เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศราคากลาง

จ้างเหมาซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ บ้านสันต้นก๊อ หมู่ที่ ๑๖

เมื่อ 01 เมษายน 2567 เวลา 08:46:15 น. เปิดอ่าน 61 ครั้ง กองคลัง

จ้างเหมาซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ บ้านสันต้นก๊อ หมู่ที่ ๑๖  กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๓๓,๘๔๓.๑๒ บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทสิบสองสตางค์)

ประกาศราคากลางอื่น ๆ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและขยายผิวจราจร ซอย ๖ (ร้านลาบไก่ยามแลง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันติ

โดย กองคลัง
เมื่อ 15/05/2567 | อ่าน 9 ครั้ง

โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒/๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันติ

โดย กองคลัง
เมื่อ 15/05/2567 | อ่าน 9 ครั้ง

โครงการวางท่อ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร หมู่ที่ 5 บ้านป่าไร่

โดย กองคลัง
เมื่อ 07/05/2567 | อ่าน 25 ครั้ง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔/๑ (ห้วยไม้เฮี้ย) หมู่ที่ ๑๔ บ้านเหล่าพัฒนา

โดย กองคลัง
เมื่อ 02/05/2567 | อ่าน 38 ครั้ง

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.หมู่ที่ 15 บ้านป่ากุ๊ก (ต่อเนื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย กองคลัง
เมื่อ 25/04/2567 | อ่าน 41 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น