เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศราคากลาง

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคอสะพาน ค.ส.ล. ข้ามน้ำงามเชื่อมหมู่ ๕ บ้านป่าไร่ และหมู่ ๘ บ้านป่าอ้อ อ้อ กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๑๗๙,๖๗๒.๑๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสตงค์)

เมื่อ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 10:07:16 น. เปิดอ่าน 55 ครั้ง กองคลัง

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคอสะพาน ค.ส.ล. ข้ามน้ำงามเชื่อมหมู่ ๕ บ้านป่าไร่ และหมู่ ๘ บ้านป่าอ้อ กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๑๗๙,๖๗๒.๑๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสตงค์)

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น