ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 10:13:43 น. | อ่าน 38 ครั้ง
โครงการขุดลอกลำเหมืองจากอาคารอเนกประสงค์ ถึงลำเหมืองข้างอาคาร อสม. หมู่ที่ 4
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:28:46 น. | อ่าน 47 ครั้ง
โครงการก่อสร้างป้ายเขตเทศบาล บนทางหลวง 5023
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:26:06 น. | อ่าน 48 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 4
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:19:53 น. | อ่าน 45 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 13 หมู่ที่ 14
เมื่อ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14:18:19 น. | อ่าน 83 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 9 เชื่อมถนนลาดยางเดิมหน้าโรงเรียนโป่งพระบาท หมู่ที่ 6
เมื่อ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15:21:39 น. | อ่าน 60 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่สามแยกคุ้มบ้านเหนือจากจุดเดิมถึงถนนสาย 1151 หมู่ที่ 8
เมื่อ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15:16:39 น. | อ่าน 87 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอย 6/7 หมู่ที่ 18
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 11:10:30 น. | อ่าน 73 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้า โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 10:39:34 น. | อ่าน 52 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 9/7 หมู่ที่ 6
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 10:37:57 น. | อ่าน 46 ครั้ง
โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัสท์ติก คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ที่ 4
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 10:34:29 น. | อ่าน 56 ครั้ง
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำถนนกลางหมู่บ้านขัวแคร่ หมู่ที่ 17
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 10:31:55 น. | อ่าน 54 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 6 หมู่ที่ 13
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 10:10:37 น. | อ่าน 70 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 2
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 10:07:41 น. | อ่าน 36 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 6/3 หมู่ที่ 13
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 10:04:46 น. | อ่าน 47 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 5 หมู่ที่ 19
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 10:00:07 น. | อ่าน 47 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 15:45:53 น. | อ่าน 84 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน
เมื่อ 02 กันยายน 2565 เวลา 18:36:27 น. | อ่าน 147 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน
เมื่อ 02 กันยายน 2565 เวลา 16:39:00 น. | อ่าน 133 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางช่องทางวิ่งและปั่นจักรยานรอบสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 11:08:43 น. | อ่าน 147 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬากลาง เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10:50:51 น. | อ่าน 137 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะ
เมื่อ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00:06 น. | อ่าน 184 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่
เมื่อ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 15:50:29 น. | อ่าน 143 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 16
เมื่อ 03 สิงหาคม 2565 เวลา 11:23:19 น. | อ่าน 120 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 22 หนองม่วงโชค หมู่ที่ 15
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:58:43 น. | อ่าน 145 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 2/2 หมู่ที่ 19
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:48:00 น. | อ่าน 141 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายหลักเชื่อมซอย 9 หมู่ที่ 17
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:36:47 น. | อ่าน 128 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 16
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:33:42 น. | อ่าน 126 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตั้งแต่มาสด้าสินธานีสิ้นสุดประตู 2 หมู่ที่ 9
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:26:10 น. | อ่าน 125 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตั้งแต่สามแยกร้านปิ่นรอดผ่านสวนสมเด็จฯ ถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:14:43 น. | อ่าน 111 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 6
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:05:46 น. | อ่าน 102 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4/7 หมู่ที่ 3
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:57:01 น. | อ่าน 104 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสนามกีฬากลาง เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:47:56 น. | อ่าน 104 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะ
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:53:06 น. | อ่าน 115 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน
เมื่อ 09 มิถุนายน 2565 เวลา 14:02:22 น. | อ่าน 143 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร สายหลัก หมู่ที่ 15
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:17:54 น. | อ่าน 167 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร สายหลัก หมู่ที่ 12
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:07:24 น. | อ่าน 140 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:07:24 น. | อ่าน 177 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยกลางบ้าน เริ่มต้นบ้านนางแสวง แสงคำ สิ้นสุดบ้านนางจินดา ธุวะคำ หมู่ที่ 2
เมื่อ 03 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:38:45 น. | อ่าน 142 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ทางแยกไป บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 11
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:07:33 น. | อ่าน 147 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:12:46 น. | อ่าน 304 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักต่อจากบ้านนายคำปวน พันสุภะ หมู่ที่ 18
เมื่อ 28 เมษายน 2565 เวลา 15:29:39 น. | อ่าน 208 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย 4/6 หมู่ที่ 3
เมื่อ 28 เมษายน 2565 เวลา 14:45:55 น. | อ่าน 150 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำงานพัฒนาชุมชนฯ
เมื่อ 28 เมษายน 2565 เวลา 13:40:50 น. | อ่าน 163 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนสายหลักต่อจากของเดิมลงสู่ลำเหมืองบ้านต้นลุง หมู่ที่ 10
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:39:30 น. | อ่าน 215 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:38:26 น. | อ่าน 210 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย 2 หมู่ที่ 5
เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:31:35 น. | อ่าน 218 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14
เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:21:26 น. | อ่าน 214 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย
เมื่อ 31 มกราคม 2565 เวลา 09:34:20 น. | อ่าน 204 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 24 มกราคม 2565 เวลา 09:54:06 น. | อ่าน 205 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะ
เมื่อ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 16:19:00 น. | อ่าน 228 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 3
เมื่อ 07 ธันวาคม 2564 เวลา 10:24:47 น. | อ่าน 257 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการลาดยางเชื่อมต่อจุดเดิมจนสุดระยะ บ้านสันปอแตง หมู่ที่ 16
เมื่อ 07 ธันวาคม 2564 เวลา 10:15:49 น. | อ่าน 297 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:13:54 น. | อ่าน 281 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:09:49 น. | อ่าน 272 ครั้ง
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนสายหลักหมู่ที่ 15
เมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 11:05:36 น. | อ่าน 299 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับปรุงบ่อขยะ (ปรับเกลี่ยและขุดตัก) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 15:52:49 น. | อ่าน 350 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน หมู่ที่ 1
เมื่อ 05 สิงหาคม 2564 เวลา 11:23:06 น. | อ่าน 321 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ที่ 10
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:45:14 น. | อ่าน 327 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 (เกาะทอง)
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:44:52 น. | อ่าน 325 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ถนนลาดยาง หน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงรายถึงหน้าวัดป่าดอยพระบาท หมู่ที่ 7
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:31:47 น. | อ่าน 376 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อนโป่งพระบาท หมู่ที่ 6
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:24:56 น. | อ่าน 370 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 ถึง ซอย 7 หมู่ที่ 14
เมื่อ 21 เมษายน 2564 เวลา 13:24:45 น. | อ่าน 354 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักปากซอยบ้านหมอวัฒน์ถึงหน้าโรงแรมเอสซีพาเลส หมู่ที่ 4
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา 09:23:43 น. | อ่าน 361 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 10 และ 10/1 หมู่ที่ 13
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา 09:21:34 น. | อ่าน 366 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบสนามกีฬากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา 09:19:00 น. | อ่าน 375 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หน้าตลาดสด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา 09:16:21 น. | อ่าน 397 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 19 เชื่อมถนนทางหลวงชนบท สาย 5023
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา 09:11:22 น. | อ่าน 317 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับปรุงบ่อขยะ (ปรับเกลี่ยและขุดตัก)
เมื่อ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10:24:25 น. | อ่าน 370 ครั้ง
 เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านลุงตงถึงบ้านวัดป่าอ้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 เวลา 16:22:21 น. | อ่าน 358 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางจากซอย ๒ ไปสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 เวลา 15:29:06 น. | อ่าน 350 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
เมื่อ 09 มีนาคม 2564 เวลา 15:20:17 น. | อ่าน 420 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 04 มีนาคม 2564 เวลา 09:39:36 น. | อ่าน 383 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากถนนบายพาสข้าง สภ.บ้านดู่ หมู่ที่ 2 – ตลาดน้ำหนองขัวแคร่ หมู่ที่ 1
เมื่อ 04 มีนาคม 2564 เวลา 07:57:12 น. | อ่าน 486 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากซอย 9 ถึงถนนบายพาส หมู่ที่ 14
เมื่อ 14 มกราคม 2564 เวลา 07:52:44 น. | อ่าน 409 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นคุ้มตะเคียนทอง หมู่ที่ 2
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:13:47 น. | อ่าน 354 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักขยายผิวจราจร ซอย 4 ข้างบ้านนายศรีทันธนาคำ หมู่ที่ 11
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:12:23 น. | อ่าน 400 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอย 9-10 หมู่ที่ 4
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:11:09 น. | อ่าน 347 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการหรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านขัวแคร่นอร์ทเทริน หมู่ที่ 17
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:09:20 น. | อ่าน 327 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ม.5
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:07:32 น. | อ่าน 321 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ 2 ห้วยไม้เฮี้ย หมู่ที่ 14
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:06:15 น. | อ่าน 321 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:47:06 น. | อ่าน 303 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:46:12 น. | อ่าน 303 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมยยายผิวขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ 15
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:45:27 น. | อ่าน 330 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:44:43 น. | อ่าน 312 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ที่ 3
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:43:20 น. | อ่าน 313 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ที่ 15
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:42:12 น. | อ่าน 310 ครั้ง
ารกำหนดราคากลาง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 8
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:53:46 น. | อ่าน 310 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 11
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:53:02 น. | อ่าน 314 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบอ่างเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น หมู่ที่ 13
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:52:05 น. | อ่าน 308 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. หมู่ที่ 17
เมื่อ 23 เมษายน 2563 เวลา 08:57:57 น. | อ่าน 317 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 16
เมื่อ 20 เมษายน 2563 เวลา 08:58:48 น. | อ่าน 309 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4/3 ซอย 4/4 หมู่ที่ 3
เมื่อ 17 เมษายน 2563 เวลา 08:59:32 น. | อ่าน 319 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 6 หมู่ที่ 10
เมื่อ 14 เมษายน 2563 เวลา 09:00:09 น. | อ่าน 305 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๔
เมื่อ 09 เมษายน 2563 เวลา 09:00:59 น. | อ่าน 300 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6
เมื่อ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09:08:11 น. | อ่าน 327 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแยกจากน้ำตกโป่งพระบาท สามแยกผามวัว เชื่อมตำบลแม่ยาว หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 18 หมู่ที่ 14
เมื่อ 02 มีนาคม 2563 เวลา 09:14:00 น. | อ่าน 323 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายหลัก หมู่ ๑๐
เมื่อ 02 มีนาคม 2563 เวลา 09:08:56 น. | อ่าน 312 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ คสล. ข้ามทาง หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๒
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:31:30 น. | อ่าน 308 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ ซอย 3/1 หมู่ที่ 12
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:30:41 น. | อ่าน 306 ครั้ง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหนองขัวแคร่ หมู่ที่ 14
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:51:32 น. | อ่าน 314 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยเข้าโครงการบ้านสันติสุขจนถึงสุดโครงการสันติสุข หมู่ที่ 15
เมื่อ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09:36:07 น. | อ่าน 326 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อนโป่งพระบาทเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 09:38:17 น. | อ่าน 320 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น