เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศราคากลาง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่สามแยกคุ้มบ้านเหนือจากจุดเดิมถึงถนนสาย ๑๑๕๑ หมู่ที่ ๘

เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 13:28:25 น. เปิดอ่าน 49 ครั้ง กองคลัง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่สามแยกคุ้มบ้านเหนือจากจุดเดิมถึงถนนสาย ๑๑๕๑ หมู่ที่ ๘  กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๔๔๓,๘๕๑.๕๓ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น