เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศราคากลาง

โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 13

เมื่อ 09 มิถุนายน 2566 เวลา 14:45:57 น. เปิดอ่าน 56 ครั้ง กองคลัง

โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 13 กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน 133,968.15 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์)

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น