เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ต้น แบบดับเบิ้ลแค็บ
เมื่อ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08:47:35 น. | อ่าน 10 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานทะเบียนเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 16:01:19 น. | อ่าน 11 ครั้ง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 16 หมู่ที่ 1 บ้านขัวแคร่
เมื่อ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08:34:03 น. | อ่าน 18 ครั้ง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองจอน้อย หมู่ที่ ๖
เมื่อ 07 มิถุนายน 2567 เวลา 15:48:45 น. | อ่าน 14 ครั้ง
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำถนนกลางหมู่บ้านขัวแคร่ หมู่ที่ ๑๗
เมื่อ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:32:57 น. | อ่าน 15 ครั้ง
โครงการวางท่อ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร หมู่ที่ 5 บ้านป่าไร่
เมื่อ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:06:37 น. | อ่าน 25 ครั้ง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสายหลักหมู่ที่ 20 บ้านสันปอแตง ต่อจุดเดิมปี 2566
เมื่อ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:43:32 น. | อ่าน 17 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านขัวแคร่
เมื่อ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:39:54 น. | อ่าน 18 ครั้ง
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:22:51 น. | อ่าน 20 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและขยายผิวจราจร ซอย ๖ (ร้านลาบไก่ยามแลง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันติ
เมื่อ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:28:12 น. | อ่าน 19 ครั้ง
โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒/๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันติ
เมื่อ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:07:18 น. | อ่าน 17 ครั้ง
โครงการวางท่อ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร หมู่ที่ 5 บ้านป่าไร่
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:01:08 น. | อ่าน 36 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔/๑ (ห้วยไม้เฮี้ย) หมู่ที่ ๑๔ บ้านเหล่าพัฒนา
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:08:17 น. | อ่าน 49 ครั้ง
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.หมู่ที่ 15 บ้านป่ากุ๊ก (ต่อเนื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 25 เมษายน 2567 เวลา 16:18:01 น. | อ่าน 49 ครั้ง
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.หมู่ที่ 11 บ้านต้นลุง ต่อจากจุดเดิมเชื่อมบ้านหนองปึ๋ง
เมื่อ 25 เมษายน 2567 เวลา 13:29:54 น. | อ่าน 37 ครั้ง
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่
เมื่อ 04 เมษายน 2567 เวลา 15:59:53 น. | อ่าน 58 ครั้ง
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยวิธีคิดเลือก
เมื่อ 01 เมษายน 2567 เวลา 11:31:30 น. | อ่าน 56 ครั้ง
จ้างเหมาซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ บ้านสันต้นก๊อ หมู่ที่ ๑๖
เมื่อ 01 เมษายน 2567 เวลา 08:46:15 น. | อ่าน 67 ครั้ง
โครงการก่อสร้างตลิ่งเกเบี้ยน ซอย ๑๙ ชุมชนบ้านปางลาว หมู่ที่ ๑๐
เมื่อ 29 มีนาคม 2567 เวลา 15:43:10 น. | อ่าน 55 ครั้ง
โครงการท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 15 บ้านป่ากุ๊ก (ต่อเนื่อง)
เมื่อ 29 มีนาคม 2567 เวลา 15:04:03 น. | อ่าน 61 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมตลิ่งบริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖
เมื่อ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14:52:48 น. | อ่าน 47 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ บ้านสันต้นก๊อ หมู่ที่ ๑๖
เมื่อ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14:52:27 น. | อ่าน 59 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 19
เมื่อ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09:06:41 น. | อ่าน 64 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ หมู่ที่ ๑๙
เมื่อ 20 มีนาคม 2567 เวลา 16:21:07 น. | อ่าน 65 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/3 หมู่ที่ 20
เมื่อ 20 มีนาคม 2567 เวลา 16:20:43 น. | อ่าน 69 ครั้ง
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานทะเบียนเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 20 มีนาคม 2567 เวลา 16:00:03 น. | อ่าน 49 ครั้ง
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.หมู่ที่ 11 บ้านต้นลุง ต่อจากจุดเดิมเชื่อมบ้านหน้องปึ๋ง
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:09:05 น. | อ่าน 55 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำหลังอาคารอเนกประสงค์วัดป่าอ้อ หมู่ที่ ๘
เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:46:22 น. | อ่าน 72 ครั้ง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:08:30 น. | อ่าน 81 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่งรถน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:48:28 น. | อ่าน 66 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำหลังวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8
เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:32:57 น. | อ่าน 101 ครั้ง
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างอาคาร ๓ ชั้น โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่
เมื่อ 25 มกราคม 2567 เวลา 10:06:47 น. | อ่าน 51 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ค.ส.ล.ข้ามน้ำงามเชื่อมหมู่ ๕ บ้านป่าไร่ และหมู่ ๘ บ้านป่าอ้อ
เมื่อ 18 มกราคม 2567 เวลา 11:51:33 น. | อ่าน 59 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานเมรุสถาน บ้านสันปอแตง หมู่ที่ ๒๐
เมื่อ 02 มกราคม 2567 เวลา 15:28:36 น. | อ่าน 90 ครั้ง
โครงการจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 11:15:05 น. | อ่าน 86 ครั้ง
โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ซอย 6 หมู่ที่ 5
เมื่อ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13:45:38 น. | อ่าน 81 ครั้ง
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างอาคาร ๓ ชั้น โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่
เมื่อ 01 ธันวาคม 2566 เวลา 10:13:50 น. | อ่าน 112 ครั้ง
โครงการติดตั้งราว สแตนเลส น้ำพุร้อนโป่งพระบาท หมู่ที่ 6
เมื่อ 01 ธันวาคม 2566 เวลา 09:25:22 น. | อ่าน 90 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๓ หลังเทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ ๖
เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:56:14 น. | อ่าน 111 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เมื่อ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 17:15:22 น. | อ่าน 81 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
เมื่อ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 15:13:22 น. | อ่าน 104 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายต่อจากบ้านนายปรีชา ทาผัด ถึงหอศิลป์ หมู่ที่ ๑
เมื่อ 04 ตุลาคม 2566 เวลา 15:26:35 น. | อ่าน 122 ครั้ง
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเชื่อมถนนลาดยางเดิมถึงหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย หมู่ที่ 1 บ้านขัวแคร่
เมื่อ 28 กันยายน 2566 เวลา 18:58:09 น. | อ่าน 96 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการป้องกันตลิ่งลำเหมืองกลางหมู่บ้าน หมู่ ๑๖
เมื่อ 28 กันยายน 2566 เวลา 18:02:59 น. | อ่าน 82 ครั้ง
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔
เมื่อ 26 กันยายน 2566 เวลา 18:10:03 น. | อ่าน 73 ครั้ง
โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นข้ามน้ำงาม หมู่ที่ 7
เมื่อ 21 กันยายน 2566 เวลา 15:50:15 น. | อ่าน 94 ครั้ง
โครงการก่อสร้างหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 21 กันยายน 2566 เวลา 15:48:57 น. | อ่าน 237 ครั้ง
โครงการก่อสร้างตลิ่งเกเบี้ยน ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๑๐
เมื่อ 21 กันยายน 2566 เวลา 07:36:21 น. | อ่าน 90 ครั้ง
โครงการก่อสร้างประตูรั้วทางเข้าออกสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 19 กันยายน 2566 เวลา 18:09:45 น. | อ่าน 108 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๙ เชื่อมถนนลาดยางเดิมหน้าโรงเรียนโป่งพระบาท หมู่ที่ ๖
เมื่อ 18 กันยายน 2566 เวลา 12:13:07 น. | อ่าน 82 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ซอย ๑๐ หมู่ ๔
เมื่อ 18 กันยายน 2566 เวลา 08:30:40 น. | อ่าน 76 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ ๔
เมื่อ 18 กันยายน 2566 เวลา 08:28:44 น. | อ่าน 65 ครั้ง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอย 10 หมู่ที่ 5
เมื่อ 18 กันยายน 2566 เวลา 07:36:56 น. | อ่าน 55 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่สามแยกคุ้มบ้านเหนือจากจุดเดิมถึงถนนสาย ๑๑๕๑ หมู่ที่ ๘
เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 13:28:25 น. | อ่าน 61 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๑๔
เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 11:48:48 น. | อ่าน 64 ครั้ง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรจากสี่แยกประปาวัดป่าอ้อถึงลำเหมืองบ้านเหล่าหมู่ที่ 8
เมื่อ 12 กันยายน 2566 เวลา 18:20:21 น. | อ่าน 81 ครั้ง
โครงการท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.บ้านต้นลุง หมู่ที่ 11 ต่อจากจุดเชื่อมบ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 19
เมื่อ 12 กันยายน 2566 เวลา 17:01:19 น. | อ่าน 80 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอย ๑ หมู่ ๓
เมื่อ 12 กันยายน 2566 เวลา 13:54:05 น. | อ่าน 87 ครั้ง
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๓
เมื่อ 12 กันยายน 2566 เวลา 13:06:46 น. | อ่าน 72 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 6 หัวนาดอ หมู่ที่ 18
เมื่อ 12 กันยายน 2566 เวลา 10:34:07 น. | อ่าน 77 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหลังบ้านนายชาลี พิยาเครือ หมู่ที่ ๘
เมื่อ 09 กันยายน 2566 เวลา 11:11:20 น. | อ่าน 95 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นน้ำงาม หมู่ที่ ๘
เมื่อ 09 กันยายน 2566 เวลา 11:07:51 น. | อ่าน 69 ครั้ง
โครงการปรับปรุงและซ่อมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 07 กันยายน 2566 เวลา 12:30:34 น. | อ่าน 71 ครั้ง
โครงการขยายผิวจราจรถนนสายหลักในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
เมื่อ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 14:17:51 น. | อ่าน 95 ครั้ง
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.พร้อมขยายผิวจราจรถนนสายหลักหมู่ที่ 15
เมื่อ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 12:20:01 น. | อ่าน 108 ครั้ง
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.พร้อมขยายผิวจราจรถนนสายหลักหมู่ที่ ๑๒
เมื่อ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09:13:32 น. | อ่าน 103 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนสายหลักต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 16
เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15:47:29 น. | อ่าน 106 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักต่อจากจุดเดิมถึงสามแยกร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ หมู่ที่ 9
เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15:10:51 น. | อ่าน 95 ครั้ง
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.บ้านต้นลุง หมู่ที่ 11 ต่อจากจุดเดิมเชื่อมบ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 19
เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 12:42:41 น. | อ่าน 94 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10:54:02 น. | อ่าน 78 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
เมื่อ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 15:34:17 น. | อ่าน 102 ครั้ง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองจอน้อย หมู่ที่ 6
เมื่อ 07 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:14:56 น. | อ่าน 130 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอย ๑ หมู่ ๓
เมื่อ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:57:10 น. | อ่าน 117 ครั้ง
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:23:59 น. | อ่าน 125 ครั้ง
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔
เมื่อ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:10:53 น. | อ่าน 212 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:59:57 น. | อ่าน 142 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะ
เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 11:12:57 น. | อ่าน 133 ครั้ง
โครงการวางท่อ ค.ส.ล. ต่อจากบ่อพักของเดิมระบายน้ำสู่ลำเหมืองน้ำงาม หมู่ที่ ๖
เมื่อ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 15:30:14 น. | อ่าน 75 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเก็บของส่วนรวม หมู่ที่ ๑
เมื่อ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00:09 น. | อ่าน 71 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการป้องกันตลิ่งลำเหมืองกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๒๕๒,๙๙๐.๐๘. บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสตางค์)
เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 12:26:51 น. | อ่าน 77 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าสัก ซอย 2/2 หมู่ที่ 19
เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10:57:45 น. | อ่าน 69 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคอสะพาน ค.ส.ล. ข้ามน้ำงามเชื่อมหมู่ ๕ บ้านป่าไร่ และหมู่ ๘ บ้านป่าอ้อ อ้อ กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๑๗๙,๖๗๒.๑๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสตงค์)
เมื่อ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 10:07:16 น. | อ่าน 73 ครั้ง
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.หน้าอาคารเดิม หมู่ที่ 17
เมื่อ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08:54:10 น. | อ่าน 114 ครั้ง
โครงการขยายสะพานข้ามลำเหมืองหนองอีหล้า หมู่ที่ ๑๐
เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13:32:54 น. | อ่าน 80 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นน้ำงาม หมู่ที่ ๘ บ้านป่าอ้อ
เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 12:50:29 น. | อ่าน 79 ครั้ง
โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นข้ามน้ำงาม หมู่ที่ 7
เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 11:50:35 น. | อ่าน 75 ครั้ง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล (อาคารบานชื่น) โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่
เมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 11:00:42 น. | อ่าน 72 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมกำแพงป้องกันไหล่ทางถนนข้างมาสด้าสินธานี หมู่ที่ 9
เมื่อ 09 มิถุนายน 2566 เวลา 15:10:21 น. | อ่าน 76 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 13
เมื่อ 09 มิถุนายน 2566 เวลา 14:45:57 น. | อ่าน 75 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ บ้านสันต้นก๊อ หมู่ที่ 16
เมื่อ 09 มิถุนายน 2566 เวลา 14:27:18 น. | อ่าน 77 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะ
เมื่อ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 13:59:01 น. | อ่าน 79 ครั้ง
โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 8
เมื่อ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 10:13:43 น. | อ่าน 63 ครั้ง
โครงการขุดลอกลำเหมืองจากอาคารอเนกประสงค์ ถึงลำเหมืองข้างอาคาร อสม. หมู่ที่ 4
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:28:46 น. | อ่าน 74 ครั้ง
โครงการก่อสร้างป้ายเขตเทศบาล บนทางหลวง 5023
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:26:06 น. | อ่าน 73 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 4
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:19:53 น. | อ่าน 76 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 13 หมู่ที่ 14
เมื่อ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14:18:19 น. | อ่าน 110 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 9 เชื่อมถนนลาดยางเดิมหน้าโรงเรียนโป่งพระบาท หมู่ที่ 6
เมื่อ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15:21:39 น. | อ่าน 89 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่สามแยกคุ้มบ้านเหนือจากจุดเดิมถึงถนนสาย 1151 หมู่ที่ 8
เมื่อ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15:16:39 น. | อ่าน 121 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอย 6/7 หมู่ที่ 18
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 11:10:30 น. | อ่าน 100 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้า โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 10:39:34 น. | อ่าน 72 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 9/7 หมู่ที่ 6
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 10:37:57 น. | อ่าน 74 ครั้ง
โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัสท์ติก คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ที่ 4
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 10:34:29 น. | อ่าน 92 ครั้ง
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำถนนกลางหมู่บ้านขัวแคร่ หมู่ที่ 17
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 10:31:55 น. | อ่าน 77 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 6 หมู่ที่ 13
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 10:10:37 น. | อ่าน 110 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 2
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 10:07:41 น. | อ่าน 56 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 6/3 หมู่ที่ 13
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 10:04:46 น. | อ่าน 73 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 5 หมู่ที่ 19
เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 10:00:07 น. | อ่าน 78 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 15:45:53 น. | อ่าน 112 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน
เมื่อ 02 กันยายน 2565 เวลา 18:36:27 น. | อ่าน 181 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถน้ำเเนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร
เมื่อ 02 กันยายน 2565 เวลา 16:39:00 น. | อ่าน 173 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางช่องทางวิ่งและปั่นจักรยานรอบสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 11:08:43 น. | อ่าน 196 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬากลาง เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10:50:51 น. | อ่าน 163 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะ
เมื่อ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00:06 น. | อ่าน 230 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่
เมื่อ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 15:50:29 น. | อ่าน 172 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 16
เมื่อ 03 สิงหาคม 2565 เวลา 11:23:19 น. | อ่าน 154 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 22 หนองม่วงโชค หมู่ที่ 15
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:58:43 น. | อ่าน 173 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 2/2 หมู่ที่ 19
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:48:00 น. | อ่าน 169 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายหลักเชื่อมซอย 9 หมู่ที่ 17
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:36:47 น. | อ่าน 160 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 16
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:33:42 น. | อ่าน 153 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตั้งแต่มาสด้าสินธานีสิ้นสุดประตู 2 หมู่ที่ 9
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:26:10 น. | อ่าน 157 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตั้งแต่สามแยกร้านปิ่นรอดผ่านสวนสมเด็จฯ ถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:14:43 น. | อ่าน 149 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 6
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:05:46 น. | อ่าน 125 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4/7 หมู่ที่ 3
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:57:01 น. | อ่าน 132 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสนามกีฬากลาง เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:47:56 น. | อ่าน 136 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะ
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:53:06 น. | อ่าน 148 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน
เมื่อ 09 มิถุนายน 2565 เวลา 14:02:22 น. | อ่าน 172 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร สายหลัก หมู่ที่ 15
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:17:54 น. | อ่าน 198 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร สายหลัก หมู่ที่ 12
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:07:24 น. | อ่าน 174 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:07:24 น. | อ่าน 211 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยกลางบ้าน เริ่มต้นบ้านนางแสวง แสงคำ สิ้นสุดบ้านนางจินดา ธุวะคำ หมู่ที่ 2
เมื่อ 03 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:38:45 น. | อ่าน 180 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ทางแยกไป บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 11
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:07:33 น. | อ่าน 182 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:12:46 น. | อ่าน 365 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักต่อจากบ้านนายคำปวน พันสุภะ หมู่ที่ 18
เมื่อ 28 เมษายน 2565 เวลา 15:29:39 น. | อ่าน 242 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย 4/6 หมู่ที่ 3
เมื่อ 28 เมษายน 2565 เวลา 14:45:55 น. | อ่าน 189 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำงานพัฒนาชุมชนฯ
เมื่อ 28 เมษายน 2565 เวลา 13:40:50 น. | อ่าน 194 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนสายหลักต่อจากของเดิมลงสู่ลำเหมืองบ้านต้นลุง หมู่ที่ 10
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:39:30 น. | อ่าน 253 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:38:26 น. | อ่าน 245 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย 2 หมู่ที่ 5
เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:31:35 น. | อ่าน 245 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14
เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:21:26 น. | อ่าน 252 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย
เมื่อ 31 มกราคม 2565 เวลา 09:34:20 น. | อ่าน 231 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 24 มกราคม 2565 เวลา 09:54:06 น. | อ่าน 236 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะ
เมื่อ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 16:19:00 น. | อ่าน 261 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 3
เมื่อ 07 ธันวาคม 2564 เวลา 10:24:47 น. | อ่าน 310 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการลาดยางเชื่อมต่อจุดเดิมจนสุดระยะ บ้านสันปอแตง หมู่ที่ 16
เมื่อ 07 ธันวาคม 2564 เวลา 10:15:49 น. | อ่าน 333 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:13:54 น. | อ่าน 309 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:09:49 น. | อ่าน 302 ครั้ง
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนสายหลักหมู่ที่ 15
เมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 11:05:36 น. | อ่าน 337 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับปรุงบ่อขยะ (ปรับเกลี่ยและขุดตัก) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 15:52:49 น. | อ่าน 387 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน หมู่ที่ 1
เมื่อ 05 สิงหาคม 2564 เวลา 11:23:06 น. | อ่าน 360 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ที่ 10
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:45:14 น. | อ่าน 368 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 (เกาะทอง)
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:44:52 น. | อ่าน 367 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ถนนลาดยาง หน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงรายถึงหน้าวัดป่าดอยพระบาท หมู่ที่ 7
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:31:47 น. | อ่าน 415 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อนโป่งพระบาท หมู่ที่ 6
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:24:56 น. | อ่าน 410 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 ถึง ซอย 7 หมู่ที่ 14
เมื่อ 21 เมษายน 2564 เวลา 13:24:45 น. | อ่าน 391 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักปากซอยบ้านหมอวัฒน์ถึงหน้าโรงแรมเอสซีพาเลส หมู่ที่ 4
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา 09:23:43 น. | อ่าน 391 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 10 และ 10/1 หมู่ที่ 13
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา 09:21:34 น. | อ่าน 403 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบสนามกีฬากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา 09:19:00 น. | อ่าน 406 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หน้าตลาดสด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา 09:16:21 น. | อ่าน 429 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 19 เชื่อมถนนทางหลวงชนบท สาย 5023
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา 09:11:22 น. | อ่าน 343 ครั้ง
จ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับปรุงบ่อขยะ (ปรับเกลี่ยและขุดตัก)
เมื่อ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10:24:25 น. | อ่าน 419 ครั้ง
 เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านลุงตงถึงบ้านวัดป่าอ้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 เวลา 16:22:21 น. | อ่าน 390 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางจากซอย ๒ ไปสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 เวลา 15:29:06 น. | อ่าน 396 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
เมื่อ 09 มีนาคม 2564 เวลา 15:20:17 น. | อ่าน 472 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 04 มีนาคม 2564 เวลา 09:39:36 น. | อ่าน 418 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากถนนบายพาสข้าง สภ.บ้านดู่ หมู่ที่ 2 – ตลาดน้ำหนองขัวแคร่ หมู่ที่ 1
เมื่อ 04 มีนาคม 2564 เวลา 07:57:12 น. | อ่าน 529 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากซอย 9 ถึงถนนบายพาส หมู่ที่ 14
เมื่อ 14 มกราคม 2564 เวลา 07:52:44 น. | อ่าน 447 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นคุ้มตะเคียนทอง หมู่ที่ 2
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:13:47 น. | อ่าน 386 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักขยายผิวจราจร ซอย 4 ข้างบ้านนายศรีทันธนาคำ หมู่ที่ 11
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:12:23 น. | อ่าน 438 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอย 9-10 หมู่ที่ 4
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:11:09 น. | อ่าน 381 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการหรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านขัวแคร่นอร์ทเทริน หมู่ที่ 17
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:09:20 น. | อ่าน 408 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ม.5
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:07:32 น. | อ่าน 362 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ 2 ห้วยไม้เฮี้ย หมู่ที่ 14
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:06:15 น. | อ่าน 364 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:47:06 น. | อ่าน 336 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:46:12 น. | อ่าน 331 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมยยายผิวขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ 15
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:45:27 น. | อ่าน 376 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:44:43 น. | อ่าน 345 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ที่ 3
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:43:20 น. | อ่าน 376 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ที่ 15
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:42:12 น. | อ่าน 352 ครั้ง
ารกำหนดราคากลาง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 8
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:53:46 น. | อ่าน 345 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 11
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:53:02 น. | อ่าน 357 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบอ่างเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น หมู่ที่ 13
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:52:05 น. | อ่าน 344 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. หมู่ที่ 17
เมื่อ 23 เมษายน 2563 เวลา 08:57:57 น. | อ่าน 354 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 16
เมื่อ 20 เมษายน 2563 เวลา 08:58:48 น. | อ่าน 343 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4/3 ซอย 4/4 หมู่ที่ 3
เมื่อ 17 เมษายน 2563 เวลา 08:59:32 น. | อ่าน 348 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 6 หมู่ที่ 10
เมื่อ 14 เมษายน 2563 เวลา 09:00:09 น. | อ่าน 341 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๔
เมื่อ 09 เมษายน 2563 เวลา 09:00:59 น. | อ่าน 334 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6
เมื่อ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09:08:11 น. | อ่าน 363 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแยกจากน้ำตกโป่งพระบาท สามแยกผามวัว เชื่อมตำบลแม่ยาว หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 18 หมู่ที่ 14
เมื่อ 02 มีนาคม 2563 เวลา 09:14:00 น. | อ่าน 366 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายหลัก หมู่ ๑๐
เมื่อ 02 มีนาคม 2563 เวลา 09:08:56 น. | อ่าน 341 ครั้ง
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ คสล. ข้ามทาง หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๒
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:31:30 น. | อ่าน 336 ครั้ง
เผยแพร่การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ ซอย 3/1 หมู่ที่ 12
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:30:41 น. | อ่าน 345 ครั้ง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหนองขัวแคร่ หมู่ที่ 14
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:51:32 น. | อ่าน 351 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยเข้าโครงการบ้านสันติสุขจนถึงสุดโครงการสันติสุข หมู่ที่ 15
เมื่อ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09:36:07 น. | อ่าน 359 ครั้ง
การกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อนโป่งพระบาทเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 09:38:17 น. | อ่าน 364 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น