เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศราคากลาง

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นน้ำงาม หมู่ที่ ๘ บ้านป่าอ้อ

เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 12:50:29 น. เปิดอ่าน 60 ครั้ง กองคลัง

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นน้ำงาม หมู่ที่ ๘ บ้านป่าอ้อ กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๒๓๖,๓๘๐.บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น