เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศราคากลาง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ซอย ๑๐ หมู่ ๔

เมื่อ 18 กันยายน 2566 เวลา 08:30:40 น. เปิดอ่าน 56 ครั้ง กองคลัง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ซอย ๑๐ หมู่ ๔ กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๔๙๐,๙๑๕.๘๓ บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าร้อยสิบห้าบาทแปดสิบสามสตางค์)

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น