เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศราคากลาง

โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นน้ำงาม หมู่ที่ ๘

เมื่อ 09 กันยายน 2566 เวลา 11:07:51 น. เปิดอ่าน 56 ครั้ง กองคลัง

โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นน้ำงาม หมู่ที่ ๘

ราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๓๑๒,๑๘๔.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น